Участници Лидерска академия 2019/2020

Albena Rasheva Dimitrova_LAwyer-July 2020

Адвокат Албена Рашева – занимавам се с консултантски услуги в сферата на търговското и гражданското право, корпоративни финанси и финансово право, придобиване на гражданство и статут на пребиваващ в България, данъчни консултации за местни и чужди юридически лица, GDPR и AML консултант, сделки с недвижими имоти, лизинг и кредитиране, други.

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?

Модулът, който ме изненада и ме предизвика да реагирам бързо беше проведеният в HP, когато говорихме за презентирането си, за преодоляването на бариеите вътре в нас и за комуникацията с хората, с които работим или с тези, които не познаваме. Беше много приятно и все пак имаше тръпка при представянето.

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

Вече прилагам техниките за разпознаване на различните видове характери в екипа и начина за работа и комуникация с тях, както и начина на приоритизиране на задачите с цел оптимизиране на работното време и на работния процес.

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Това е рядка привилегия в забързания ни живот, която споделих с амбициозни, смели и красиви момичета и която ме срещна с вдъхновяващи, истински професионалисти-жени, които всеки ден правят България още по-прекрасна.

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?

Разбира се, бих препоръчала на всички мои приятелки, които имат сериозен опит и все пак искат да се обърнат към себе си и да намерят нови полета за изява на талантите и способностите си.

Христина Огнянова Георгиева

Христина Огнянова Георгиева  – Регионален Мениджър Продажби ЛИДЛ България ЕООД енд КО КД

‎1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

Всички модули в Лидерската академия бяха интересни и запомнящи се. Научих ‎много нови неща и затвърдих знания и практики, които знам и използвам ‎ежедневно в работа си като ръководител.  Модул 4: „ Успешни презентации“ беше ‎интересен и полезен за мен. Изготвяне на кратка презентация, представяне пред ‎дамите участващи в модула и лекторите и последващата обратна връзка на ‎представянето. ‎

‎2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?‎

Като мениджъри в различни области, ние работим с много и различни хора. ‎Много често се налага да създаваме екипи или да мотивираме и развиваме вече ‎създадените такива, за да постигаме поставените цели и да реализираме добри ‎резултати. Важните и ценните в една организация са хората. Хората с тяхната ‎работа, знания, умения, с техния живот, чувства, мечти и очаквания. Като ‎ръководители в ежедневната ни работа се налага да развиваме екипите си, да ги ‎обучаваме, да им даваме конструктивна обратна връзка и да изказваме похвала ‎за извършената от тях дейност. Но най-важното е да успеем да изградим доверие ‎между нас. Доверие, основа върху която ще градим всичко останало. ‎

Знанията и опита, които ми бяха предадени в Лидерската Академия ме ‎задължават да ги предам на хората, с които работя и заедно с тях да постигнем ‎най-добрите резултати, на които сме способни. ‎

‎3.‎ Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

Връщайки се година назад, мога да кажа, че Лидерската академия беше избор и ‎то правилния избор за мен. Тя ми помогна за личностното ми развитие и ‎развитието ми като ръководител. ‎Лидерската академия  беше възможност за получаване на знания, по широк ‎поглед в области, различни от моята сфера на дейност. Тя е място, на което имах ‎възможността да споделя моя опит и знания. ‎

‎4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски ‎позиции?‎

Със сигурност бих препоръчала Лидерска Академия на дами на средни ‎мениджърски позиции, защото това участие би довело до нови запознанства и ‎възможност да получат познания в различни области. Обмяната на опит и ‎споделянето между участничките, споделения опит от членовете на съвета и ‎лекторите в различните модули е безценен. ‎

Габриела Велинова LA

Габриела Велинова – адвокат по професия. Управлявам и представлявам ‎собствено адвокатско съдружие – Фронтекс Лигъл Сървисис или ФЛС. Специализирали ‎сме в областта на търговското и облигационното право със сериозен фокус върху ‎събирането и управлението на вземания.

