Правните аспекти при управление на бизнес, счетоводството на фирмата и човешките ресурси бяха темите в последните модули на BASE – Благоевград

Кои са правните аспекти при създаването и развиването на бизнес, как да управляваме счетоводството на фирмата и човешките ресурси като най-важният капитал на всеки бизнес, бяха темите на модули IX, X и XI в бизнес академия BASE – Благоевград, провели се в средата на май.

Лекторът Габриела Велинова, управляващ съдружник в адвокатско сдружение Фронтекс Лигъл Сървисис, разясни подробно пред участниците какво да имат предвид когато избират юридическата форма на фирмата си и как да я регистрират, какви са правата и задълженията на дружеството и собственика, както и какви са регистрационните и разрешителни режими, които трябва да следват при работата с институциите. Теми на лекцията и дискусиите с курсистите бяха също проверките на електронния регистър, как би следвало да се проведе учредителното събрание, как да се подготви Дружествения договор, или учредителния акт.

Един от най-важните акценти в академията – този за счетоводството и данъците на фирмата, бе представен от Ева Макрис, собственик на една от водещите счетоводно-консултантски фирми в България – ТЕД Консултинг и колегата ѝ Валентин Манев. Те обясниха на курсистите какви данъци и осигуровки следва да предвидят в разходната част, как да четат бюджета, баланса и отчета за приходите и разходите. Лекторите се спряха и на темата за „измерване“ на финансовата производителност на фирмата, както и на работата с ключови показатели като ликвидност, рентабилност и финансова стабилност.

Зоя Паунова, почетен консул на Швеция, бивш изпълнителен директор на Астра Зенека и ръководител на работната група за международно сътрудничество на СЖББ и Валерия Дойчинова, експерт в отдел „Човешки ресурси“ в Lidl запознаха участниците в BASE – Благоевград с една от най-атрактивните теми в програмата на акaдемията – тази за човешките ресурси като най-важният капитал на всеки бизнес. Двете лекторки обърнаха специално внимание на лидерските умения, необходими за изграждането на ефективен и сплотен екип и на отделните етапи при сформирането на екипите в една компания. Бяха дискутирани и основните роли и отговорности на участниците в екипа и как правилно да се подберат служителите, така че да бъдат постигнати бизнес целите.

Споделяне

Коментари

Последни новини

За трета година СЖББ получи Отличителния знак за значими постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
Председателят на СЖББ, Цветанка Минчева, получи Отличителния знак за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеността между половете, който се присъжда на институции, организации и компании от Министерството на труда и социалната политика. Наградата в категорията “Нестопански...
Прочетете повече
Правните аспекти при управление на бизнес, счетоводството на фирмата и човешките ресурси бяха темите в последните модули на BASE – Благоевград
Кои са правните аспекти при създаването и развиването на бизнес, как да управляваме счетоводството на фирмата и човешките ресурси като най-важният капитал на всеки бизнес, бяха темите на модули IX, X и XI в бизнес...
Прочетете повече
СЖББ отбелязва европейския месец на многообразието 2024 с безплатно събитие за студенти
На 28 май Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ), в партньорство с Лидл България и Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, ще отбележи европейския месец на многообразието, традиционно честван през май, със специално...
Прочетете повече