Лятна академия Лидери на бъдещето

През 2016 г. Съветът на жените в бизнеса надгради дейността си с нова инициатива – Лятна академия „Лидери на бъдещето”. Тя е част от „Оставаме в България” –  най-мащабната стажантска  програма в страната, чиято цел е да покаже на талантливите млади хора, че имат възможности за реализация в собствената си страна, подкрепяйки  и насърчавайки ги да реализират потенциала си в България. 

Лятната академия е насочена към младежи 11 и 12 клас и студенти от български и чуждестранни университети, участващи в Националната стажантска инициатива. Представлява едномесечна програма, която включва серия от обучения, организирани от компаниите – членове на Съвета.
Всички те са с практическа насоченост, която дава възможност на талантите да добият основни познания по важни за професионалното им развитие теми като подготовката на автобиография, креативно мислене, презентационни умения, др. Програмата осигурява и допълнителна добавена стойност за младежите, организирайки им допълнителни активности като посещения в компании  –  членове на Съвета и запознавайки ги с различен вид производства и бизнеси, както и срещи с лидери на мнение и обществени личности. През 2016 г. първото издание на Лятната академия срещна талантите с директора на ЕБВР в България г-жа Лариса Манастирли, за тях беше организирано и специално посещение в Президентството. 
Чрез обученията Лятната академия подпомага и по-доброто представяне на младите таланти в конкурсите – част от Националната стажантска програма, голямата награда от които е стаж в Европейския парламент.

DSC_0459
Vanya Kaneva

Инж. Ваня Кънева-Минкова
Член на УС и изпълнителен директор на ЕЙМС Хюмън Кепитал България

Специализирала е човешки ресурси в Charter Institute of Personal Development, Лондон, има MBA на Erasmus University Rotterdam и на СУ София и е инженер Автоматизация на производството на УХТ. Докторант е във Военна Академия в областта на Creating Sheared Value.

През последните 16 г. тя e работила като зам. изпълнителен директор „Човешки ресурси“ и директор „Маркетинг и продажби“ в Овергаз Инк. и като директор „Човешки ресурси“ в ЧЕЗ България АД. Преди това е ръководила учебен Център по автоматизация за обучение на специалисти по компютърни системи и индустриална автоматизация.

Има опит в обучение на експерти и мениджъри, както и като преподавател-консултант в различни факултети към СУ.

С разработените под нейно ръководство проекти на компаниите са удостоени с Голямата награда на БФБЛ 2008 за Овергаз и 2011/2012/2014/2015 за ЧЕЗ, STEVIE за CSR 2008 в Дъблин и CSR награда на Световния петролен и газов конгрес в Мадрид, както и STEVIE за проектите в областта на човешки ресурси – Барселона 2013, Париж 2014 и като жена-лидер през 2014 Ню Йорк.

Ruja Zagorska

Ружа Загорска
Изпълнителен директор / Сайт Медия ЕООД

Повече от 15 години работи в сферата на комуникациите. Преди това 4 години работи в банковия сектор, занимавайки се основно с международни разплащания.

Ружа е член на Управителния съвет на БАПРА (Българска асоциация на ПР агенциите), както и учредител на БААДК ( Българска асоциация на агенциите за дигитални комуникации). От 2014 г. Ружа Загорска членува и в Съвета на жените в бизнеса, където активно работи за създаване на добри практики и програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции. Магистър по Финанси, със специализация по Банково дело и Маркетинг. Запален геймър и дайвър, обожава математиката и джаджите.

Daniela Petkova

Даниела Петкова
HP Europe and Asia University Hiring Strategist

Даниела е един от 50000 предприемачи, които основават новата НР през 2015. НР в момента задвижва внушителен обем от иновации в областта на смесената реалност,  всеобхватните изчислителни системи и водещи изобретения в триизмерното отпечатване, което ще революционизира производствената индустрия както никога до сега.

С желание за нови знания, Даниела  бързо развива своята кариера  благодарение на своето любопитство. Тя води студентски програми за културен обмен, стартира свой бизнес с финансиране от Световната банка, в областта на консултантските услуги и се радва на шеметна кариера заемайки  седем различни позиции в НР за последните 5 години, включително и работа в Силиконовата долина. Наскоро тя изведе стажантската програма на HP в топ 25 най-добри в света.

Даниела в момента  въодушевява милиони таланти в Европа и Азия създавайки невероятни изживявания, променящи начина на живот и работа на хората.

