Национални награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2022

ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) ще бъде инициатор и организатор на първия форум в България, който ще отличи вдъхновяващите постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото.

През 2022г. СЖББ, в подкрепа с Европейската инвестиционна банка, ще отличат личности, компании и организации, които имат политики и реализират програми за постигане на  равнопоставеност, многообразие и приобщаване, в това число и представителството на жените на стратегически нива на управление в конкурсната процедура „ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“.

“Като банка на Европейския съюз, ЕИБ е отдадена на целите и ценностите на ЕС и се стреми да изпълни един от основополагащите принципи – Обединени в многообразието. Ние виждаме нашата роля в насърчаването на приобщаващ растеж чрез интегриране на социалния компонент във всички наши дейности. Имайки предвид тази ясна цел, ние виждаме партньорството си със Съвета на жените в бизнеса в България като модел на сътрудничество, който ни помага да насърчаваме приобщаваща заетост, предприемачество, овластяване, кариерно развитие и дългосрочно задържане на жените, младежите и уязвими групи. Разнообразното и приобщаващо работно място е ключът към това да имаме по-ефективни колеги, по-иновативни решения и по-голяма мотивация и ангажираност”, споделя Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

Форумът има за цел популяризирането на добрите практики на личности, компании и организации по пътя към създаване на общество, основано на разнообразие, равнопоставеност и приобщаване. „СЖББ развива активно множество инициативи, насочени към повишаване участието на жените на пазара на труда. Сега искаме да надникнем още по-отблизо в компаниите, за потърсим, популяризираме и отличим още иновативни и успешни подходи в тази област. Вярваме, че бизнесът в България има много какво да разкаже за участието на жените в ръководния и лидерски капацитет на организациите, както и добри практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация“, споделя Цветанка Минчева, новоизбраният председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Конкурсът учредява награди в следните категории, в които ще се приемат номинации:

  1. Вдъхновяваща инициатива за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място
  2. Вдъхновяваща инициатива на работодател в подкрепа на работещите родители, на семейството и децата
  3. Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания
  4. Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти
  5. Компания шампион в представяне на жени на ръководни и лидерски позиции

СЖББ ще връчи и специална награда за принос в равнопоставеността в рамките на галавечерта, когато ще бъдат обявени и резултатите от Националното представително проучване за равнопоставеност, многообразие и приобщаване, проведено от агенция „Тренд“ по инициатива на СЖББ.

Участието в конкурса е напълно безплатно. Кандидатури ще се приемат през месец септември на https://womeninbusiness.bg/. Организаторите ще обявят резултатите и ще връчат отличията на специална церемония през месец ноември 2022г.

С обявяване на конкурсната процедура СЖББ за пореден път потвърждава своя ангажимент да продължи да работи за насърчаване на равенството и многообразието,  да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените и израстването им в мениджърски позиции, да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България.

Споделяне

Коментари

Последни новини

Четвърта тема от BASE Ловеч – за уменията за подготовка и провеждане на проучване на пазара
През изминалата седмица четвъртата тема от BASE (Бизнес академията за стартиращи предприемачи) в гр. Ловеч бе посветена на  „Проучване на пазара“ с лектор Боряна Великова-Тошева. Боряна е  предприемач, основател на АКВАБАР, лектор в Софийски университет...
Прочетете повече
ВРЪЧИХА НАЦИОНАЛНИТЕ НАГРАДИ НА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 2022 ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ
На 14 ноември 2022 г, в Гранд Хотел Милениум София бяха отличени организациите и постиженията в България, които осигуряват многообразна и приобщаваща работната среда, не допускат дискриминация и изграждат едно по-добро и устойчиво обществото. Форумът...
Прочетете повече
Добрите примери и успешните бизнес модели бяха акцент в програмата на Модул 3 от Бизнес академията за стартиращи предприемачи
Александър Грозданов, създател и собственик на Dextrophobia rooms бе лектор на третия по ред модул от BASE (Бизнес академията за стартиращи предприемачи) в гр. Ловеч. Темата за добрите примери и успешните бизнес модели беше изключително...
Прочетете повече