BASE Тема 5 – Маркетинг и реклама – част 2

На 14 юли 2020г. се проведе модул 5 от Бизнес академията за стартиращи предприемачи в Ловеч. Александрина Желязкова, Координатор Маркетинг проекти в Бенефит системс България, представи втората част на темата за Маркетинг и реклама изключително интерактивно – с много примери, добри практики и илюстрации.

По време на обучението участниците придобиха знания за изграждането на идентичност на търговската марка, постигането на консистентност в комуникацията, създаването на привлекателна витрина. Запознаха се и с тенденциите и съвременните подходи за маркетинг и реклама, научиха как да създават успешни стратегии за дигитален маркетинг, как да планират, провеждат и анализират цялостна маркетинг кампании и др.

Всички бяха поставени в конкурентна среда- с много ентусиазъм откликнаха, подготвиха и защитаваха проектите си, а най-добре представилите се- индивидуално и екипно, получиха награди от Бенефит Системс и СЖББ.

DSC_0965В края на обучението бе отделено внимание и на организацията и изготвянето на бизнес план. Десислава Алексиева – ръководител на проектите на BASE в Средногорие и член на СЖББ – запозна участниците с основните раздели на бизнес-плана, структура, съдържание и основни акценти, на които е необходимо да обърнат специално внимание.

Какво съдържа темата?

 • Създаване на марката:
  • Дефиниция за марка
  • Какви аспекти от бизнеса трябва да сте дефинирали, когато започнете да изграждате марката си? – мисия на бизнеса, каква нужда задоволява той, ключови конкурентни предимства, целева аудитория;
  • Елементи за изграждане идентичността на марката – име, слоган, тон на бранда, визуална идентичност (лого, цветове и графични елементи), постигане на желани възприятия;
  • Процес по изграждане на консистентност в комуникацията, посланията и визията;
  • Дискусия: примери за устойчиви и успешни марки. Какво ги е направило успешни?
  • Екипна задача – изграждане на марка по предварително зададен бизнес казус.
 • Изграждане на привлекателна витрина:
  • Какво е витрина? Типове витрини (витрина на физическа локация; витрина на онлайн бизнес; витрина тип «лице на марката»);
  • Основни принципи в изграждането на витрина – съобразяване на целевата аудитория с изгледа на витрината, витрината като инструмент за предизвикване на емоция у потребителите и стимулиране на потенциална покупка, структуриране на витрината спрямо особеностите на локацията и други.
  • Представяне на нагледни примери за различните принципи;
  • Екипна задача – изграждане на витрина на марката по зададения на екипа бизнес казус.
 • Тенденции в маркетинга и съвременни подходи за комуникация и реклама:
  • Представяне на различни подходи –  Продажба не чрез търговски съобщения, а чрез емпатия, фокус върху качественото и навременно обслужване, отвореност към обратна връзка, постигане на прозрачност и спечелване доверието на клиента, разказване на истории, създаване на емоционална връзка с клиента и много други;
  • Представяне на конкретни примери, илюстриращи тези подходи.
 • Дигитален маркетинг
  • Канали – Социални мрежи, уебсайт, онлайн магазин, имейл маркетинг, онлайн медии, платено търсене и други;
  • Инструменти – управление на онлайн репутацията и оптимизация за търсачки (SEO)
 • Маркетингови кампании – процес по планиране, провеждане, измерване и анализ на кампания.
  • Планиране – дефиниране на цели и измерители за успех, изграждане на послание, канали за реклама и комуникация, бюджет, логистика, локация и др.
  • Провеждане;
  • Измерване и анализ – проследяване на резултатите спрямо целите и измерителите за успех;
  • Представяне на реален пример за кампания;

Александрина Желязкова работи в Бенефит Системс България, по-добре познати с картите за спорт  MultiSport, от близо 3 години.  През цялото време е част от маркетинговия екип на компанията, като в момента изпълнява длъжността „Координатор маркетинг проекти“. Преди това се е занимавала с маркетинг и комуникации в различни неправителствени организации, където се запалва по идеята да работи в сферата. Завършила е Маркетинг и стратегическо планиране в Университета за национално и световно стопанство. Страстен почитател е на пътуванията, кулинарията, музиката

DSC_1006Десислава Алексиева е инженер, работи в Енергео като Търговски мениджър, ръководи проектите BASE в Средногорие и вече има 5 реализирани проекта в Панагюрище, Мирково и Ботевград.

Член е на СЖББ, активно участва в инициативите на Съвета, включва се като лектор и модератор на Стажантската инициатива „Оставаме в България“ и проекта „Инвеститори на бъдещето“ 2016.

Споделяне

Коментари

Последни новини

Националнo проучване показва, че половината от българите смятат, че двата пола не са равнопоставени в професионално отношение
По повод 10 годишнината на Съвета на жените в бизнеса в България:  Националнo проучване показва, че половината от българите смятат, че двата пола не са равнопоставени в професионално отношение Чрез инициативите си организацията продължава да...
Прочетете повече
Поредица от вдъхновяващи модули в новата Академия за “Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване”.
Академия за “Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване” обединява участници от големи компании и НПО организации. В последните седмици те получиха теоретични и практически примери от водещи специалисти в областта.  Д-р Шърли Ноулс, главен директор по приобщаване...
Прочетете повече
За втора поредна година СЖББ удостоени с Отличителния знак на МТСП за равнопоставеност
Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС присъди за втора поредна година на Съвета на жените в бизнеса в България отличителния знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност...
Прочетете повече