Тя е защитила магистърска степен в областта на стратегията за развитие на хората в „Нов български  университет“ и бакалавърска степен по „Индустриален мениджмънт“ в УНСС.

Dariya Mavrudieva

Дария Маврудиева
Координатор „Тренировъчни фирми“ 

Моето образование: Магистър Търговия в ПУИТ, Украйна; специализация Педагогика в УНСС; втори клас квалификаця за учител по икономически дисциплини в ЦИУУ към СУ “Климент Охридски”.  Следдипломна квалификация „Създаване на тренировъчни фирми и изграждане и ръководство на национална мрежа“ – Австрия: 11 Търговска академия – Виена, Търговска академия – Китцбюл, Австрийска национална централа на тренировъчните фирми- АСТ – Виена. Следдипломна квалификация “Обучение на обучители” Обучителна програма на Националния съвет за икономическо образование, САЩ.
Моята работа:  Над 20 години професионален опит в Българския Център на учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ) – координация и развитие на мрежата от учебни предприятия (УП), ръководство на службите и регистрите на Центъра; контакти с училища и образователни институции; обучение на учители, университетски преподаватели и обучители; контакти със Световната мрежа на тренировъчните фирми, неправителствени организации, представители на бизнеса; иницииране и мениджмънт на проекти; PR; организация на прояви и събития в мрежата на УП; организация и управление на човешките ресурси и финансовата дейност на ЦУТФ.
Моята мисия: Разширяване на възможностите на ученици, студенти, учители, преподаватели и други за придобиване на технически, професионални и социални умения, развитието на ключови компетентности, необходими в реалния бизнес, възможности да придобият предприемачески дух и да реализират своя потенциал.

Irina Dobriyanova

Ирина Добриянова
Координатор „Тренировъчни фирми“

Моето образование: Българска филология с втора специалност Английски език в Софийския университет „Св.Климент Охридски“, магистър. Сертифициран ръководител на учебно предприятие.
Моята работа:  Имам 25 години опит в областта на средното общо и професионално образование, както и като преподавател в обучението за възрастни. Участвала съм в няколко международни проекта, свързани с прилагането на иновативни методи на практическо професионално образование и обучение. Работя като главен експерт в Центъра на учебно-тренировъчните фирми към Министерство на образованието и науката от 2003 г. Намирам работата си за много интересна и изпълнена с ежедневни предизвикателства.
Моята мисия: Да мотивирам хората да учат, да прилагат в практиката опита си от работата в учебно предприятие; да ги провокирам да мислят и да бъдат предприемчиви; да сбъдват мечтите си на основата на придобитите умения и компетентност чрез работа в учебно предприятие.

Mariya Petrova

Мария Петрова
Експерт Привличане на таланти / Сименс ЕООД

Работи в областта на Човешките ресурси и по-конкретно в областта на подбора вече 11 години, 8 от които в Сименс ЕООД като Експерт привличане на таланти. Отговаря за откриване, привличане и въвеждане на потенциални таланти в Сименс. Грижи се за доброто корпоративно позициониране на компанията, за имиджа й на атрактивен работодател чрез различни стажантски, студентски програми, форуми, събития и инициативи. Въвежда на регионално ниво глобалната програма на Сименс за здравословен мениджмънт, чиято цел освен грижата за физическото здраве на служителите е и психологическото благосъстояние, както и така актуалните в нашето ежедневие теми като баланс между работа и личен живот, емоционално прегаряне в работата, стрес и др.

Преди опита в областта на човешките ресурси е работила в неправителствени организации като клиничен работник, консултирайки жени и юноши пострадали от насилие. Работила е по проект за консултиране на подрастващи и млади хора с цел овластяване и подкрепа в професионалната им реализация.

Ivan Stoev

Иван Стоев
Маркетинг Директор на „Престиж-96“ АД

Заема позицията от края на 2015-та година. Отговаря за маркетинговата стратегия на компанията, в това число за развитието на съществуващото портфолио, както и навлизане в нови категории и пазари.

Иван Стоев има маркетинг и търговски опит придобит в компании като Кока Кола ХБК, Глобул, Германос, Белла България и Сандоз. Преди да се присъедини към екипа на Престиж, той е отговарял за маркетинга на ОТС портфолиото на  фармацевтичната компания Сандоз. В Белла България е отговарял за кулинарните брандове на компанията за България, Румъния и Гърция.

