Лектори BASE

Лидия Шулева

Лидия Шулева е управляващ партньор на консултантската компания „Бизнес Интелект“. Работила е като изпълнителен директор на Албена Инвест Холдинг. Била е Заместник Министър Председател, Министър на труда и социалната политика, Министър на икономиката, Депутат в Европейския и Българския парламенти. Лидия Шулева има повече от 25 години опит като бизнес и финансов консултант и мениджър. Понастоящем работи като консултант, ментор и коуч.
Лидия Шулева има магистърски степени по електроника и финанси,  и множество специализации в страната и в чужбина, вкл. в Harvard Kennedy School. Председател на Специализирана комисия „Икономическо развитие“ към ГБТИК. Член е на Международната коуч асоциация ICF и на ICF България. Носител на Световната награда на ООН за „Хора, които променят света“.

Стефан Апостолов

Д-р Стефан Апостолов е организационен консултант в Комплексно лидерство ЕООД. Той е с над 35 години опит като мениджър, лидер и консултант на екипи и фирми от 40 до 3200 човека. Бил е изпълнителен директор и член на УС в държавни и чужди фирми. Консултира големи енергийни компании и е технологичен съветник на инфраструктурни и ИКТ компании, работещи в областта на иновативните решения. Създател и фасилитатор на Лидерски общности за подкрепа и развитие в София и Пловдив за собственици и управители на малки, средни и големи компании. Интересува се от подкрепа и развитие на хора и екипи. Според  него е особено важно  предприемачът в „новото нормално“ да бъде адаптивен, за да бъде успешен. Съветва участниците в BASE програмата да продължат с постоянство и упоритост да работят за сбъдване на мечтата си за свой бизнес и да запазят като ценен ресурс това сигурно пространство, което са създали благодарение на обучението.

Стефания Темелкова

Стефания Темелкова е преподавател по маркетингова комуникация в Нов български университет. Има магистърска степен „Управление на връзки с обществеността” от НБУ, а през 2013 г. защитава докторска степен с темата „Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари”, Международни икономически отношения.
Тя има богат практически опит в сферата на Маркетинговите комуникации. Води курсове в областта на рекламата, интегрираните маркетингови комуникации (IMC)  връзки с обществеността, основи на маркетинга и стратегически маркетинг.
Изследователските и научни интереси на д-р Темелкова са насочени в областта публичните и маркетинговите комуникации и как те въздействат на потребителските решения, влияние на комуникационните техники за изборите на потребителите. Въздействието на комуникациите върху перцепцията на публиките. Занимава се с теми като National branding, Content marketing and Business development, публикува своите изследвания в редица списания и професионални, и академични издания. Автор на три учебника – Рекламна политика, Интегрирани маркетингови комуникации, Изграждане на имидж на туристически дестинации. Гост-лектор в M3 College, American University in Bulgaria, 9 Academy, и по програма “Erasmus +” в Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, Poland.

Деян Попов

Деан Попов е Commercial Excellence Manager в Астра Зенека България, има лекарска и дългогодишна търговска практика в областта на фармацевтичните продукти. Сред интересите му са психология на общуването, иновации и технологии в управлението на взаимоотношенията с клиентите, нови търговски канали, дигитален маркетинг. Да бъде лектор в BASE програмата го мотивира възможността да помогне на всички участници в изграждането на умения, които са ключови не само за осъществяването на успешни сделки, но и в ежедневното им общуване с хората. Според него най-важното качество за един предприемач в „новото нормално“ е  гъвкавостта и  вярва, че колкото си по-гъвкав и подвижен, толкова си по-успешен. Неговото послание към участниците в програмата е да се отнасят към асертивността като към качество, което могат да изградят успешно, ако се вслушват в клиентите и себе си, включват редовно “обратната връзка” и се стремят да бъдат партньори със всички, гледайки на света с техните очи.

Tina Atanasova

Тина Атанасова е Директор Човешки ресурси във ВОСС Аутомотив България. Има повече от 13 години опит в областта на Управление на човешките ресурси основно в производствени компании, както и повече от 10 години мениджърски опит. Професионалните й интереси са насочени към изграждане на работодателска марка на green-field инвестиции в индустрията и прилагането на Lean management в административните процеси и конкретно в управлението на човешките ресурси. Като лектор в Програма BASE се стреми да предаде убеждението си, че хората задвижват всички системи във фирмата, и че откритата и навременна комуникация стои в основата на успешното предприемачество, а рецептата за успешното израстване на предприемачите включва непрекъснато тестване на границите им на комфорт.  Смята, че със „старото нормално“ си заминава подхода едно решение е подходящо за всички страни (one- size- fits- all), докато „новото нормално“ предполага решения, подходящи за конкретни хора и организации, както и че успех ще имат организации с флуидна, дори имагинерна структура.

