СЖББ и министърът на труда и социалната политика обсъдиха на работна среща общи стратегически цели по темите равнопоставеност и развитие на младите хора в България

На 10 юли Цветанка Минчева, председател на СЖББ и Лидия Шулева, член на УС на Съвета, заедно с Диана Митева, председател на Сдружение „Дамски форум“, взеха участие в работна среща с министъра на труда и социалната политика – Иванка Шалапатова.

По време на разговора бяха представени работата и инициативите на СЖББ, както и споделените стратегически цели в сферата на равнопоставеността, включването на различията и насърчаването на младите хора да остават и да се развиват в България. Бяха обсъдени и възможностите за съвместна работа, партньорство и обединяване на усилията по транспониране в българското законодателство на Директива 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Участниците в срещата обсъдиха и възможностите за сътрудничество между МТСП и двете дамски организации за реализиране на съвместни обучения, дейности за квалификация и преквалификация, кариерно ориентиране и мотивиране на младите хора. 

„Гледаме на вас като на стратегически партньор по важни социални теми, които изискват промяна на обществените нагласи“, каза министър Шалапатова и добави, че Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на МТСП може да послужи за база при провеждането на съвместни академии, обучения, публични форуми.

СЖББ е член Националния съвет за равнопоставеност към МТСП и в две поредни години е носител на Отличителния знак за значими постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. 

Споделяне

Коментари

Последни новини

Дамите в Лидерска академия усвоиха умения за отстояване и влияние в модул 3 на юбилейното десето издание
С много вдъхновение, смели и вълнуващи идеи беше наситен четвъртият модул – „Умения за отстояване и влияние“ от юбилейното десето издание на Лидерска академия, провел се на 22 и 23 февруари. С помощта на дългогодишните...
Прочетете повече
Първото издание на програма GRACE срещна 10 момичета от фондация „Арете“ с бизнеса
На 9 февруари се проведе първото издание на програма GRACE /Girls, Roma ambassadors for corporate empowerment/, която даде възможност на 10 момичета (ученици и студенти), преминали обучение във младежката фондация „Арете“, да гостуват в офисите...
Прочетете повече
Представители на СЖББ обсъдиха ползотворното българо – румънско сътрудничество в различни области с н. пр. Бръндуша Йоана Предеску
Миналата седмица Цветанка Минчева, председател на СЖББ, представители на управителния съвет и работните групи на организацията участваха в работна среща с румънската посланичка у нас – н. пр. Бръндуша Йоана Предеску. Дамите обсъдиха ползотворното икономическо...
Прочетете повече