Отворени за кандидатстване са Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023

За втора година организацията ще отличи вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване.

До 8-ми октомври желаещите да подадат своите кандидатури за Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023 могат да го направят на сайта на Съвета: https://womeninbusiness.bg/project/nacionalni-nagradi-na-saveta-na-jenite-v-biznesa-v-bulgaria-2023/

За втора поредна година СЖББ, в партньорство с Европейската централна банка, отново дава трибуна на вдъхновяващите инициативи, които превръщат работното ни място в среда, в която всеки е значим и ценен без значение на пол, раса, възраст, произход и образование и споделят добрите практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

„Mногообразието, равнопоставеността и приобщаването се свързват с по-бързо икономическо развитие, по-високи доходи, по-ефективен бизнес, по-устойчиво използване на природните ресурси, и като цяло, с по-мирни и по-стабилни общества. ЕИБ, банката на Европейския съюз, работи за равенството между половете, приветства многообразието и насърчава по-осъзнатото овластяване на способните жени предприемачи и мениджъри. Затова и отново ще подкрепим Съвета на жените в бизнеса в България за връчването на Национални награди за вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване. Радваме се, че през 2023 г. специално внимание ще бъде отделено и на интеграцията на младите хора и реализирането на потенциала им в България. Убедена съм, че инициативата ще помогне на България да бъде по-успешна и по-справедлива държава, в която талантливите хора имат шанс, независимо от своя пол, възраст или различност“ споделя Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

„С националните награди за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, които предстои да връчим за втора година заедно с нашите партньори от ЕИБ, отново ще отличим добрите примери в бизнеса. Но по-важно от това е, че ще разкажем историите и ще представим истински работещи практики, които могат да бъдат възприети и въведени в още по-широк кръг компании в полза на цялото ни общество“ 
споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Кой може да участва в конкурса?

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията на България чрез подаване на формуляр за участие, съгласно описаната в регламента процедура.

Кои са категориите?

Конкурсът учредява награди в следните 4 категории, в които ще се приемат номинации:

1. Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място

В тази категория ще отличим инициативите на компании и организации в България, които активно промотират и изграждат култура на приобщаване на работното място и недопускане на дискриминация. Ще бъдат връчени три отделни награди – за голяма компания, за малка и/или средна компания, както и за НПО.

2. Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания

Категорията ще отличи организацията с най-успешна и вдъхновяваща програма и/или инициатива за пълноценна и всеобхватна интеграция, социализация и адаптация на малцинствените групи и хората с увреждания в България.

3. Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България.

Това е нова категория за конкурса, която има за цел да популяризира и отличи добрите и вдъхновяващи програми (стажантски, практикански, менторски и други) в страната ни, чиято основна цел е привличане, задържане, мотивация и реализация на младите хора в България.

4. Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти в бизнеса.

В тази част на конкурса ще наградим добрите практики и програми, които имат за цел насърчаването на професионалното и личностното развитие на жените в бизнеса, израстването им в мениджърски и лидерски позиции, утвърждаването им като успешни и вдъхновяващи ръководители.

В категорията ще бъде връчена и допълнителна награда за вдъхновяваща инициатива на технологична компания в България.

Една от всички участвали инициативи ще получи Отличителен знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда.

Срокът за подаване на кандидатури е 8 октомври 2023г.

Участието в конкурса е напълно безплатно.

Цялата информация за конкурса, пълният текст на регламента, отделните формуляри за всяка категория и начин за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Всички формуляри за участие в конкурсната процедура „ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА МНОГООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“ и допълнителните материали към тях се подават на имейл адрес: office@womeninbusiness.bg.

Споделяне

Коментари

Последни новини

СЖББ отбелязва европейския месец на многообразието 2024 с безплатно събитие за студенти
На 28 май Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ), в партньорство с Лидл България и Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, ще отбележи европейския месец на многообразието, традиционно честван през май, със...
Прочетете повече
13 менторски двойки се включиха в третото издание на програмата „Incredible Us – Успешни заедно“
След шест месеца на интензивна работа и обучения 13 менторски двойки завършиха съвместната програма на Съвета на жените в бизнеса в България и HPE Women at Work Bulgaria – “Incredible Us – Успешни заедно”. Третото...
Прочетете повече
Пазарно проучване, ценови тактики и маркетинг бяха темите на лекциите в BASE в края на април
Как се прави пазарно проучване? Как да определим цените на стоките и услугите, които предлагаме? Как да изградим и популяризираме собствен бранд? Отговорите на тези ключови бизнес въпроси, част от програмата на BASE – Благоевград,...
Прочетете повече