Съветът на жените в бизнеса в България организира дискусионен форум “Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”

 

  • Събитието ще се проведе на 4 октомври под патронажа на г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България
  • В три основни панела ще се дискутират теми, свързани с геополитиката, бизнеса и медиите

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) организира дискусионен форум на тема „Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”. Форумът е под патронажа на г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България, и ще се проведе на 4 октомври 2016 г. в Гранд Хотел София, зала София.

В серия от дискусии представители на бизнес и политическия елит в страната ще търсят отговори на въпросите, свързани с подобряване на инвестиционната привлекателност на България и с повишаване качеството на живот у нас. Участниците в дискусионните панели ще обсъдят  темите „Динамика на геополитическата среда и отражение върху бизнеса в България”, „Устойчивост и перспективи за развитие на икономическата среда в България” и „Ролята на медиите в осигуряване и поддържане среда на сигурност”.

Гарантирането на икономическата сигурност е необходимо условие за развитието и просперитета на страната ни и концентрира все повече обществено внимание, тъй като мащабът на потенциалните щети върху икономиката ни безспорно извеждат тези въпроси сред най-значимите национални приоритети”, сподели д-р инж. Боряна Манолова, председател на УС на Съвета на жените в бизнеса в България и главен изпълнителен директор на Сименс България. „Затова е необходимо непрекъснато да търсим пътища за икономическа стабилизация, основани на развитието на стопанството в областта на структурната, индустриалната, финансовата и външнотърговската политика на страната и да инициираме ефективен диалог между участници в обществения, политически и бизнес живот в България”, допълни тя.

Сред участниците във форума са Цветан Цветанов – председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Георги Кръстев – председател на Съвета по национална сигурност към Министерски съвет,  Бойко Атанасов –  изпълнителен директор на НАП, Юлия Ненкова – председател на КЗК, Ирена Соколова –  заместник- председател на Комисията по култура и медии към НС, както и представители на компаниите-членове на СЖББ

Форумът ще се фокусира върху идентифициране на факторите за създаване на сигурна и устойчива икономическа и политическа среда и има за цел да се превърне в една от значимите инициативи, които ще обединят обществените лидери и водещите експерти в името на стабилизирането на икономическата, политическата и социалната среда у нас. Събитието е първото от серията дискусионни форуми, организирани от Съвета на жените в бизнеса в България, по актуални проблеми на бизнеса, образованието, стабилността и инфраструктурата.

###

„Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Негови членове са водещи мениджъри и представители на компании и организации у нас. Сред целите на Съвета са разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции; развитие и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите; подкрепа за младите специалисти и таланти да реализират потенциала си в България и подпомагане на младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.

Повече информация за дейността на Съвета на жените в бизнеса:

www.womeninbusiness.bg

http://internships.womeninbusiness.bg

www.facebook.com/CouncilWBB

agenda

Споделяне

Коментари

Последни новини

Първа стратегическа нетуъркинг среща на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) „Десет пъти повече“ („10 Х повече“)
На 24.01.2023 в NV Tower се състоя първата стратегическа нетуъркинг среща на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) „Десет пъти повече“ („10 Х повече“).  Защо „10 Х повече“? През 2023 година СЖББ отбелязва...
Прочетете повече
Модул 8 на BASE Ловеч бе посветена на темата за цени и ценообразуване
Темата на Модул 8 на академията бе изключително полезна, изпълнена с безценни съвети от практиката и провокира много интерес, тъй като покри следните важни бизнес въпроси: Различни тайни и тънкости на ценообразуването бяха споделени с...
Прочетете повече
Модул 7 на BASE Ловеч бе посветен на правните аспекти от създаването и управлението на една компания
Поредната лекция от BASE в Ловеч през изминалата седмица бе на тема “Правни аспекти на предприемаческата дейност“. Лекцията бе представена от адв. Габриела Велинова, управляващ съдружник на АК “Фронтекс Лигъл Сървисис”.  Основните акценти бяха:  На...
Прочетете повече