Алумни

Алумни клубът е създаден през 2020 г. по инициатива на дипломиралите се в Лидерска академия „Успяваме в България“ към Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Целта на Клуба е да поддържа постоянна връзка между участничките, да осъществява взаимно подпомагане чрез идейни предложения, споделяне на експертен опит, съвместни проекти и партньорства, да следи и промотира професионалното им развитие и да насърчава общуването и взаимодействието помежду им (прикачен файл с информация за инициативния комитет).

Цели

Създаване на общност от дипломирани участнички от Лидерска академия „Успяваме в България“ към СЖББ. Поддържане на постоянна връзка между участничките – взаимно подпомагане чрез идейни предложения. Тематични дискусии и споделяне на експертен опит, съвместни проекти и партньорства.

Организационна структура на Алумни клуба:

Членове, Работни групи, УС

Членове

 • са всички завършили Лидерската академия и заявили участие чрез попълване на анкетна картa
 • Членове по право са всички членове на УС на СЖББ и всички лектори

Права на членовете

 • Гласуват Програмата на Клуба
 • Участват в Работните групи на Клуба
 • Избират Председател на Клуба

Управителен съвет на Алумни клуба

Председателите на отделните Работни групи заедно с избрания Председател на Алумни клуба формират УС на Клуба.

Правомощия

 • Организира дейността на Клуба
 • Поддържа контакти и организира срещи с ръководството на УС на СЖББ за съгласуване на Програмата, нейното изпълнение, както и други теми, свързани с дейността на Клуба
 • Изготвя Вътрешни правила и Етичен кодекс на поведение
 • Координира дейността на Работните групи в направления Алумни бал, Ден на доброволчеството, LinkedIn общността, Регулярни срещи.
УС НА АЛУМНИ КЛУБА
 1. Габриела Велинова – Член на УС и Председател Алумни клуба
 2. Пламена Петкова – Иванова – Член на УС
 3. Милена Александрова – Член на УС
 4. Йоанна ЙонковаЧлен на УС
 5. Весела ДимитроваЧлен на УС
Габриела Велинова

Член на УС и Председател на Алумни клуба

Пламена Петкова – Иванова

Член на УС

Милена Александрова

Член на УС

Йоанна Йонкова

Член на УС

Весела Димитрова

Член на УС

Работни групи по избраните 4 направления

Всяка Работна група избира Председател, който координира дейността на групата и е част от УС

Програма

Алумни Клубът има програма в 4 направления – Алумни бал, Ден на Доброволчество, Регулярни срещи, LinkedIn общност.

За всяко от тези направления се формира Работна група.

 • Алумни бал

Цел

◈ Приветстване на новите членове на Алумни клуб и комуникация на ценности на Алумни клуб;

◈ Обединяване на общността на Алумни клуб посредством представяне на проведени инициативи през предходната календарна година и предстоящи такива.

Мисия

◈ Планиране на активности за настояща календарна година и набиране на средства за избрана кауза в Деня на Доброволчеството.

Председател на Работната група – Милена Александрова

 • Ден на Доброволчеството

Цел

◈ Изпълняване на част от основните цели на Сдружението на СЖББ за подпомагане и развитие на жените в България

Мисия

◈ Подкрепа на жените в бизнеса в България.

Председател на Работната група – Весела Димитрова

 • Регулярни срещи

Цел

◈ Опознаване на алумни членовете като професионалисти и личности;

◈ Създаване на устойчиви връзки;

◈ Намиране на съмишленици за създаване на бизнес и други партньорства;

◈ Вътрешни обучения – спорадични тематични срещи с поканени вътрешни за Съвета и/или Алумни клуба или външни лектори на разнообразни теми по актуални теми за алумни членовете с бизнес или друга насоченост;

Председател на Работната група – Пламена Петкова – Иванова

 • LinkedIn общност

Цели

◈ Поддържане комуникация между Алумни общността по различни направления и проследяване на професионалното развитие на членовете;

◈ Професионални възможности в различни компании, съобразени с интереси на алумни членовете, като по този начин се създаде дигитален пазар предлагащ възможности за кариерно развитие;

Как: регулярно (веднъж на три месеца) се изпращат имейли до всички участнички с информация за свободни позиции. След това тази информация се обобщава и се поставя в платформата.

◈ Програми за курсове и обучения (включително онлайн уебинари) с различна насоченост, които биха били полезни на алумни членовете.

Как: инициативност на алумни членове (изпраща се запитване за обратна връзка) или отговорникът търси и предлага на УС на клуба и след одобрение се споделя в групата.

◈ Лектори от алумни членове по различни теми с цел обмяна на добри практики;

Как: изпраща се запитване към алумни членовете за подготвяне по предварително избрана тема със споделен видео запис.

◈ Интересни проучвания и изследвания в определени бизнес области

Как: отговорникът търси и предлага информацията на УС на клуба и след одобрение се споделя в групата.

◈ Обратна връзка чрез анкети от алумни членовете ( пр. след всяка активност или проучване на нагласите на участничките за някоя предстояща активност)

Как: използвайки техническата функционалност на платформата

◈ Споделяне на новини по отношение на активностите на работните групи в Алумни общността (пр. Алумни бал, Ден на доброволчеството и др.)

Как: подготвяне на новини описващи дадената активност. Последващо съгласуване. Първата новина нека бъде предстоящия рожден ден на Алумни клуба

Председател на Работната група – Йоанна Йонкова