НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 2022

ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) е инициатор и организатор на първия форум в България, който ще отличи вдъхновяващите постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото.

През 2022г. СЖББ, с подкрепата на Европейската инвестиционна банка, ще отличат личности, компании и организации, които имат политики и реализират програми за постигане на  равнопоставеност, многообразие и приобщаване, в това число и представителството на жените на стратегически нива на управление в конкурсната процедура „ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“.

„Като банка на Европейския съюз, ЕИБ е отдадена на целите и ценностите на ЕС и се стреми да изпълни един от основополагащите принципи – Обединени в многообразието. Ние виждаме нашата роля в насърчаването на приобщаващ растеж чрез интегриране на социалния компонент във всички наши дейности. Имайки предвид тази ясна цел, ние виждаме партньорството си със Съвета на жените в бизнеса в България като модел на сътрудничество, който ни помага да насърчаваме приобщаваща заетост, предприемачество, овластяване, кариерно развитие и дългосрочно задържане на жените, младежите и уязвими групи. Разнообразното и приобщаващо работно място е ключът към това да имаме по-ефективни колеги, по-иновативни решения и по-голяма мотивация и ангажираност”, споделя Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.  

Форумът има за цел популяризирането на добрите практики на личности, компании и организации по пътя към създаване на общество, основано на разнообразие, равнопоставеност и приобщаване. „СЖББ развива активно множество инициативи, насочени към повишаване участието на жените на пазара на труда. Сега искаме да надникнем още по-отблизо в компаниите, за потърсим, популяризираме и отличим още иновативни и успешни подходи в тази област. Вярваме, че бизнесът в България има много какво да разкаже за участието на жените в ръководния и лидерски капацитет на организациите, както и добри практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация“, споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Конкурсът учредява награди в следните 5 категории, в които ще се приемат номинации:

  1. Вдъхновяваща инициатива за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място
  2. Вдъхновяваща инициатива на работодател в подкрепа на работещите родители, на семейството и децата
  3. Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания
  4. Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти
  5. Компания шампион в представяне на жени на ръководни и лидерски позиции 

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията на България чрез подаване на формуляр за участие или чрез номинация от трето лице, съгласно описаната в регламента процедура.

Регламент 

Конкурсът е затворен за номинации. Срокът за подаване на кандидатури изтече на  15 октомври 2022г.

Ние вярваме, че бизнесът в България има много какво да разкаже за участието на жените в ръководния и лидерски капацитет на организациите, както и добри практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

Победителите ще бъдат обявени в рамките на официална церемония, която ще се състои на 14.11.2022 г в Гранд Хотел Милениум София, когато ще бъдат обявени и резултатите от Националното представително проучване за равнопоставеност, многообразие и приобщаване, проведено от агенция „Тренд“ по инициатива на СЖББ.


Проекти

Сертификационна академия за “Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване”
Съвета на жените в бизнеса в България обявява първата в страната сертификационна академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“. Цялостната концепция и обучителната програма са плод на ползотворното партньорство между организацията и Стопанския факултет на Софийски...
Прочетете повече
Академия за “Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване”
СЖББ стартира сертификационна академия за “Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване” Съвета на жените в бизнеса в България обявява първата в страната сертификационна академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“. Цялостната концепция и обучителната програма са плод на...
Прочетете повече
2022 Зеленият преход
Ролите на жената като двигател на Зеления преход ще бъдат в центъра на събитие, организирано от Съвета на жените в бизнеса в България и Фондация „Конрад Аденауер“ • Участниците във форума ще обсъдят важни теми,...
Прочетете повече