Програма 2023

Наименование на модулаДата на провежданеМясто на провежданеЛектори

Модул 1:
Принадлежност – фактори, политики, практики
26 януари 2023Стопански Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”Лектор д-р инж.Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, Северна Македония и Украйна и председател на Съвета на жените в бизнеса в България от създаването на организацията до юни 2022.
 

Модул 2:
Ползи от разнообразието
9 февруари 2023Стопански Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”Лектор Шърли Ноулс, Chief Inclusion and Diversity Officer Progress

Модул 3:
Подробно за равнопоставеността
23 февруари 2023Стопански Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”Лектор доц. Д-р Иван Ангелов, работи в катедра Стопанско управление на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, преподавател по “Основи на управлението”, „Стратегическо управление”, „Международен мениджмънт”, „Международни бизнес стратегии”.
Гост лектори – адв. Милеслава Богданова, част от трудовоправната практика на Адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и съдружници“, както и Радослава Петкова, Елена Радева и Боян Захариев от HPE

Модул 4:
Ползи от приобщаването
+
Преодоляване на неосъзнатите различия
9 март 2023Стопански Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”Лектор Жаклин Цочева, Директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в „Кока-Кола ХБК България“
+
Лектор Гергана Манолова, Мениджър устойчиво развитие в М-Газ ЕООД, председател на комуникационната група на СЖББ и докторант на Софийския Университет

Модул 5:
Включваща комуникация
23 март 2023Стопански Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”Лектори Гергана Иванова, Основател и партньор в Рекламна агенция The Smarts, както и в останалите три компании от комуникационната група: Медиа агенция IQMedia, ПР агенция Параграф 42 и продуцентското студио Shoot! и доц. д-р Александър Христов, комуникационен специалист и университетски преподавател. Управляващ директор е на Параграф 42 – ПР агенция, част от голямото семейство на The Smarts

Модул 6:
Включващо лидерство
6 април 2023Стопански Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”Лектор доц. д-р Ия Петкова-Гурбалова, работи в катедра Стопанско управление на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Дисциплини: Управление на човешките ресурси, Организационно поведение, Лидерство в мултикултурна среда, Национални и организационни култури, Управление и развитие на организационната култура)
+
Лектор Виктория Блажева, Директор “Маркетинг и комуникации“ за Централна и Източна Европа на УниКредит Груп

Модул 7:
Как се въвежда проект D&I в голяма компания
(в български контекст)
20 април 2023Офис на LidlВалерия Дойчева, старши консултант „Обучение и развитие“ и Валентина Спиридонова, Управление на портфолио и проекти от Lidl България

Модулите ще се проведат присъствено, на български език. Модулите ще започват от 9:00 и ще продължават до 17:00 с две кафе паузи и почивка за обяд. Всеки модул включва както лекционна, така и практическа част, време за въпроси и отговори, както и тест в края.

Присъствието в минимум 5 модула от общо 7 е задължително за получаване на сертификат.