ШЕЛ България ЕАД

Shell е глобална енергийна компания, която се стреми да отговори на нарастващата глобална нужда от повече и по-чисти енергийни решения по икономически, екологично и социално отговорен начин. Компанията присъства в над 70 държави и има над 80 000 служители. Шел България оперира от повече от 30 години и е един от лидерите в търговията с петролни продукти в страната със своите над 100 обекта, като всеки месец се обслужват над 1 милион клиенти. Компанията е сред най-разпознаваемите марки за клиентите, благодарение на висококачествените си продукти и услуги и иновативна програма за лоялни клиенти. Shell има водеща роля в индустрията със своята активна позиция и принос към прехода към бъдеще с ниски въглеродни емисии, ангажимента си към безопасност, както и политиките си за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване. Основните ценности на компанията са честност, почтеност и уважение към хората.

Шел България се представлява в Съвета на жените в бизнеса в България от Ваня Иванчева – Изпълнителен Директор и Камелия Славейкова, Председател на Борда на директорите.

Коментари

Последни новини

За трета година СЖББ получи Отличителния знак за значими постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
Председателят на СЖББ, Цветанка Минчева, получи Отличителния знак за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеността между половете, който се присъжда на институции, организации и компании от Министерството на труда и социалната политика. Наградата в категорията “Нестопански...
Прочетете повече
Правните аспекти при управление на бизнес, счетоводството на фирмата и човешките ресурси бяха темите в последните модули на BASE – Благоевград
Кои са правните аспекти при създаването и развиването на бизнес, как да управляваме счетоводството на фирмата и човешките ресурси като най-важният капитал на всеки бизнес, бяха темите на модули IX, X и XI в бизнес...
Прочетете повече
СЖББ отбелязва европейския месец на многообразието 2024 с безплатно събитие за студенти
На 28 май Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ), в партньорство с Лидл България и Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, ще отбележи европейския месец на многообразието, традиционно честван през май, със специално...
Прочетете повече