ostavame_v_BulgariaStajantska_iniciativa_subbrand

 

 

 

Една от основните цели на Съвета на жените в бизнеса в България е да подкрепя младите хора при старта на тяхното професионално развитие,  да насърчава развитието и оставането им в България. Ние вярваме, че стажът е първа стъпка към професионалната реализация и може да има определящо значение за бъдещата кариера на един млад човек. Изключително сме горди, че за 4 години успяхме да превърнем кампанията „Оставаме в България“ в най-мащабната стажантска инициатива в страната. Това ни мотивира да търсим начини да доразвием и надградим нашите усилия в тази посока.

 

Тази година Националната стажантска инициатива прерасна в поредицата young.LEADERS.talk, в рамките на която срещнахме десетки млади хора с техните модели за подражание, с лидерите, определящи дневния ред в света на бизнеса и организирахме техни посещения във водещи компании, за да видят от първо лице как функционират корпорациите и какви качества търсят в бъдещите си служители.

 

Желанието ни за в бъдеще е да провокираме споделяне на добрите практики в компаниите, да накараме младите хора и бизнеса да обърнат по-сериозно внимание на необходимостта от стажуването, споделяне на опит и изграждане на програми за осигуряване на практика.

 

Тъй като смятаме, че стажът е от съществено значение не само за младите хора, но и за самия бизнес, решихме да издадем този „Наръчник за стажуване“. Той съдържа полезна информация както за стажантите, така и за компаниите, като в него са включени и примери за добри и устойчиви стажантски програми.