„Съветът на жените в бизнеса в България”(СЖББ) има три основни работни групи – Комуникационна, Човешки ресурси и Нетуъркинг. Ръководителите и членовете на работните групи са от компании-членове на СЖББ и работят на доброволни начала.

Комуникационната група с председател Екатерина Анчева, Старши мениджър Комуникации и корпоративна култура в УниКредит Булбанк, работи по вътрешната и външна комуникация между членовете и поддръжниците на СЖББ. Работната група организира събития и комуникира постиженията на членовете на СЖББ чрез създаване на съдържание за сайта и социалните мрежи на СЖББ, както и комуникация към медиите.

Групата „Човешки ресурси“ е с председател Михаела Маркова, регионален мениджър Човешки Ресурси за Централна и Източна Европа в Брентаг. Групата генерира идеи и организира обученията в календара на СЖББ. Те са на чело на една от големите инициативи на СЖББ Национална стажантска инициатива „Оставаме в България”, като планират формата и програмата на ежегодното издание.

Нетуъркинг групата с председател Ирена Бушандрова, Country manager на Педерсен и партнерс ООД, разработва концепция и сценарии на събития с цел нетуъркинг както между членовете на СЖББ, така и потенциални партньори. Темите на срещите са актуални за бизнеса, като компании-членове на СЖББ имат възможност да представят дейността на своят бизнес и добри практики от фирмата.