10 ИДЕИ на Съвета на жените в бизнеса в България

В рамките на Глобален форум на жените лидери – IDEI 2023 Съветът на жените в бизнеса в България представи 10 ИДЕИ за създаване на по-равнопоставено и приемащо общество, осигуряващо среда на включване и повече възможности за всички. Готови сме да работим и да си партнираме с институциите за тяхното реализиране и вярваме, че осъществяването им би допринесло за значителен напредък в целите, които си поставяме.