Иван има Диплома по стратегическо лидерство и мениджмънт от CMI UK, Диплома по Маркетинг мениджмънт от CIM UK и магистърска степен по макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски.

Natalia Nikolova

Наталия Николова
Специалист обучение и развитие / „Престиж-96“ АД

На тази позиция е от януари 2013 г. Координира дейностите по разработване и внедряване на плановете за обучение и развитие на служителите в компанията и подпомага изграждането и поддържането на добрия имидж на „Престиж-96“ АД не само в сферата на бизнеса, но и на образованието.

Наталия има десет годишен опит, включващ почти всички дейности в областта на Човешките ресурси: Подбор и Администриране на персонал; Обучение и Развитие на персонала; Оценки, Мотивация и задържане; Организиране на Тиймбилдинг и други събития и др. Работила е за компании като ЛЛП България, Изи Консулт, Булпрос и ИНГ България, опериращи в различни сектори: ИТ, BPO услуги, Застраховане, и др.

Наталия е завършила „Начално-училищна педагогика с английски език“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и индивидуален курс по „Управление на човешките ресурси“ към Кредо Хюман Рисорсинг.

Boriana Kiteva

Боряна Китева
Личен асистент на Изпълнителния директор
 / „Престиж-96“ АД  

Работи в компанията от октомври 2012 г. и първи Главен редактор на вътрешното списание на компания “Престижни вести” от ноември 2015. Компанията е един от най-големите производители на хранителни продукти в България и лидер на пазара в категории бисквити, вафлите и сухи пасти, с марките Траяна, Мираж, Роден край, Хипер, Троя, Споко, Ная, Мюсли, Насладки и Престиж.

Преди работата си в “Престиж-96” АД Боряна е натрупала опит във финансовия сектор, като част от екипа на Finance House Planet Finance, както и в киноиндустрията, където работи за една от първите частни български компании, произвеждащи български филми, като например “Мила от Марс”, “Прогноза” и много други.

Боряна има магистърска степен по Международен бизнес от Нов български университет в София и бакалавърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство в София.

Hristina Aleksieva

Христина Алексиева
Kонсултант обучение и развитие  

Моето образование: Специалност Педагогика, специализация Психология в Софийския университет „Св.Климент Охридски“, магистър. Сертифициран коуч по програма ACSTH на ISF Bulgaria.

Моята работа:  Над 15 години професионален опит в мениджмънт на човешки ресурси, консултант и обучител по стандарта „Investors in People“, както и в самостоятелно изготвени вътрешни корпоративни програми за развитие на служители и програми, финансирани от Европейските социални фондове. В момента съм консултант обучение и развитие в дружествата на ЧЕЗ Груп в България и сътрудник в Съвета на  жените в бизнеса в България. Балансирам между работа и личен живот  с йога, фитнес и любимите ми книги.

Моята мисия: Да помагам на хората да постигат личните и професионалните си цели, като откриват нови възможности да реализират своя вътрешен потенциал и повишават качеството си на живот.

Katerina Kurteva

Катерина Куртева
Специалист „Подбор на персонал“/
Nestle България

Катерина е 27 годишна енергична личност, бакалавър по Социални дейности в областта на човешките ресурси и магистър по Работна и организационна психология. Тя е била на обмен по програма Еразъм в Gent University, Белгия, където е живяла и работила, от където получава и богат международен опит в работата си с международни екипи. Катерина успешно съчетава успешно учението си с работата по различни стажантски инициативи и набиране на персонал в сферата на търговията на дребно. Тя активно участва в множество дейности като кариерно консултиране в български училища; Младежки разменни програми в Италия, Полша и Турция; Доброволческа организация „Розова панделка“, AIESEC член в екипа по човешки ресурси и други. През март 2013 година тя се присъединява към екипа на Нестле България като стажант в отдел „Човешки ресурси“. След една година като асистент на екипа по набиране на кадри тя продължава като специалист „Подбор на персонал“, който участва в подбора на таланти, Employer Branding, кариерно развитие, кариерно консултиране и дейности по младежка заетост. Катерина има желание за учене през целият си живот като иска да получи повече знания и опит в сферата на: Coaching, NLP и развитието на хората.

