Работни групи

„Съветът на жените в бизнеса в България” (СЖББ) има пет основни работни групи – Комуникационна, Човешки ресурси, Нетуъркинг, Право и регулации и Международно сътрудничество. Ръководителите и членовете на работните групи са от компании-членове на СЖББ и работят на доброволни начала.

Комуникационната група е екип от квалифицирани и ентусиазирани комуникационни, рекламни и маркетинг професионалисти, които заедно работят за:

 • Популяризиране на програмите и инициативите на Съвета, така че от тях да могат да се възползват възможно повече хора;
 • Комуникация между членовете и споделяне на опит – включително чрез поддържане на бюлетина INSIDER;
 • Промотиране на постиженията на Съвета като организация и на отделните членове;
 • Изграждане на имиджа на Съвета в публичното пространство и медиите;
 • Създаване на мрежа от поддръжници;
 • Организация на събитията за членове на Съвета;
 • Поддържане на официалната интернет страница и профилите на Съвета в социалните медии;
 • И още много…

Понастоящем председател на групата е Анелия Стоянова, старши мениджър „Международен PR” в софтуерната компания Progress.

Предишни председатели: Гергана Манолова (2022 – 2024), Екатерина Анчева (2019 – 2022), Виктория Блажева (2015 – 2019).

Групата по Човешки ресурси споделя знанията, опита и желанието за развитие потенциала на хората, посредством експертизата на своите корпоративни, индивидуални и асоциирани членове. Ние обогатяваме дейността на Съвета чрез:

 • Генериране на идеи за потенциални сфери за насърчаването на професионалното развитието на жените в бизнеса;
 • Организиране на обучения в календара на Съвета на жените в бизнеса в България, както и такива в подкрепа на водещите ни инициативи;
 • Планиране и реализиране на една от големите инициативи на СЖББ – Национална стажантска инициатива „Оставаме в България”, като ежегодно се преразглежда формата и програмата на изданието, с цел привличане вниманието и отговорност към бъдещото на България;
 • Оценяване и анализ на ключовите фактори за успех, свързани с проекти в сферата на развитие и управление на човешки ресурси.

Понастоящем председател на групата е Евгения Накова, Директор „Човешки ресурси“ в “Електрохолд”.

Предишни председатели: Михаела Маркова (2019 – 2021), Калина Желева (2016 – 2019).

Нетуъркинг групата обединява дами от различни сектори на икономиката, които заемат широк спектър от ключови позиции. Групата има за основна мисия:

 • Привличане, представяне и въвличане на новопостъпили членове в общността на СЖББ
 • Представяне на идеите и политиките на Съвета и работните групи към него
 • Изграждане на неформални контакти и взаимоотношения между членовете на Съвета с оглед по-добра координация и съвместна работа
 • Организиране на мероприятия, семинари, обучения и други събития по конкретни теми

Понастоящем председател на групата е Дарина Стоянова, изпълнителен директор на „Престиж-96“ АД.

Предишни председатели: Ирена Бушандрова (2018 – 2020).

Право и регулации е група от високо квалифицирани юристи, учредена с цел юридическа подкрепа при реализиране на мисията и целите на Съвета. Усилията на групата са насочени към:

 • Организиране на цялостното юридическо обслужване на дейността на СЖББ и правно подпомагане на неговите програми, проекти и инициативи;
 • Съдействие за включване на Съвета в създаване и подобряване на правна рамка, способстваща професионалното развитие и израстване на жените, чрез подготовка на идеи и предложения при участия в обществени обсъждания на нормативни актове, стратегии, регулаторни режими и др.;
 • Провеждане на семинари, конференции и обучения по юридически теми като самостоятелни събития или като част от инициативите на Съвета.

Понастоящем председател на групата е Милеслава Богданова, старши адвокат, адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и съдружници”.

Предишни председатели: Елина Вардева (2021 – 2023).

Международно сътрудничество е новосъздадена група, която цели да насърчи съвместната работа между СЖББ и интернационални дамски организации. Групата отговаря за:

 • Развитието на сътрудничеството между СЖББ и подобни неправителствени организации в цяла Европа, за организиране на взаимни посещения
 • Споделяне на най-добри практики, улесняване и идентифициране на проекти за международно сътрудничество в правителствени и неправителствени форуми и други дейности с планиране на ресурси, мобилизиране на ЕС финансиране
 • Промотиране на постиженията, портфолиото от активности, програми на Съвета
 • Създаване на мрежа от партньори на европейско ниво.  

Понастоящем председател на групата е Зоя Паунова, генерален почетен консул на Кралство Швеция.

Ако компанията, в която работите, е член на Съвета и искате да се присъедините към някоя от групите, свържете се с нас на office@womeninbusiness.bg