Форум на Съвета на жените в бизнеса в България за стажуването събра държава, бизнес и университети

  • Участниците в събитието споделиха ценен опит и добри практики за стажуване
  • Обсъждаха очакванията на Поколението Z към пазара на труда и клише ли е изразът „изтичане на мозъци“

DSC_0380Форумът „Стажуването – необходим капитал за младите хора и бизнеса“, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), събра на едно място представители на държавата, бизнеса и висшето образование. Те обсъждаха значението на стажа като първа стъпка за професионално ориентиране, споделиха ценен опит и добри практики за организиране на  стажантски програми и дискутираха очакванията на Поколението Z към пазара на труда.

„Днешното събитие е израз на една от основните цели на нашата организация, а именно – да подкрепяме младите хора при старта на тяхното професионално развитие, да насърчаваме развитието и оставането им в България. Изключително сме горди, че за 4 години успяхме да превърнем кампанията „Оставаме в България“ в най-мащабната стажантска инициатива в страната. Това ни мотивира да търсим начини да доразвием и надградим нашите усилия в тази посока и този форум е резултат именно на това наше желание“, каза в приветствието си при откриването на събитието д-р инж. Боряна Манолова, председател на УС на СЖББ и главен изпълнителен директор на Siemens България. По думите й желанието на Съвета е да провокира споделяне на добрите практики в компаниите и да накара младите хора и бизнеса да обърнат по-сериозно внимание на необходимостта от стажуването. Тя съобщи още, че СЖББ планира и издаване на „Наръчник за стажуване“, който ще предоставя основна информация и насоки за стажуването.

DSC_0590Първият панел на форума, чийто модератор бе Венцислав Савов, бизнес редактор в сп.”Мениджър” от 2003 г. и зам.ректор и хабилитиран член на Академичния съвет в Датския колеж в София, бе озаглавен “Младежите и Европа”. Деница Сачева, зам.министър на образованието, благодари на бизнеса за това, че образованието винаги е във фокуса на вниманието му и в кампаниите за корпоративна социална отговорност. Тя посочи, че бизнесът е дарил 54 млн лева за каузи, свързани с образованието и насърчаване на младежкото образование. „МОН има силен фокус върху образованието и бизнеса, изобщо образованието е основен приоритет на това правителство. През следващите 2-3 години образованието вероятно ще бъде един от секторите, които ще се развиват най-бързо.Всички тези мащабни интервенции, които се планират, включително и инвестициите, трябва да имат и своя израз по отношение запазването на националния капитал, тъй като това е едно от огромните ни предизвикателства. Затова програми, които са свързани със стажуването както на ученици, така и на студенти, са изключително важни и би трябвало да бъдат насърчавани в по-голям мащаб в бъдеще“, каза Деница Сачева. Тя посочи, че силен акцент в политиките на министерството са дигиталните умения – в следващите години ще бъдат инвестирани почти 50 млн. лева в дигитализация на българското образование. Дигитализацията е една от областите, в които министерството  си сътрудничи най-пряко с бизнеса. Друга тема, по която то работи активно, е предприемачеството. Тя посочи сред приоритетите на министерството и професионалното образование. Министерството има два проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Ученически практики“ и „Студентски практики“. Сачева посочи като предизвикателства големия брой отпаднали от училище деца. По последни данни България е с най-висок процент сред държавите-членки на млади хора на възраст между 15 и 24 години, които нито учат, нито работят. Този процент у нас е 22% при средноевропейски 12,9%, т.е. над 167 000 души. „Дигиталните умения, професионалното ориентиране, гражданското образование – с това бихме могли да привлечем обратно в образованието и обществото всички ученици от уязвими групи. Трябва да обсъдим възможностите за съвместен проект между държава и бизнес в тази насока“, каза още зам.министър Сачева. Тя смята, че трябва да спрем да използваме израза „изтичане на мозъци“, тъй като това е клише – мобилността вече е в културата на младите хора и няма как да бъде спряна. „Талантът има нужда от развитие, да пробва, да пътува, за да стане талантът, нужен на бизнеса“, каза Деница Сачева.

