Вълнуващ финал на BASE Велико Търново 2021

Участниците представиха вдъхновяващите си бизнес проекти и вече гледат напред към тяхното реализиране

Прочетете повече