Ватия Холдинг АД

“Ватия Холдинг” АД е холдингово дружество. Основният предмет на дейност е добив и преработка на индустриални минерали, извършване на геоложки изследвания, търсене и проучвания на подземни богатства. “Ватия Холдинг” АД притежава концесии за осем находища на кварцова суровина, фелдшпати, кварцови пясъци, доломити, талк, глини и други. Холдинговата структура обединява няколко дружества – “Ватия Трейдинг” ЕООД, “Геоминерал” АД, “Булгармин инженеринг” АД, “Ватия Кварц” АД и още “Ватия” АД, което е едно от най-старите предприятия в страната за добив и преработка на индустриални минерали и съществува от 50-те години на миналия век.

Компанията се представлява от Люба Кожухарова – председател на Съвета на директорите

Коментари

Последни новини

За трета година СЖББ получи Отличителния знак за значими постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
Председателят на СЖББ, Цветанка Минчева, получи Отличителния знак за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеността между половете, който се присъжда на институции, организации и компании от Министерството на труда и социалната политика. Наградата в категорията “Нестопански...
Прочетете повече
Правните аспекти при управление на бизнес, счетоводството на фирмата и човешките ресурси бяха темите в последните модули на BASE – Благоевград
Кои са правните аспекти при създаването и развиването на бизнес, как да управляваме счетоводството на фирмата и човешките ресурси като най-важният капитал на всеки бизнес, бяха темите на модули IX, X и XI в бизнес...
Прочетете повече
СЖББ отбелязва европейския месец на многообразието 2024 с безплатно събитие за студенти
На 28 май Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ), в партньорство с Лидл България и Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, ще отбележи европейския месец на многообразието, традиционно честван през май, със специално...
Прочетете повече