Обществен съвет ще популяризира добрите практики за развитието на жените в бизнеса*

Обществен съвет на жените в бизнеса ще работи за утвърждаването и популяризирането на добрите практики и опит в кариерното развитие и израстване на дамите в деловия свят сред все по-широк кръг от компании, включително в малкия и средния бизнес.

Прочетете повече