‎1.‎ Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

Всички модули бяха вълнуващи и даващи, всеки със своя собствена харизма и ‎характерност! Винаги съм си тръгвала нещо специално от всеки от тях и благодаря на ‎лекторите. Ще изкажа и специална благодарност на Ирена Жотева за едно прекрасно ‎осъзнаване и усещане, с което успя да развълнува силно мен и моята партньорка Пламена ‎Петкова – Иванова. ‎

‎2.‎ Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?‎

Всичко… с цялото осъзнаване, че ще бъде трудно и ще изисква много и упорита работа. Но ‎така е с всичко ценно в живота.‎

‎3.‎ Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

Една дума: Посока!‎

‎4.‎ Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?‎

Задължително!‎

Tomislava Velichkova

Томислава Величкова  –  Мениджър екип в Каргил

‎1.‎ Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

Впечатли ме най-много модула за даването на обратна връзка, защото е тема най-близка до работата ми като мениджър на хора, а и заради страхотната Ирена Жотева-истински професионалист и пример за жена с харизма и успешна дама.

‎2.‎ Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?‎

В работата си ще приложа съветите за даване на негативна обратна връзка като най-ценни са мисля тя да е навременна и конкретна.

‎3.‎ Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

Лидерската академия за мен е себеизява, защото комуникацията и социалния живот са определящи, за да се чувствам добре и заредена, както и се възхищавам на успели в работата си дами. Срещите и разказите на членовете на УС на Съвета бяха много вдъхновяващи и пример на лидери за следване.

‎4.‎ Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?‎

Бих препоръчала Академията точно на дами мениджъри на средно ниво, за да намерят своя пример и да изградят мрежа от нови и полезни контакти.

Елица Христова

Елица Христова  –  повече от 13 години се занимавам с финансов ‎контролинг.

Именно тази специалност си избрах и в университета, който завърших в

Германия. Харесвам професията си и трудно мога да си представя да работя нещо ‎различно от това.

‎1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?

От видяното дотук мога да кажа, че най-интригуващ и полезен за мен беше модулът  “Даване и получаване на обратна връзка”.

Смятам, че тъй като конструктивнава обратна връзка е важен елемент от работния ‎процес във всеки един екип, трябва да се заложи на обучението в тази посока.

‎2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

Смятам да приложа всички елементи от придобитите знания в усъвършенстване на ‎моята комуникация с колеги и в бъдещите ми работни проекти.

‎3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Лидерската академия се превърна в специална част от моя професионален и личен ‎път към усъвършенстване. Придобитите умения и знания ме обогатиха ‎професионално, социално и емоционално.

‎4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски ‎позиции?

Разбира се. Вече го правя !

Лидерската академия би била полезна за всяка една жена, която има желание  да се ‎развива. Благодаря на организаторите, че бях част от това изключително полезно ‎професионално приключение.

Катя Атанасова

Катя Атанасова  –  Ръководител Финанси в Лидл България

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?

Модул 3 “Даване и получаване на обратна връзка” , воден от Ирена Жотева е любимият ми модул. Накара ме да преосмисля начина, по който ме виждат околните и промени моите собствени виждания  за възприятие спрямо другите хора.

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

В работата си ще приложа практики за подобряване на комуникацията, както и полезни ще ми бъдат част от презентационните умения, които усвоих.

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Инкубатор на нови приятелства, професионални партньорства и място за размисъл коя съм аз и къде съм в този етап от живота ми.

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?

Да, бих я препоръчала с чувство и плам, защото вярвам, че всяка дама би открила в тази академия нещо различно, но особено ценно за нея самата.

Петя Григорова

Петя Григорова  – Старши мениджър Стратегически клиенти във VIVACOM. В Компанията съм от 15 години,стартирайки като стажант,  минавайки през различни търговски и мениджърски позиции в отделите. Към настоящем отговарям за търговските взаимоотношения с по-големите и ключови партньори, управлявайки 4 екипа, общо с близо 30 човека

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?

Колкото и банално да е – всеки. Може би особено внимание обърнах на Емоционалната интелигентност, защото тази тема ми беше интересна и намерих много полезни примери, от реалния живот, които са полезни за ежедневната работа и нагласата и решенията, които взимаме.

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

Надявам се всичко, като особено интересно и смея да кажа мотивиращо беше възможността за среща и открити разговори с председателите и членовете на управителния съвет на Съвета. Изключително разнообразни истории, съвети, поглед върху работата и живота, върху отношенията с хората.

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Вдъхновение от среща с успяващи дами, които искат да бъдат съпричастни към още нечии успех, както и много приятни нови запознанства

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?

