Общи условия обучения

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Заявяване на участие

Заявяването на участие в обучение се извършва след изпращане на попълнена заявка за участие в обучение както следва:

Организаторът поема задължение за защита на личните данни на Участниците. Данните се ползват за комуникация по повод на обученията, организационно-технически цели, за издаване на удостоверения и фактури.

Регистрация и потвърждаване на място за участие

  • Запазване на място за обучение се извършва чрез подаване на регистрационна форма и заплащане на таксата за обучение по банков път, като посочената във фактурата сума се превежда по посочената в същия документ банкова сметка.
    Организаторът издава фактура за таксата за участие в български лева. Фактурата се издава на база предоставената от Участника информация и Организаторът не носи отговорност в случай, че тя е непълна или недостоверна. Банковите такси за направения превод са за сметка на Участника.
  • Организаторът няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили обучението. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявените дати, Участникът няма да бъде включен в обучаемата група. В този случай по договаряне, Организаторът връща на Участника заплатената сума, или го включва в групата за следващ аналогичен курс.

Отказ от участие

  • При отлагане на заявено и платено участие по инициатива на Участниците по-малко от 5 работни дни преди началото на обучението, организаторът удържа 50% от стойността на заплатеното обучение.
  • При неявяване на обучението или при отказ от участие в рамките на по-малко от 2 (два) дни преди датата на провеждане – заплатената от Участника сума не се възстановява.

Отмяна или отлагане на обучение

  • Организаторът има право да отложи или отмени обучение, в случай че това стане необходимо по преценка на Организатора. В случай на отлагане или отмяна на обучение, Организаторът уведомява Участниците на посочен от тях e-mail адрес или по телефона не по-късно от 10 дни преди началната дата на обучението.
  • При отлагане на датите по инициатива на Организатора, Участниците имат право да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за следващи обучения.
  • Организаторът си запазва правото да промени разписанието на почивките, мястото на провеждане и преподавателите на обявените обучения, като своевременно уведоми записаните участници.

В случай на промени в настоящите условия Организаторът ще информира Участниците в подходящ срок.

С регистрацията си за участие, Участникът се съгласява с използването на личните му данни за целите на директния маркетинг на Съвета на жените в бизнеса в България и СЖББ ЕООД във връзка с предложения за продължаващо образование и разрешава изпращането на търговски съобщения по посочения от него е-mail адрес. Участникът има право да възрази срещу обработването на данните му за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до СЖББ ЕООД на е-mail адрес: office@womeninbusienss.bg