Програма

Програма

Девето издание на Лидерска академия “Успяваме в България”

Модул 1: Емоционална интелигентност3-4-ноември 2022(по 1 ден на група)
Модул 2: Бизнес моделът ТИ1-2 декември 2022(по 1 ден на група)
Модул 3: Въздействащи презентации в онлайн среда26-27 януари 2023(по 1 ден на група)
Модул 4: Умения за отстояване и влияние23-24 февруари 2023(по половин ден на група)
Модул 5: Даване и получаване на обратна връзка30-31 март 2023(по 1 ден на група)
Модул 6: Предприемачество и управление на промяната26-27 април 2023(по 1 ден на група)
Практика – избор на социален проект12 май 2023(2 ч. за двете групи заедно)
Представяне на резултата от работата по проекта и официална церемония за дипломиране8 юни 2023(подлежи да допълнително потвърждение)

*Графикът подлежи на промени при възникване на непредвидени обстоятелства. В случай на такива, актуализирана версия на графика ще бъде качена отново тук.