Със сигурност ДА

Ванина Алексиева

Ванина Алексиева – Мениджър логистика и планиране фабрика София, Нестле България АД.

Отговорна съм процесите планиране, доставки и материалните потоци във фабриката.

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?

Трудно ми е да избера само един модул, защото всички бяха много интересни. Предизвикателен според мен за всички участнички бе модул „ Успешни прзентации“.

Динамиката на представяне на материята, както и това да презентираме на момента провокираха креативността ни. Съветите, които получихме за презентиране също така са много полезни.

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

От всички модули взех по нещо, което ще ми е полезно и смятам да приложа, особено даването на обратна връзка и презентирането.

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Лидерската академия е пътешествие, което е обогатяващо и надграждащо. Тук се запознах се с прекрасни дами, всяка със своята история и кариера доказващи, че да си съпруга и майка не пречи на развитието и реализацията.

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?

Да, задължително. Това е общност, обединена от идеята за създаване на по-добра среда и подкрепа на дамите в бизнеса.

Вяра Янева

Вяра Янева – Ръководител Недвижимости „Лидл България ЕООД енд КО“.КД ‎

‎1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

Трудно е да се отговори, всеки един от модулите на Лидерската Академия е ключов и значим. ‎Може би най-силно ме впечатли модулът „Учение за истинския живот“, затова че беше много ‎личен, въздействащ и оригинален. В рамките на един ден с останалите участнички се ‎опознавахме и работихме в екип, но всеки взе със себе си своето лично и индивидуално ‎предизвикателство.‎

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?‎

Възнамерявам в една или друга ситуация да приложа всяко ново знание, до което се докоснах в ‎Лидерската Академия, в откриване на своя личен модел. ‎

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

Лидерската академия е усещане за устрем, сила и завладяващо вдъхновение…‎

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?‎

Бих препоръчала Лидерската Академия категорично и безрезервно. Тя е една невероятна  ‎възможност за обмяна на опит, идеи и познание. Високо оценявам  работата с насърчаващи и ‎опитни лектори, вдъхновяващите срещи от близо с членове на Управителния съвет, както и ‎родилите се нови познанства и контакти. ‎

Yoanna Alenova Yonkova

Йоанна Аленова Йонкова  –  Работя в УниКредит Кънсюмър Файненсинг като Ръководител отдел Маркетинг и Бизнес развитие.

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?

Даването и получаването на обратна връзка.

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

Да изслушвам отсрещната страна с по-голямо търпение.

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Успях да намеря нови приятелки, с които да продължим комуникация и в бъдеще.

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?

Да, определено. Академията е източник на контакти с изключително интересни дами от различни браншове и споделянето на опит между тях е безценно изживяване.

natalia grigorova

Наталия Григорова   основател на „Българска Хънтингтън Асоциация“‎

‎1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

За мен всичко модули бяха полезни и  интересни, тъй като аз идвам от гражданския сектор, ‎като представител на неправителствена организация. Най-много ме впечатли,  модулът ‎‎„Бизнес моделът ТИ“ , тъй като ми даде перспектива и знание, как да структурирам идеите си ‎в проекти, през призмата на бизнес уменията.‎

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?‎

Всички модули, които изчувахме по време на академията бяха много полезни, тъй като ни ‎дадоха възможност да усвоим много практически умения. В моята работа е изключително ‎важно да мога да представя идеите си за социална подкрепа и промяна в разбираем,  ‎структуриран и приложим начин, представяйки убедително конкретни резултати и ‎финансова рамка и устойчивост. В тази връзка най-полезните за мен знания, бяха свързани с ‎изготвянето на бизнес план за конкретни дейности и идеи.‎

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

Възможност за придобиване на практически умения за управление на бизнес, която се ‎осъществява в приятелска и позитивна среда от жени със сходен начин на мислене. ‎

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?‎

Бих препоръчала Лидерската академия на всички дами, които вече реализират или имат ‎намерение да реализират мечтата си за успешна кариера в България.‎

Photo_adv. Plamena Petkova

адвокат Пламена Петкова – Иванова  – Оперативен директор Адвокатско съдружие „Фронтекс Лигъл Сървисис“‎