DSC_0564Евродепутатът Ева Майдел, която е патрон на Националната стажантска инициатива на СЖББ, заяви, че за нея е у доволствие да подкрепя тази програма. Според нея стажовете дават практическо изражение на професионалните желания на един млад човек и му показват къде са слабите и силните му страни. Ева Майдел смята, че Националната стажантска инициатива би могла да се мултиплицира, дори и в чужбина. Като пример за успешен стаж тя разказа историята на българката Сали, която от ранна детска възраст живее в САЩ. Въпреки че животът и образованието й са в Америка, тя направила стаж в Европейския парламент, след който осъзнала колко много възможности дава Европа. Ева Майдел обърна внимание на факта, че много голяма част от стажантите в европейските институции са еврофили – тоест поддръжници на европейската идея. „Може би трябва да привлечем и тези, които не са толкова привлечени от Европа“, коментира г-жа Майдел. Тя подчерта също така, че модерните технологии дават много възможности, вкл. да сме активни граждани. „Като евродепутат и председател на Международното Европейско движение  се опитвам да говоря с младите хора как искат да изглежда Европа“, каза още г-жа Майдел. Според нея Европа е инструмент, който подобрява живота на хората. Тя е на мнение още, че е много важно да  създаваме любопитни млади хора, които искат да са креативни. И призова да се работи за това да бъдат активирани и неактивните младежи, а апелът й към всички тях е да кандидатстват за различни програми и да опитват нови неща. Тя каза още, че вече е нужно да бъдем много гъвкави на работното място. Според нея младите хора вече не мислят, че ще работят до края на живота си само това, което са учили.

Весела Чернева, програмен директор на Европейския съвет за външна политика, коментира от своя страна, че всичко случващо се в Европа засяга както младите хора, така и бизнеса. Според нея това са двете групи, които реагират веднага на всяко събитие в ЕС. Тя смята, че младите хора са едно от малцинствата в Европа. Положението е тревожно и в региона на Западните Балкани, които през последните години са загубили една трета от своето население. Весела Чернева коментира още, че в близките месеци трябва да бъдат наблюдавани внимателно два процеса – преговорите за Брекзит и тези за Многогодишната финансова рамка. “За Европа единственият шанс да се справи е да бъде самостоятелен играч не само на международната сцена като външнополитически фактор, но най-вече като икономика. Конкурентноспособността на европейската икономика е това, което ще ни даде ключът към бъдещото място на съюза в света. Или с други думи – кога Европа ще успее да произведе своя айпад, да бъде сред лидерите“, коментира Весела Чернева. Според нея стажовете, възможностите за контакт между младежите и компаниите са основна спойка, за да може България да участва в дебата за конкурентноспособността. Тя смята, че възможностите за стажове могат да бъдат обърнати и към региона и непосредствени съседи на България като Македония. Г-жа Чернева също мисли, че е клише да се говори за „изтичане на мозъци“. Тя коментира и феномена на т.нар. кръгова миграция – политики, които да улесняват особено младите хора да се образоват и стажуват в чужбина, но да се връщат у дома да прилагат наученото. България трябва да участва в такъв тип кръгова миграция, допълни тя.

DSC_1036Вторият панел на форума бе посветен на институционалните и корпоративните практики за стажуване и в него представители на МОН, Техническия университет-София и на едни от най-големите компании в България споделиха своя опит в тази насока.  Майя Пейчева-Такева, мениджър “Човешки ресурси” в Hewlett Packard Enterprise и член на УС на СЖББ, посочи, че темата за стажуването е много важна за компанията, по нея работят десетки служители и тя е във фокуса и на мениджърския състав. По думите й целта на компанията е 50% от стажантите да останат на постоянни позиции, но в действителност процентът е много по-висок – около 80-85%. Майя Пейчева-Такева посочи, че Hewlett Packard Enterprise участва в много кариерни форуми и гледа на трудовия пазар като на глобален такъв.

Мария Петрова, която е експерт „Привличане на таланти“ в отдел „Човешки ресурси“ в Siemens България,от своя страна коментира, че около 60% от стажантите остават на работа в компанията. Тя подчерта, че дигитализацията и глобализацията са поставили своя отпечатък и са променили и стажовете. „Глобализацията и дигитализацията все по-активно променят всички аспекти на бизнес ежедневието,  а това налага нови подходи и в начина, по който една компания комуникира със стажантите“, коментира тя. Залага се все повече на дигитално търсене чрез различни онлайн платформи. Променя се и същността на работата в процеса на стажуване – младежите все по-активно работят с различни онлайн инструменти, които компанията използва. По думите й глобализацията променя и мащабите на стажуването. Като  част от международна компания в Siemens България стажуват младежи от различни държави, а компанията изпраща български ученици и студенти на обучение и стаж в Германия. Мария Петрова каза още, че от няколко години интересът на компанията е насочен и към учениците и завършващите средно образование.