Илиян Димитров

Илиян Димитров е страстен поддръжник на идеята, че границите са просто категории, които ние дефинираме – а те често трябва да бъдат поставяни под съмнение. В ролята му на „Мениджър дигитална трансформация“ в А1, той се старае да сближава границите между техническите и бизнес екипи и да добавя повече от клиентската гледна точка във всичко, което прави. Като хоноруван преподавател в НБУ, Илиян се стреми да докаже, че дистанцията между академичния свят и бизнес света е ненужна, а сближаването им би донесло облаги и за двете страни. Води лекции в програмите „Маркетинг“ и „Реклама“ , които са фокусирани върху прилагането на социални науки в бизнеса днес. Учил и работил е не само в България, но и в Испания и Германия и има предприемачески опит в различни индустрии. Като преподавател в BASE, Илиян цели да покаже на участниците, че всеки може да бъде креативен, което е безспорен катализатор при създаването на успешен бизнес – особено иновативен такъв. В тази мисия най-ценен ще бъде неговият опит като Design Thinking & Agile Coach на различни екипи и стартиращи компании.

Ана Хира

Ана Хира е НЛП Коуч и консултант човешко развитие. Вярва в силата на човешкия потенциал и от 20-годишният си опит знае, че успехът е резултат от развитие на индивидуалните силни страни и пълноценно реализиране и развитие на талантите на личността, които водят до успешни екип и организация. Работи за изграждане на Human2Human модел на работа и се фокусира върху създаването на среда, която подкрепя както развитие на бизнеса, така и личностното развитие. Създава  «ХЮГА БГ ЕООД» през януари 2018 г. Кариерата й започва през 1999 г., а опитът в корпорацията (2005-2014 г.) я учи как да ползва и създава процесите, свързани с управление на хора, целеполагане и управление на представянето, удовлетвореност на служителите и клиентите, изграждане на успешна култура и услуги. Опитът й в сферата на коучинга, треньорството и консултантската дейност (2014-2017 г.) развиват познанията й за многообразието на бизнеса и особености, които включват висока динамика, специфики за бизнеса и ниво на развитие, за които се изискват гъвкавост и иновативен подход за изграждане на устойчив бизнес.  Към днешна дата е консултант човешко развитие за Брентаг България и продължава да работи за изграждане на среда, която е базирана на доверие и се съобразява с ценностите, вярванията и нуждите на човека, в контекста на бизнес успеха и не само. Член е на СЖББ, също така е ментор в програмата “Emprove” и подкрепя фондация „За нашите деца“.

Александрина Желязкова

Александрина Желязкова е част от компанията Бенефит Системс България, по-добре позната с карти MultiSport, от повече от 3 години. През цялото време е част от маркетинг отдела на организацията, към момента изпълнява длъжността „Координатор маркетинг проекти“. За нея е важно работата ѝ да подкрепя социалнозначими каузи, като развитието на масовия спорт и улесняването на достъпа до спорт като цяло. Професионалните ѝ интереси са насочени към управление на проекти, организиране и провеждане на КСО кампании, както и поддържане на цялостно и ефективно комуникационно присъствие.
Преди да се присъедини към Бенефит Системс България, Александрина се е занимавала с маркетинг и комуникации в различни бизнес и неправителствени организации. Завършва Маркетинг и стратегическо планиране в Университета за национално и световно стопанство.  Като лектор в BASE, нейна цел е да предаде своя опит и гледна точка на участниците в обучителната програма, с което се надява да ги насърчи да мислят креативно и непрестанно да провеждат експерименти, чрез които да намерят правилната формула за успех за своя бизнес.