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с ‎какво?‎

Модулите на Лидерската академия са насочени към развиване на лидерските ‎умения на съвременната жена в различни сфери в личностен и професионален ‎план. Започвайки от модула „Емоционална интелигентност“ с поставянето на ‎нашите индивидуални и тези на компаниите ни ценности и приоритети, ‎минавайки през усъвършенстване на възможостите за изнасяне на успешни, ‎уверени и въздействащи презентации, посоката е към визуализация и начина на ‎реализация на „Бизнес моделът ТИ“, в който процес специално място е отделено ‎за екипа ни и „Даване и получаване на обратна връзка“. ‎

Да, трудно е да се посочи само един модул, защото всеки от тях е смислово и ‎систематично точно подбран, за да може да изгради цялостната концепция на ‎Лидерската академия, а именно – да откриш в себе си нови способности, да ‎надградиш уменията си, да разшириш мирогледа си и да начертаеш още по-‎смели бизнес перспективи.‎

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата ‎си?‎

Всеки един ценен съвет, пример и нова гледна точка. ‎В контекста на актуалните събития в световен мащаб последната Лидерска ‎академия беше впечатляващ пример за това, как дамите имат енергията и ‎качествата не само да се справят в динамични ситуации, а въпреки тях смело да ‎поведат екипите и компаниите си към развитие, така че да продължим да ‎‎„Успяваме в България“.‎

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

Изключително сполучливо съчетание на полезни обучения и приятни ‎обогатяващи познанства с впечатляващи успели дами от разнообразни сфери на ‎бизнеса. С една дума – Вдъхновение!‎

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни ‎мениджърски позиции?‎

Най-отговорно и без никакво колебание препоръчвам Лидерска академия на ‎всички жени на средни мениджърски позиции, както и на жени предприемачи, ‎които имат желание да станат част от една общност на успешни дами, които ‎ценят взаимоотношенията помежду си, търсят нови бизнес възможности, ‎‎„инвестират“ в професионалното си и лично усъвършестване и успешно развитие ‎на компаниите си….. една общност от дами, която ще съхраним и разрастваме в ‎ALUMNI CLUB Лидерска академия към Съвета на жените в бизнеса в България.‎

Tsvetelina Pashova -picture

Цветелина Пашова – Славилова – юрист.‎ През последните седем години отговарям за процесите свързани с управлението и ‎администрирането на персонала, трудовите възнаграждения, договарянето, ‎разпределението и ползването на  допълнителните придобивки на служителите в ‎‎„Аурубис България“ АД.‎

‎1.‎ Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

‎„Даване и получаване на обратна връзка“.‎

Провокира ме отново и от различен ъгъл да погледна и да се замисля по-дълбоко ‎върху многообразието и различността на хората около мен.‎

2.‎ Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?‎

От всичко по нещо.‎

Всеки модул остави у мен следа, за която се сещам в определени моменти на ‎работата и общуването си с хората.‎

3.‎ Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

Удоволствие, което всяка осъзната, работеща жена заслужава да си позволи!!!‎

4.‎ Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?‎

Категорично „ДА“.‎

Вече го направих многократно.‎

Надежда Петкова

Надежда Петкова    Директор Търговски Факторинг, Корпоративно банкиране – Банка ДСК АД

Управител Експрес Факторинг ЕООД

‎1.‎ Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

2.‎ Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?‎

‎Модулите в Лидерската академия обхващаха различни и интересни теми. Тъй ‎като комуникацията в екипа и атмосферата в организацията са от водещо значение за ‎мен, темата с даването и получаването на обратна връзка е с ежедневна актуалност.‎

Харесах прочита на г-жа Ирина Жотева по темата както и начина на представяне на ‎посланията. В модула имаше нова информация за мен, която ми помогна в ‎анализирането на различните типажи в екипа, който ръководя и канализира подхода ми ‎в комуникацията с тях.‎

Oтчитам впечатляващи, изключително интересни и ползотворни и срещите с гостите ‎от Съвета на Жените. Гостите бяха много открити в разказите си, отговорите на ‎поставените от нас въпроси – конкретни и от практиката, искрено споделящи техния ‎начин за справяне и решения в конкретна ситуация.‎

3.‎ Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

‎Академията събра дами – амбициозни и търсещи предизвикателства и успех и ‎същевременно баланс в професионален и личен план. Модулите ни предоставиха ‎възможност за срещи с професионалисти  – жени от различни браншове, открити за ‎споделяне на опит и знания и готови да осигурят подкрепа. Не на последно място ‎модулите и срещите зареждаха с много положителна енергия.‎

