СЖББ и министърът на труда и социалната политика обсъдиха на работна среща общи стратегически цели по темите равнопоставеност и развитие на младите хора в България

На 10 юли Цветанка Минчева, председател на СЖББ и Лидия Шулева, член на УС на Съвета, заедно с Диана Митева, председател на Сдружение „Дамски форум“, взеха участие в работна среща с министъра на труда и социалната политика – Иванка Шалапатова.

По време на разговора бяха представени работата и инициативите на СЖББ, както и споделените стратегически цели в сферата на равнопоставеността, включването на различията и насърчаването на младите хора да остават и да се развиват в България. Бяха обсъдени и възможностите за съвместна работа, партньорство и обединяване на усилията по транспониране в българското законодателство на Директива 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Участниците в срещата обсъдиха и възможностите за сътрудничество между МТСП и двете дамски организации за реализиране на съвместни обучения, дейности за квалификация и преквалификация, кариерно ориентиране и мотивиране на младите хора. 

„Гледаме на вас като на стратегически партньор по важни социални теми, които изискват промяна на обществените нагласи“, каза министър Шалапатова и добави, че Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на МТСП може да послужи за база при провеждането на съвместни академии, обучения, публични форуми.

СЖББ е член Националния съвет за равнопоставеност към МТСП и в две поредни години е носител на Отличителния знак за значими постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. 

Споделяне

Коментари

Последни новини

За трета година СЖББ получи Отличителния знак за значими постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
Председателят на СЖББ, Цветанка Минчева, получи Отличителния знак за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеността между половете, който се присъжда на институции, организации и компании от Министерството на труда и социалната политика. Наградата в категорията “Нестопански...
Прочетете повече
Правните аспекти при управление на бизнес, счетоводството на фирмата и човешките ресурси бяха темите в последните модули на BASE – Благоевград
Кои са правните аспекти при създаването и развиването на бизнес, как да управляваме счетоводството на фирмата и човешките ресурси като най-важният капитал на всеки бизнес, бяха темите на модули IX, X и XI в бизнес...
Прочетете повече
СЖББ отбелязва европейския месец на многообразието 2024 с безплатно събитие за студенти
На 28 май Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ), в партньорство с Лидл България и Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, ще отбележи европейския месец на многообразието, традиционно честван през май, със специално...
Прочетете повече