BASE

BASE Logo_Page_1

BASE – Бизнес Академия за стартиращи предприемачи е успешен проект на Фондация “Америка за България” и се реализира и развива с партньори като Сдружение Индустриален клъстер Средногорие, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Асоциация на българските лидери и предприемачи, Тръст за социална алтернатива, Фондация Общество и сигурност.

Проектът цели да създаде благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие в различни региони на България и да насърчи хората да стартират, или доразвият свой собствен бизнес. Проектът цели да трансформира общностите като ги овласти с бизнес умения и представи пред тях възможностите, които регионът дава за развитие на предприемачеството.

СЖББ се явява естествен партньор в проекта BASE със своите над 100 корпоративни и индивидуални членове – водещи мениджъри и висококвалифицирани експерти със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите, образованието и обучението, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета. Доказателство са водещите проекти на СЖББ- Лидерска академия „Успяваме в България“ – високо професионална обучителна програма, която за своите 6 издания досега е предоставила възможност над 250 дами – мениджъри на средно ниво и собственици на малък и среден бизнес, да надградят своите „меки“ умения, младежката инициатива „Оставаме в България“ с над 1 000 стажанти годишно, международната конференция Глобален форум на жените-лидери, както и богатия учебен календар.

Широкият спектър от дейности и инициативи на сдружението, насочени към утвърждаването на професионалните ценности, предприемаческия дух и добрите практики в бизнеса, гражданското общество, образованието, науката, културата и технологиите, превръщат Съвета на жените в бизнеса в България в естествен партньор на програмата BASE.

Курсът на обучение

Представлява 12-седмичен курс, в който се обучава група между 20 и 25 човека, които са със силно желание да стартират или да доразвият свой собствен бизнес. По време на курса на участниците ще бъдат предадени знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите и бизнеса си. Лекциите се провеждат веднъж седмично – всеки четвъртък от 17 часа с продължителност 3 часа в залата на Областния съвет в град Ловеч.

Една от основните цели е да мотивира стартирането и разрастването на бизнес: в рамките на курса участниците ще съставят бизнес план на своята идея, с който ще участват във финално състезание за най-добър бизнес план. Бизнес плановете ще бъдат представени пред компетентно жури и състезанието – финалът на курса – ще завърши с награди.

Желателно е представената чрез бизнес-план идея да е реална и участникът активно да планира нейното реализиране. В състезанието за наградата могат да участват онези участници, които не са пропуснали повече от две лекции. Заниманията ще включват както теоретична част, така и практическа и много примери, игри и решаване реални казуси. Ще е необходимо и да се отдели време за подготовка в къщи.

По време на обучението, всеки участник ще изготви бизнес план за своята идея. Компетентно жури при зададените предварително ясни критерии ще определи най- добрите бизнес планове, които ще бъдат наградени с парични награди.

По време на обученията участниците ще имат възможността да черпят знания и опит от успели български предприемачи, както и да създадат своя бизнес, напътствани от ментори също с богат опит в бизнеса. Курсът е изключително практичен, включва теория, използва методите на геймификацията, с което цели участниците да прилагат наученото на практика. Ще има теоретична част, предоставена по достъпен начин, решаване на практични казуси, работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

Участниците трябва отговарят на следните критерии:

  •  мотивирани за промяна и готови да придобият или да доразвият своите умения и знания,
  •  да стартират и развият реален бизнес,
  •  инициативни, позитивни, гъвкави,
  •  със силно желание да стартират или развият свой собствен бизнес;
  •  готови да отделят време за посещение на курса и време за подготовка вкъщи.

Поканени са да участват, както активни участници на пазара на труда, така и безработни, „изпаднали“ от пазара на труда по различни причини, представители на различни етнически групи, майки след майчинство, самотни родители, както и младежи, които искат за стартират свой бизнес.

За обучението основни са бизнес идеята, мотивацията и отговорността.


Проекти

Велико Търново 2021
ЗА ЗАПИСВАНЕ – до 25 август на: +359 888 449 880vanya.kaneva-minkova@womeninbusiness.bg     КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАВелико ТърновоПредстои да се уточни точна локация КОГАВеднъж седмичноот 17:30 до 20:30ч. (TBC) ОРГАНИЗАТОРСъвет на жените в бизнеса в България За повече...
Прочетете повече
Стажантска инициатива 2021
Съветът на жените в бизнеса в България в партньорство с А1 обявява началото на Национална стажантска инициатива 2021 Оставаме в България, Zащото успяваме тук. ЗА КОГО Е ПРОГРАМАТА? Програмата е насочена към младите таланти от поколението...
Прочетете повече
NEW NORMAL FOR WOMEN @ LIFE AND WORK
NEW NORMAL FOR WOMEN @ LIFE AND WORK /Етап 2: 12.07-22.07.2021/ “Новото нормално“,  в което живеем и работим вече повече от година и половина, трансформацията на работната среда, повишеното натоварване, свързано с увеличените грижи за...
Прочетете повече