Ватия Холдинг АД

“Ватия Холдинг” АД е холдингово дружество. Основният предмет на дейност е добив и преработка на индустриални минерали, извършване на геоложки изследвания, търсене и проучвания на подземни богатства. “Ватия Холдинг” АД притежава концесии за осем находища на кварцова суровина, фелдшпати, кварцови пясъци, доломити, талк, глини и други. Холдинговата структура обединява няколко дружества – “Ватия Трейдинг” ЕООД, “Геоминерал” АД, “Булгармин инженеринг” АД, “Ватия Кварц” АД и още “Ватия” АД, което е едно от най-старите предприятия в страната за добив и преработка на индустриални минерали и съществува от 50-те години на миналия век.

Компанията се представлява от Люба Кожухарова – председател на Съвета на директорите

Коментари

Последни новини

Първото издание на програма GRACE срещна 10 момичета от фондация „Арете“ с бизнеса
На 9 февруари се проведе първото издание на програма GRACE /Girls, Roma ambassadors for corporate empowerment/, която даде възможност на 10 момичета (ученици и студенти), преминали обучение във младежката фондация „Арете“, да гостуват в офисите...
Прочетете повече
Представители на СЖББ обсъдиха ползотворното българо – румънско сътрудничество в различни области с н. пр. Бръндуша Йоана Предеску
Миналата седмица Цветанка Минчева, председател на СЖББ, представители на управителния съвет и работните групи на организацията участваха в работна среща с румънската посланичка у нас – н. пр. Бръндуша Йоана Предеску. Дамите обсъдиха ползотворното икономическо...
Прочетете повече
Ползите от многообразието беше темата на втория модул на Академия за “Многообразие, равнопоставеност и приобщаване”
С примери и добри практики от работата си д-р Шърли Ноулс, главен директор „Разнообразие и приобщаване“ в технологичната компания Progress, Жаклин Цочева – директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България...
Прочетете повече