Национални награди на Съвета на жените в бизнеса в България

Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България са учредени през 2022 г. с цел да отличат най-вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване в бизнеса и общество в България. Наградите са разпределени в категориите:

Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място“;

„Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания“;

„Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България“;

„Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти“.

Голямата награда е Отличителен знак на СЖББ.

Двете издания на Националните награди на СЖББ – през 2022 г. и 2023 г. са организирани в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Националните награди на СЖББ не само отличават компаниите и организациите, които се ангажират с премахването на пречките пред жените в бизнеса, науката и интеграцията на малцинствените групи и хората с увреждания, но и подчертават значението на техния принос към бизнеса и обществото.


Проекти

Благоевград 2024
Осмото издание на академията за стартиращи предприемачи BASE гостува за втора поредна година в Благоевград Осмото издание на бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България, в партньорство...
Прочетете повече