BASE

BASE Logo_Page_1

BASE – Бизнес Академия за стартиращи предприемачи е успешен проект на Фондация „Америка за България“ и се реализира през последните години в повече от 20 територии на България с партньори като Сдружение Индустриален клъстер Средногорие, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Асоциация на българските лидери и предприемачи, Тръст за социална алтернатива, „Съвет на жените в бизнеса в България“.

BASE https://baseprogram.bg/ цели да създаде благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие в различни региони на България и да насърчи хората да стартират, или доразвият свой собствен бизнес. Проектът цели да трансформира общностите като ги овласти с бизнес умения и представи пред тях възможностите, които регионът дава за развитие на предприемачеството.

Цел на програмата е максимален брой участници в BASE да започнат собствен бизнес, или да разширят съществуващия си, ако вече имат такъв.

„Съветът на жените в бизнеса в България“https://womeninbusiness.bg/ се явява естествен партньор в проекта BASE със своите над 150 корпоративни и индивидуални членове – водещи мениджъри и висококвалифицирани експерти със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите, образованието и обучението, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета. Доказателство са водещите проекти на СЖББ- Лидерска академия „Успяваме в България“ – високо професионална обучителна програма, която за своите 6 издания досега е предоставила възможност над 280 дами – мениджъри на средно ниво и собственици на малък и среден бизнес, да надградят своите „меки“ умения, младежката инициатива „Оставаме в България“ с над 1 000 стажанти годишно, международната конференция Глобален форум на жените-лидери, както и богатия учебен календар.

Широкият спектър от дейности и инициативи на сдружението, насочени към утвърждаването на професионалните ценности, предприемаческия дух и добрите практики в бизнеса, гражданското общество, образованието, науката, културата и технологиите, превръщат Съвета на жените в бизнеса в България в естествен партньор на програмата BASE.

Курсът на обучение: Всеки клас започва с откриване, непосредствено след което е първата лекция. Всеки  клас завършва с представяне на бизнес плановете и раздаване на сертификати на участниците.

Продължителност: 13 лекции, по веднъж седмично – в почивен ден, или след работно време, с продължителност 3 часа на всяка лекция.

Лектори: Лекциите се водят от основния партньор, който кани лектори според темата. Заниманията включват както теоретична част, така и практическа и много примери, игри и решаване реални  казуси. Ще е необходимо и да се отдели време за подготовка в къщи.

По време на обученията участниците ще имат възможността да черпят знания и опит от успели български предприемачи, както и да създадат своя бизнес, напътствани от ментори също с богат опит в бизнеса. Курсът е изключително практичен, включва теория, използва методите на геймификацията, с което цели участниците да прилагат наученото на практика. Ще има теоретична част, предоставена по достъпен начин, решаване на практични казуси,  работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси. 

Обучението: По време на курса на участниците ще придобият знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите и бизнеса си.

В рамките на курса участниците ще съставят бизнес план на своята идея, с който ще участват във финално състезание за най-добър бизнес план.

Такса: Програмата е безплатна за участниците.

Участниците: Трябва да отговарят на следните критерии:

  • Да са мотивирани за промяна и готови  да придобият или да  доразвият  своите умения и знания, 
  • Да са инициативни, позитивни, гъвкави,
  • Да са със силно желание да стартират или развият свой собствен бизнес;
  • Да са готови да отделят време за посещение на курса и време за подготовка вкъщи.

Поканени са да участват, както активни участници на пазара на труда, така и безработни, „изпаднали“ от пазара  на труда по различни причини, представители на различни етнически групи, майки след майчинство, самотни родители, както и младежи, които искат за стартират свой бизнес. 

Бизнес план:

Целта на обучението в BASE е всеки да подготви бизнес план за своята идея. Бизнес планът трябва да следва определен формат, който е включен в учебното помагало, което ще получи всеки участник.

Представяне на бизнес плановете:

Бизнес плановете ще бъдат представени пред компетентно жури и състезанието – финалът на курса – ще завърши с финансови награди. Представената бизнес идея трябва да е реална и участникът активно да планира нейното реализиране. В състезанието за наградата могат да участват онези участници, които не са пропуснали повече от две лекции. 

Представянето е открито за всеки, който желае да присъства- приятели, роднини, представители на местната общност. Всеки от участниците има до 5 минути за представяне, като не е задължително да има презентация на екран. След това журито има право на 5 минути за въпроси.

Жури:

Независимо жури от минимум трима души, определено от Фондация „Америка за България“

Поне седмица преди представянето, журито трябва да получи по интернет бизнес плановете на участниците.

Награди:

Журито разпределя награден фонд от 10 000 лева. Обичайното разпределение е 5 000 лева- Първа награда, 3 000 лева- Втора награда и 2 000 лева Трета награда. Ако има набран допълнителен финансов ресурс към наградния фонд, могат да бъдат 

дадени и допълнителни награди.

BASE Клуб:

Веднъж в годината Фондация „Америка за България“ събира BASE Клуба в София. Участниците могат да споделят успехи и напредък, да представят своите продукти, да се запознаят с нови хора и да обменят идеи.

За обучението основни са бизнес идеята, мотивацията и отговорността.


Проекти

Благоевград 2024
Осмото издание на академията за стартиращи предприемачи BASE гостува за втора поредна година в Благоевград Осмото издание на бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България, в партньорство...
Прочетете повече
Национални награди на Съвета на жените в бизнеса в България
Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България са учредени през 2022 г. с цел да отличат най-вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване в бизнеса и общество в България. Наградите са разпределени...
Прочетете повече