Ватия Холдинг АД

“Ватия Холдинг” АД е холдингово дружество. Основният предмет на дейност е добив и преработка на индустриални минерали, извършване на геоложки изследвания, търсене и проучвания на подземни богатства. “Ватия Холдинг” АД притежава концесии за осем находища на кварцова суровина, фелдшпати, кварцови пясъци, доломити, талк, глини и други. Холдинговата структура обединява няколко дружества – “Ватия Трейдинг” ЕООД, “Геоминерал” АД, “Булгармин инженеринг” АД, “Ватия Кварц” АД и още “Ватия” АД, което е едно от най-старите предприятия в страната за добив и преработка на индустриални минерали и съществува от 50-те години на миналия век.

Компанията се представлява от Люба Кожухарова – председател на Съвета на директорите

Коментари

Последни новини

Националнo проучване показва, че половината от българите смятат, че двата пола не са равнопоставени в професионално отношение
По повод 10 годишнината на Съвета на жените в бизнеса в България:  Националнo проучване показва, че половината от българите смятат, че двата пола не са равнопоставени в професионално отношение Чрез инициативите си организацията продължава да...
Прочетете повече
Поредица от вдъхновяващи модули в новата Академия за “Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване”.
Академия за “Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване” обединява участници от големи компании и НПО организации. В последните седмици те получиха теоретични и практически примери от водещи специалисти в областта.  Д-р Шърли Ноулс, главен директор по приобщаване...
Прочетете повече
За втора поредна година СЖББ удостоени с Отличителния знак на МТСП за равнопоставеност
Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС присъди за втора поредна година на Съвета на жените в бизнеса в България отличителния знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност...
Прочетете повече