4.‎ Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?‎

‎Със сигурност препоръчвам Лидерската академия, както и бих се включила в ‎последващи инициативи.‎

Anna Popova

Анна Попова – Специалист ЧР и Администрация в ‚,Престиж-96‘‘ АД. ‎

1.‎ Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

‎Всички модули бяха изключително интересни и полезни, но този, който ме впечатли най-‎много беше модулът „Успешна презентация“. Беше поднесен по много добър начин и ‎лично на мен ми даде много добра представа за моите лични умения, а и успях да ‎погледна на себе си отстрани.‎

‎2.‎ Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?‎

Със сигурност успях да извлека добри практики  от всеки един от модулите, които да ‎прилагам занапред и в работата си.‎

3.‎ Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?‎

‎Невероятна възможност да се срещна с дами, които са професионалисти и успели в ‎различни браншове, с много знания, амбиция, готови да споделят опит, а и ‎същевременно успяхме да се опознаем и забавляваме заедно.‎

‎4.‎ Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?‎

Със сигурност бих препоръчала Лидерската академия.‎

Милена Александрова

Милена Александрова Александрова – Оперативен Директор в дигитална финансова платформа Ейприл.

Аз съм част от екип, който е в процес на създаване на нов дигитален финтек проект от българска финансова група МФГ, който цели да създаде различна финансова екосистема от услуги и продукти за клиенти в България, а в последствие и да експанзира извън границите на страната.

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?

За мен най-интересен и полезен бе първия модул от академията „Учене за истинския живот“, който ме вдъхнови за много личностни и професионални предизвикателства.

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

Всички модули бяха изключително интересни и поднесени по иновативен подход, като наученото ще ми бъде полезно в настоящите професионални предизвикателства.

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Лидерската академия за мен е поредното предизвикателство, което създаде безценни и дълготрайни приятелства. Надявам се, с приноса от нашия проект за приемственост и добавена стойност чрез създаване на Алумни клуб – да бъдем едно сплотено общество от жени – лидери.

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?

Бих препоръчала и препоръчвам Лидерската академия на всички Жени, които искат да се развиват и надграждат постоянно.

Дафинка Лазарова

Дафинка Лазарова – Бизнес Дивелъпмънт Мениджър в Експириън България.

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?
От всички модули в Лидерската академия си взех по нещо, което прилагам не само в корпоративното ми ежедневие, но и в личния ми живот. Най-силно ме докосна модулът на Ирена Жотева и даването на обратна връзка.

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?
В ежедневната ми работа вече прилагам доста от наученото в Лидерската академия, като започнем от овладяване на емоциите и емоционалната интелигентност, минем през трикове за успешни презентации, даване на подкрепяща обратна връзка и още много.

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?
Лидерската академия за мен е място, на което срещнах ментори – дами, доказани лидери в своите области и много интересни дами – с подобни на моите интереси и търсения. Най-ценното за мен са контактите и лидерите, с които се запознах. Всички дами от академията са амбициозни, професионалисти в своите области, търсещи нови предизвикателства и различни. Щастлива съм, че съм част от тази общност.

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?
Благодарна съм на Съвета на жените в бизнеса в България за страхотната инциатива и подкрепа и силно препоръчвам Лидерската академия на търсещите дами-лидери.

Райна Андонова

Райна Андонова – Старши мениджър Мобилни услуги и Бизнес партньорства в А1 България.

В компанията съм от 6 години, през които А1 България се трансформира напълно като организационна култура, фокус към клиента и технологии.

1. Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?

Всички модули на академията са впечатляващи, защото са съобразени с развитието на лидерските умения на жените, в условията съвременната бизнес реалност. Модулът, които ме впечатли най-много е „Бизнес моделът ТИ“, в който по примера на процесите в една бизнес организация за постигане на целите създадохме собствен модел на взаимодействие за постигане на нашите лични и екипни цели като професионалисти и лидери.

2. Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

Всичко. Надградих себе си с всяка една тема, защото всяка участничка споделяше своя опит през своята бизнес среда и своята гледна точка. Винаги свързвахме всичко, за да стигнем до цялото – независимо от външните фактори, всяка посока е правилна.  Откритите разговори с членове на управителния съвет на Съвета на жените, потвърдиха за пореден път, че единствено е нужно да имаме ясна посока и да се учим, докато се движим напред.

3. Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Среда, в която дамите имат възможност да придобият повече увереност в лидерските си умения като споделят своя опит и попивате от опита на другите участнички – утвърдени професионалисти и лидери в своята област.

4. Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?

Да, със сигурност! Не само заради предвидената програма, а и заради възможността за допълнителните модули за дискусии, които се предлагат паралелно с програмата. Срещите с членовете на управителния съвет, новите запознанства и възможности.

Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България е чудесна възможност да се откъснете за малко от комфорта на прекрасния ни офис (или хоумофис) и да почерпите опита на другите участнички в програмата, лектори и дами с впечатляващи постижения и утвърдени имена в своята сфера.  Участничките в програмата са дами, реализирали се в професионалното си развитие в различни области на бизнеса, което дава възможност да се погледне с перспективата на различните организации и корпоративна култура за постигането на успешни практики в кариерно развитие и управление на екипи. Темите на модулите са гъвкави и съобразени с настоящата ситуация.

„Учене за истинския и живот и емоционална интелигентност“, „Даване и получаване на обратна връзка“, пречупена през призмата на условията на дистанционна работа, „Бизнес моделът ТИ“ и организационната култура на различни по размер и сфера организации, презентационни умения и изкуството на storytelling. Това са само част от темите, в които може да споделяте личен опит и да дискутирате с другите участнички. Паралелно с програмата се предлагат допълнителни обучения и коучинг сесии с експерти от различни компании, които покриват актуални теми за управление на личния бранд, мениджмънт стилове.

Част от програмата на Лидерската академия 2019/2020 се случи в условията на пандемията и още в месеците на изолация бяха организирани уебинари, които да подпомогнат участниците с управлението на екипи в условията на дистанционна работа. Програмата завърши именно с разработката на теми свързани с месеците на изолация и как различните компании са адаптирали бизнес процесите и организационните практики за работа в „новото нормално“ – бяха събрани, анализирани и представени реални премиери, в реална бизнес среда от различни сфери на икономиката.

Кандидатствайте, за да имате възможност да придобиете повече увереност в лидерските си умения, като споделяте своя опит и попивате от опита на другите участнички – утвърдени професионалисти и лидери в своята област. Балансирана програма, мотивиращи лидери, нови възможности и приятелства.

Деяна Илиева – управител на фирма в областта на обучения и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

1.‎ Кой от модулите на Лидерска академия ви впечатли най-много и с какво?‎

Не бих отделила някой модул като най-впечатляващ, най-ценни бяха срещите с дами, които са преминали през йерархичната стълбица и споделяха своя опит, емоции, препятствия, през които са преминали. Те бяха изключително вдъхновяващи за всички. След такава среща преосмисляш ежедневието си, мотивите, възгледите си и си с усещането, че всичко е възможно, следвайки примера им.

‎2.‎ Какво от наученото в Лидерска академия ще приложите в работата си?

Начинът на мислене и възприемане на фирмените дела от собственика е различен от начина на мислене на наетите лица, поради което трудно бих могла да отлича някой модул, тъй като с изключение на един (“Бизнес моделът ти”) останалите бяха с дизайн за наети лица. За съжаление точно в този модул участието на 95%  от останалите дами бе трудно, тъй като не е част от тяхната визия. Обучаващата, обаче, се опита максимално да го доближи до всички, имаше дух на предприемач и заслужава адмирации.

3.‎ Опишете с едно изречение какво е Лидерската академия за вас?

Лидерска академия е мястото, където ще се вдъхновиш да продължиш по пътя нагоре!

‎4.‎ Бихте ли препоръчали Лидерска академия на дами на средни мениджърски позиции?‎

Препоръчвам Лидерска академия на дами на средна мениджърска позиция, които имат визия за своето бъдеще. Тя ще им помогне да придобият смелост и да не се отказват от мечтите си.

 
 

Проекти

Благоевград 2024
Осмото издание на академията за стартиращи предприемачи BASE гостува за втора поредна година в Благоевград Осмото издание на бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България, в партньорство...
Прочетете повече
Национални награди на Съвета на жените в бизнеса в България
Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България са учредени през 2022 г. с цел да отличат най-вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване в бизнеса и общество в България. Наградите са разпределени...
Прочетете повече