Гергана Иванова

Гергана Иванова е основател и партньор на комуникационната група The Smarts, в която влизат творческата агенция The Smarts, медиа агенция IQMedia, ПР агенция Параграф 42 и продуцентското студио Shoot!. Има над 20 години опит в българската комуникационна индустрия. През 2008 година заедно със своя колега Радо Бимбалов основават The Smarts, независима творческа агенция, която днес е сред водещите на пазара. Сред клиентите на групата са редица големи български и чужди рекламодатели и техните марки. The Smarts подкрепя безвъзмездно и редица каузи в три основни направления – защитата на деца в неравностойно положение, Борбата с тютюнопушенето и развитието на изкуството у нас. През 2017 година The Smarts слагат официалното начало на Практика, програма за обучение и вдъхновение в областта на комуникациите. Агенцията е многократно награждавана за рекламна ефективност на конкурса Effie Bulgaria, носител е на три награди ЕPICA от международния конкурс EPICA AWARDS, както и  на награди от националния фестивал за реклама ФАРА. Гергана Иванова е член на УС на Съвета на Жените в Бизнеса в България и на УС на БДВО. Възпитаник e на  Английската езикова гимназия гр. Бургас и Историческия факултет на Софийския университет Св Климент Охридски. Управленския си опит затвърждава в Executive Management Program към BEIED (2006-2007 г.). През 2017-2018 година завършва Executive Transition Program на ESMT Berlin.

Ivaylo Burkov

Адвокат Ивайло Бурков завършва юридическото си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2016 г. Притежава над десетгодишен опит в медийния сектор, който натрупва в работата си като старши юрисконсулт в „БТВ Медиа Груп“ ЕАД и като правен съветник в „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО“.  Специализира в областта на интелектуалната собственост, медийното право и рекламата, дружественото право, вещното право, семейното право и защитата на личните данни. Притежава богата практика във воденето на граждански и административни дела. Медиатор, вписан в списъка с медиаторите към Министерство на културата, Дирекция „Авторско право“.  Сертифициран за Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД/DPO). Хоноруван преподавател към УНСС по дисциплината “Правен режим, съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуалната собственост”.

Михаела Маркова

Михаела Маркова е Регионален мениджър Човешки ресурси за Централна и Източна Европа, в международната компания Брентаг. Сертифициран коуч към международната коучинг федерация (ICF), Директор членство в ICF България, Председател на работната група по ЧР към СЖББ, дипломиран юрист и магистър по управление на човешки ресурси. Зад гърба си има редица реализирани проекти, касаещи коучинг обучения на служители на различни тематика – продажби, маркетинг, стратегия и развитие, специфични програми за работа, интегриране на нови служители в компанията, откриване и развитие на таланти, както и изграждане на вътрешнофирмена Лидерска Академия. Работата ѝ е свързана с ежедневна комуникация между служители от Източна и Централна Европа, където се налага да прилага целия натрупан опит и знания в реални ситуации, което прави задачата ѝ вълнуваща, интересна и много отговорна.

Pancho Radev

Адвокат Панчо Радев е завършил е Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“– специалност „Право“ през 1982 г.  Член на Софийска Адвокатска колегия от 1993 година. Притежава богат професионален опит в областта на облигационното и търговското право, семейното и наследственото право, трудовото и вещното право. Участва в различни форми на обучение, свързани с динамичните законодателни промени, включително защита на личните данни, мерките против изпирането на пари и други. Притежава богата практика в процесуалното представителство по граждански и административни дела, както и дела, свързани с данъчното право. Представител по индустриална собственост към Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO).

Maria Miroslavova

Мария Мирославова е част от екипа на Лидл от началото на 2010 г., още преди стартирането на бизнес дейността на Лидл в България. Започва в Лидл Германия, след това продължава в Лидл Австрия и в началото на 2011 се завръща в  България, за да стане част от екипа на отдел Търговски промоции нехранителни стоки. Пет години е Ръководител асортимент, а през последните 5 години ръководи отдела „Търговски промоции нехранителни стоки“ за България. Преди да стане част от екипа на Лидл България е работила в международна HR компания.  Смята, че освен да познаваш отлично процесите, за успеха е изключително важно да си адаптивен, стратегически ориентиран и да знаеш как ефективно функционира даден механизъм.

Надя Захариева

Надя Захариева е Програмен директор, „Бизнес, предприемачество и технологии“ във Фондация „Америка за България“.  Завършила Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство в София. Тя има 17-годишен опит в инвестициите и банкирането. Била е Мениджър „Инвестиции“ в програмата за финансиране на хотели в Българо-американска кредитна банка, а преди това в Българо-американски инвестиционен фонд. От нея участниците в BASE научават принципите на финансовото планиране. Как да определят началния капитал, необходим за старта на бизнеса, какви приходи и печалби да очакват, какво е важно да знаят за съставянето на бизнес плана си.


Проекти

Благоевград 2024
Осмото издание на академията за стартиращи предприемачи BASE гостува за втора поредна година в Благоевград Осмото издание на бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България, в партньорство...
Прочетете повече
Национални награди на Съвета на жените в бизнеса в България
Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България са учредени през 2022 г. с цел да отличат най-вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване в бизнеса и общество в България. Наградите са разпределени...
Прочетете повече