Програма

Наименование на модулаДата на провежданеЛектори

Модул 1:
Принадлежност – фактори, политики, практики
26 януари 2023Лектор д-р инж.Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, Северна Македония и Украйна и председател на Съвета на жените в бизнеса в България от създаването на организацията до юни 2022.
 

Модул 2:
Ползи от разнообразието
9 февруари 2023Лектор Шърли Ноулс, Chief Inclusion and Diversity Officer Progress

Модул 3:
Подробно за равнопоставеността
23 февруари 2023Лектор доц. Д-р Иван Ангелов, работи в катедра Стопанско управление на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, преподавател по “Основи на управлението”, „Стратегическо управление”, „Международен мениджмънт”, „Международни бизнес стратегии”.

Модул 4:
Ползи от приобщаването
9 март 2023Лектор Дора Стрезова, Изпълнителен Директор на Кока-Кола България и член на УС на СЖББ

Модул 5:
Преодоляване на неосъзнатите различия
23 март 2023Лектори Виктория Блажева, Директор Стратегия и Бизнес в УниКредит Булбанк и Гергана Манолова, Мениджър устойчиво развитие в М-Газ ЕООД, председател на комуникационната група на СЖББ и кандидат-докторант на Софийския Университет

Модул 6:
Включваща комуникация
6 април 2023Лектори Гергана Иванова, Основател и партньор в Рекламна агенция The Smarts, както и в останалите три компании от комуникационната група: Медиа агенция IQMedia, ПР агенция Параграф 42 и продуцентското студио Shoot! и доц. д-р Александър Христов, комуникационен специалист и университетски преподавател. Управляващ директор е на Параграф 42 – ПР агенция, част от голямото семейство на The Smarts

Модул 7:
Включващо лидерство
20 април 2023Лектор доц. д-р Ия Петкова-Гурбалова, работи в катедра Стопанско управление на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Дисциплини: Управление на човешките ресурси, Организационно поведение, Лидерство в мултикултурна среда, Национални и организационни култури, Управление и развитие на организационната култура)

Модулите ще се проведат присъствено, на български език. Първата част на всеки модул е лекционна, а втората практическа и с включен в края тест.

Присъствието в минимум 5 модула от общо 7 е задължително за получаване на сертификат.