ТЕНДЕНЦИИ В НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ – КАКВА Е РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ И ЖЕНИТЕ ЛИДЕРИ?

Прочетете повече

ЖЕНИТЕ, МИР, СИГУРНОСТ И РАЗВИТИЕ: ЖЕНИТЕ И ЛИДЕРСТВОТО В ИЗГРАЖДАНЕ НА МИР

Прочетете повече