Програма

1Предприемачество. Какво е това?
Защо предприемачеството е ценно? Къде се крие ключът към успеха? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности.
27.10.2022Лидия Шулева                    
бивш вицепремиер, собственик на  Business Intellect, член на УС на СЖББ
2Предприемачество. Раждане и развитие на предприемаческата идея От къде да започнем? 
Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване.
Бизнес план –защо пишем, за кого пишем бизнес план?
Продукт/услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения. Какво е предимството на моя продукт/услуга. Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/услуги мога да предложа.
03.11.2022Мария Шейтанова    консултант по бизнес трансформации, ExO консултант, Управляващ съдружник на CTM България, бивш изпълнителен директор на Токуда Банк и БАКБ                  
3Проектите BASE Какво трябва да знаем? Как да организираме подготовката на проекта? Етапи на подготовка. Добрите примери и успешни бизнес модели. Какви грешки се допускат? Как да подготвим презентацията си ? Финансиране на проекти. Къде да търсим информация и как да се подготвим?10.11.2022Александър Грозданов   създател и собственик на Dextrophobia Rooms
4Проучване на пазара  Верни ли са моите очаквания? Кои са моите клиенти? Идеалният клиент. Карта за поведение на клиента. Какво е моето послание? Кои са моите конкуренти? Социални мрежи17.11.2022Боряна Великова  съосновател на АКВАБАР
5Маркетинг и реклама  Изграждане на моята марка. Маркетингов план. Как да рекламирам продукта или услугата си? Дигитални инструменти. Маркетингова кампания.24.11.2022Гергана Иванова                  Управляващ сътрудник The SMARTS, член на УС на СЖББ
6Продажби  Къде е пункта ми за продажби ? Как да го избера, организирам и устроя? Набиране на потенциални клиенти и продажби. 01.12.2022Калина Станчева предприемач, собственик на консултантска компания за европейско и др. грантово финансиране
7Правни аспекти  Избор на юридическа форма. Регистриране, права и задължения на дружеството. Закриване, ликвидиране на търговско дружество. Работа с институциите. Регистрационни и разрешителни режими. 15.12.2022 адв. Габриела Велинова    
Управляващ съдружник в Адвокатско сдружение Фортекс Лигъл Сървисис, председател на Алумни клуба на СЖББ
8Цени и ценообразуване Коя е добрата цена? Как да я определя? Ценови тактики и принципи. Минимална и максимална продажна цена. Как да си определим цената ? Организация на производството.12.01.2023Таня Цветкова социален предприемач, основател на Ателие ДЕКОР-социално предприятие, консултант по разработване и управление на европейски проекти
9Финансово планиране на бизнеса  Прогноза за продажбите, отчитане и анализ на продажбите. Печалба, разпределение на печалбата, рентабилност. Ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност. Кредити и финансиране, лични финанси. Вземане на правилни финансови решения.19.01.2023Надя Захариева                
Америка за България Програмен Директор Бизнес, предприемачество и технологии
10Счетоводство на фирмата и данъци Защо е важно да сте наясно със счетоводството? Задължения за водене на счетоводство. Счетоводни документи и съхранение на счетоводна информация. Заплати и социално осигуряване. Видове данъци и данъчни облекчения. Възвращаемост.26.01.2023 Ганета Цолова              
Управител и собственик на дружество за консултантски и счетоводни услуги
11Човешки ресурси  Кои са хората от които се нуждая, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Управление на времето.02.02.2023Зоя Паунова                       
Генерален Почетен Консул на Швеция 
12Презентационни умения  Умения за водене на преговори. Техники за представяне и защити на проекти. Представяне на проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори. 09.02.2023Кристина Крънчева  
Основател и управител на CM Consulting 
13Представяне и защита на бизнес плановете пред експертно жури. Излъчване на победители. 23.02.2023Организатор:  
Соня Демирева Кънева           
Изп. Директор, СЖББ