НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 2023

ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА МНОГООБРАЗИЕ,

РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ

Тази есен и за втора поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ), в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), организира Национални награди, с които ще отличи вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване.

През 2023 г. отново даваме трибуна на вдъхновяващите инициативи, които превръщат работното ни място в среда, в която всеки е значим и ценен без значение на пол, раса, възраст произход и образование и споделяме добрите практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

Конкурсът учредява награди в следните 4 категории, в които ще се приемат номинации от 18.09.2023 г. до 8.10.2023 г.:

I. Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място
В тази категория ще отличим инициативите на компании и организации в България, които активно промотират и изграждат култура на приобщаване на работното място и недопускане на дискриминация. Ще бъдат връчени три отделни награди – за голяма компания, за малка и/или средна компания, както и за НПО.

Формуляр за кандидатстване

II. Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания
Категорията ще отличи организацията с най-успешна и вдъхновяваща програма и/или инициатива за пълноценна и всеобхватна интеграция, социализация и адаптация на малцинствените групи и хората с увреждания в България.

Формуляр за кандидатстване

III. Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България
Това е нова категория за конкурса, която има за цел да популяризира и отличи добрите и вдъхновяващи програми (стажантски, практикански, менторски и други) в страната ни, чиято основна цел е привличане, задържане, мотивация и реализация на младите хора в България.

Формуляр за кандидатстване

IV. Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти в бизнеса
В тази част на конкурса ще наградим добрите практики и програми, които имат за цел насърчаването на професионалното и личностното развитие на жените в бизнеса, израстването им в мениджърски и лидерски позиции, утвърждаването им като успешни и вдъхновяващи ръководители.

В категорията ще бъде връчена и допълнителна награда за вдъхновяваща инициатива на технологична компания в България.

Формуляр за кандидатстване

Една от всички участвали инициативи ще получи Отличителен знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда.

Срокът за подаване на кандидатури е 8 октомври 2023 г.

Участието в конкурса е напълно безплатно.

Всички формуляри за участие в конкурсната процедура „ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“ и допълнителните материали към тях се подават на имейл адрес: office@womeninbusiness.bg

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията на България чрез подаване на формуляр за участие или чрез номинация от трето лице, съгласно описаната в регламента процедура.

Покажете своята ангажираност и подкрепа за изграждане на многообразна и приобщаваща бизнес среда в България.

ПОЛЗИ за участниците в конкурса:

Видимост като организация, която активно насърчава равенството между половете.

Позициониране на вашата компания и вашия бранд в центъра на водещото събитие в София по темите за насърчаване и подкрепа на професионалното и лично развитие на жените в България.

Лидерство и визионерство, демонстриране на вашите ценности и бизнес приоритети за изграждане на многообразна и приобщаваща бизнес среда в България.

Ние вярваме, че бизнесът в България има много какво да разкаже за участието на жените в ръководния и лидерски капацитет на организациите, както и добри практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

Споделете вашите вдъхновяващи инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, за да можем заедно да дадем гласност и отличим постиженията, които променят бизнеса, работната среда и обществото ни към по-добро.

Вдъхновяващи лидери и визионери с ясно изразена позиция по темата за многообразието и равнопоставеността са членовете на нашето жури тази година. Вярваме, че обективната им оценка ще помогне да откроим стойностните проекти и да споделим с обществеността стъпките и инициативите за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.


Проекти

Стажантска инициатива 2023
Деветото поредно издание на инициативата стартира на 2 август с обучения от професионалисти от водещи компании на българския пазар На 2 август Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) стартира деветата Националната стажантска инициатива...
Прочетете повече
Лидерска академия 2023/2024
Приемът на кандидатури за юбилейното десето издание на програмата ще бъде между 13 и 25 септември Емблематичната обучителна програма на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) – Лидерска Академия – „Успяваме в България“...
Прочетете повече
Перник 2023 – 2024
Седмото издание на бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE започва на 8 ноември в Перник Седмото поред издание на бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България, в...
Прочетете повече