Desislava Chalamova

Десислава Чалъмова
Бизнес развитие/ Индустриален клъстер Средногорие

Повече от 20 години опит в бизнеса, неправителствения сектор и държавната администрация. 15 годинисе бори да  развива социални иновации-  програми за предприемачески умения сред различни целеви групи- младежи, жени, хора  в неравностойно положение.

Завършила ТУ –София, специалност, машинен инженер. Има магистратура по Опзване на околната среда и устойчиво развитие в ХТМУ София.

Работила в Българо-Американския Инвестиционен фонд- програма НАЧАЛА, Средужение Интегра, РИОСВ –СОФИЯ към МОСВ. Последните години усщешно, пише,  изпълнява и отчита Европейски проекти по различно програми.

Добре организирана, може да си поставя цели и да ги постига. Харесва динамична и предизвикателна работна среда.

Andrei Velchev

Андрей Велчев
Собственик и главен редактор на образователна медия Rector.bg, Luboslovie.bg

Доктор по научна специалност: 05.11.02 – Политология (Публична администрация) с тема на дисетрационния труд:   Комуникации в процеса на политиките (Изграждане на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства). Андрей Велчев е магистър по Политически мениджмънт и публични политики и магистър по Масови комуникации в Нов български университет. Автор е на множество публикации и интервюта, посветени на проблемите на комуникациите, журналистиката, маркетинга и политическите комуникации. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността и Съюза на българските журналисти. Един от Учредителите  на Студентски съвет на Нов български университет (НБУ), Първи Студентски Oмбудсман на НБУ, Председател на  Контролната Комисия към Студентски съвет на НБУ, Член на Академичен Съвет на НБУ 2008-2012,  Учредител и председател на Клуб на Журналиста и PR-a на НБУ, Говорител на Столичен Колоездачен Клуб 1889 г., Председател на Клуба на Младия Журналист към Съюза на Българските Журналисти, Член на Българско Дружество за Връзки с Обществеността, Член на Комисията по Етика към Българско Дружество за Връзки с Обществеността, Пресаташе на Националното Представителство на Студентските Съвети в Република България. Член на Европейската асоциация на директорите по комуникации.

Georgi Enchev

Георги Енчев
Експерт Планиране и прогнозиране на ЧР / ЧЕЗ България ЕАД

Завършва средно образование в  Компютърен техникум в гр. Правец. След солидната IT подготовка, която получава, насочва интересите си в областта на икономиката, като в резултат придобива бакалавърска степен по Икономика в Университета за Национално и световно стопанство (УНСС), след което последователно придобива магистърска степен по Бизнес администрация от СУ „Климент Охридски“, и втора магистърска степен по Маркетинг от УНСС.

Професионалният му кариерен път започва в онлайн магазина за бързооборотни стоки – “enoti” първо като стажант, а след това и като Категориен мениджър, отговарящ за цялостното ценообразуване и асортиментни групи в стора – приблизително 3700 продукта. За кратко работи и за един от лидерите на пазара в ритейл сектора и дистрибуцията на бързооборотни стоки.

Започва карирата си в ЧЕЗ България в отдел ПР и комуникации, като в момента работи на длъжност: експерт Планиране и прогнозиране на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси.

Професионалните му интереси са в областта на икономиката и финансово-стопанските науки, ерго, финансово-стопански анализи на микро и макроикономическата среда на предприятието, човешки ресурси, корпоративна социална отговорност.

Georgi Georgiev

Георги Георгиев
Експерт развитие на човешките ресурси
/ „ЧЕЗ България“ ЕАД

Завършил Професионална гимназия по телекомуникации – гр. София през 2013 г., специалност „Системно програмиране“.В момента е студент четвърти курс в Технически университет – гр. София, специалност „Индустриален мениджмънт“. По време на следването си е развил отлични умения за работа с MS Word и Excel, които продължава да усъвършенства в работата си.

През 2016г. Провежда двумесечен стаж в дирекция „Човешки ресурси“ към „ЧЕЗ България“ ЕАД, след което е назначен на позиция „Експерт развитие на човешките ресурси“. В момента разработва онлайн обучение по MS Word и Excel за служителите на компанията.


Проекти

Благоевград 2024
Осмото издание на академията за стартиращи предприемачи BASE гостува за втора поредна година в Благоевград Осмото издание на бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България, в партньорство...
Прочетете повече
Национални награди на Съвета на жените в бизнеса в България
Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България са учредени през 2022 г. с цел да отличат най-вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване в бизнеса и общество в България. Наградите са разпределени...
Прочетете повече