Силвия Василева

Силвия ВасилеваМениджър продажби Суит Хотел София

С какво смятате, че ще Ви помогне обучението в Лидерската академия?

Обучението в Лидерската акедемия ще ми помогне по-добре да се справям с новите предизвикателства – от повишена ефективност в работата до повече креативност и иновативност.

Споделяне

Коментари

Последни новини

BASE Велико Търново, тема 9
В рамките на модул 9 от Бизнес академията за стартиращи предприемачи в гр. Велико Търново се проведе лекцията „Правни аспекти. Наемане на персонал и трудови аспекти“. Лекторите Теодор Костадинов и Магдалена Сергиева засегнаха следните дейности,...
Прочетете повече