Програма

1Предприемачество. Какво е това?
Защо предприемачеството е ценно? Къде се крие ключът към успеха? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности.
27.04.2022Лидия Шулева                     бивш вицепремиер, собственик на  Business Intellect, член на УС на СЖББ
2Предприемачество. Раждане и развитие на предприемаческата идея От къде да започнем? 
Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване.
Бизнес план –защо пишем, за кого пишем бизнес план?
Продукт/услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения. Какво е предимството на моя продукт/услуга. Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/услуги мога да предложа.
04.05.2022Мария Шейтанова    консултант по бизнес трансформации, ExO консултант, Управляващ съдружник на CTM България, бивш изпълнителен директор на Токуда Банк и БАКБ                  
3Проектите BASE Какво трябва да знаем? Как да организираме подготовката на проекта? Етапи на подготовка. Добрите примери и успешни бизнес модели. Какви грешки се допускат? Как да подготвим презентацията си ? Финансиране на проекти. Къде да търсим информация и как да се подготвим?11.05.2022Александър Грозданов   създател и собственик на Dextrophobia Rooms
4Проучване на пазара                                                                              Верни ли са моите очаквания? Кои са моите клиенти? Идеалният клиент. Карта за поведение на клиента. Какво е моето послание? Кои са моите конкуренти? Социални мрежи18.05.2022Боряна Великова   съосновател на АКВАБАР
5Маркетинг и реклама                                                                             Изграждане на моята марка. Маркетингов план. Как да рекламирам продукта или услугата си? Дигитални инструменти. Маркетингова кампания.25.05.2022Гери Иванова                  Управляващ сътрудник The SMARTS, член на УС на СЖББ
6Продажби                                                                                                   Къде е пункта ми за продажби ? Как да го избера, организирам и устроя? Набиране на потенциални клиенти и продажби. 01.06.2022Калина Станчева предприемач, собственик на консултантска компания за европейско и др. грантово финансиране
7Счетоводство на фирмата и данъци. Защо е важно да сте наясно с счетоводството? Задължения за водене на счетоводство. Счетоводни документи и съхранение на счетоводна информация. Заплати и социално осигуряване. Видове данъци и данъчни облекчения. Възвращаемост.8.06.2022 Ганета Цолова              Управител и собственик на дружество за консултантски и счетоводни услуги
8Цени и ценообразуване Коя е добрата цена? Как да я определя? Ценови тактики и принципи. Минимална и максимална продажна цена. Как да си определим цената ? Организация на производството.15.06.2022Таня Цветкова                социален предприемач, основател на Ателие ДЕКОР-социално предприятие, консултант по разработване и управление на европейски проекти
9Финансово планиране на бизнеса                                                     Прогноза за продажбите, отчитане и анализ на продажбите. Печалба, разпределение на печалбата, рентабилност. Ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност. Кредити и финансиране, лични финанси. Вземане на правилни финансови решения.22.06.2022Надя Захариева                 Америка за България Програмен Директор Бизнес, предприемачество и технологии
10Финансиране и финансови инструменти. Достъп до финансиране и финансови инструменти. Бизнес план,  инструкции за подготовката му, често допускани грешки. Възможности за финансиране на фамилен бизнес и стартъпи 29.06.2022Слави Манев                           Регионален мениджър на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
11Правни аспекти                                                                                          Избор на юридическа форма. Регистриране, права и задължения на дружеството. Закриване, ликвидиране на търговско дружество. Работа с институциите. Регистрационни и разрешителни режими.06.07.2022адв. Габриела Велинова        Управляващ съдружник в Адвокатско сдружение Фортекс Лигъл Сървисис, председател на Алумни клуба на СЖББ
12Човешки ресурси                                                                                   Кои са хората от които се нуждая, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Управление на времето.13.07.2022Зоя Паунова                                  Генерален Почетен Консул на Швеция
13Презентационни умения                                                                       Умения за водене на преговори. Техники за представяне и защити на проекти. Представяне на проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори. 20.07.2022Кристина Крънчева  Основател и управител на CM Consulting
14Представяне и защита на бизнес плановете пред експертно жури. Излъчване на победители. Награждаване. Какво следва?27.07.2022Организатор:  Ваня Кънева            Изп. Директор, СЖББ