Ирена Жотева, управител на HILL International  България, отбеляза важността на инициативите за задържане на младите таланти и посочи, че през  2019 г. ще продължи тенденцията за недостиг на хора. Тя говори и за особеностите на т.нар. Поколение Z, което е много ориентирано към технологиите, за което привлекателно е не работата в голям екип, а усвояването на нова технология. Това е поколение, което иска яснота за крайния резултат и ясно формулира какви са очакванията му. Ирена Жотева смята, че при търсенето на служители компаниите трябва да намерят правилния подход към групата, която таргетират.

Гергана Иванова, основател и партньор в рекламна агенция The Smarts, подчерта, че креативният бизнес не прави изключение откъм недостиг на хора. Освен това той се сблъсква с феномена на работещите на свободна практика, към които не може да има същите очаквания като към един маркетингов екип. Гергана Иванова разказа за тяхната платформа Praktika, започнала като опит за структуриран подход към стажантите и прераснала в обучителна програма за целия бранш. „Ние също се учим от стажантите и младите хора“, посочи тя и допълни, че в тяхната компания има много стажанти.

DSC_1395Марина Гагова, сътрудник “Публичност и административни дейности”, проект “Студентски практики„ на Министерство на образованието представи пред аудиторията проекта, който обединява студенти, компании и университети. До момента в проекта са регистрирани 84 780 студенти, 6 112 обучаващи организации и 10 335 регистрирани ментори.

Силвия Янева-Стоянова, директор на център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на Техническия университет коментира, че Поколението Z очаква подкрепа и в това отношение ролята на ментора е много голяма. Тя допълни още, че младите хора с много по-голям успех възприемат информация, поднесена във визуална или аудио форма. В тази връзка заедно с колегите й от Център „Кариера и възпитаници (алумни) са подготвили видео, което показва на младежите как да се подготвят за старта на професионалния им път, как да се ориентират за стажове и практики. Силвия Янева подчерта също така колко е важно позиционирането на работодателите пред младите хора.

Форумът беше закрит от инж. Ваня Кънева – Минкова, директор „Човешки Ресурси и Администрация“ във „ВП Брандс Интернешънъл“ АД и член на Управителния съвет на СЖББ.  Тя напомни как е започнала Националната стажантска инициатива и че първите участници в нея вече са млади специалисти. „Ние показваме на младите хора, че не са сами, а обмяната на информация между тях е изключително важна“, каза инж. Ваня Кънева-Минкова. Тя също коментира Поколението Z, което, по думите й, иска бързи резултати и прагматична визия.


През 2018 г. Съветът на жените в бизнеса в България създаде първия по рода си Наръчник за стажуване. Той се състои от три части. Неговата първа част цели да подпомогне младите хора в първите им стъпки при търсенето на стаж, като им даде практически съвети. Втората част на изданието е насочено към работодателите – как да организират престоя на стажанта в съответната компания, така че да има максимално полезен ефект и за двете страни. Третият раздел е озаглавен „Бизнесът говори: Успешните примери“.

 

Споделяне

Коментари

Последни новини

Второто издание на “СЖББ Калейдоскоп” предстои на 25 април
Второто издание на нетуъркинг събитието “СЖББ Калейдоскоп”, което дава възможност на 10 компании-членове на организацията да предстaвят дейността си, ще се проведе на 25 април от 17:00 до 19:30 в NV Tower на бул. Г.М....
Прочетете повече
Боряна Манолова от УС на СЖББ ще участва в международната конференция Equal Pay Day
Д-р инж. Боряна Манолова, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна, ще бъде лектор в 15-ата международна конференция Equal Pay...
Прочетете повече
„Даване и получаване на обратна връзка“ е темата на предпоследният модул на Лидерска академия
На 21 и 22 март в Международния център на УниКредит Булбанк се проведе петият модул от юбилейното десето издание на Лидерска академия. Темата – „Даване и получаване на обратна връзка“, водена от Ирена Жотева, управляващ директор...
Прочетете повече