Програма – BASE Перник 2023/2024

ТЕМАДАТАЛЕКТОР
I.Предприемачество. Какво е това?
Защо предприемачеството е ценно? Къде се крие ключът към успеха? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности.
8.11.2023 Лидия Шулева           
бивш вицепремиер, собственик на  Business Intellect, член на УС на СЖББ
II.Предприемачество. Раждане и развитие на предприемаческата идея. Откъде да започнем?  
Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване. Бизнес план –защо пишем, за кого пишем бизнес план? Продукт/услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения. Какво е предимството на моя продукт/услуга.
Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/услуги мога да предложа.
15.11.2023 Мария Шейтанова
консултант по бизнес трансформации, ExO консултант, управляващ съдружник на CTM България, бивш изпълнителен директор на Токуда Банк и БАКБ
III.Проектите BASE
Какво трябва да знаем? Как да организираме подготовката на проекта? Етапи на подготовка. Добрите примери и успешни бизнес модели. Какви грешки се допускат? Как да подготвим презентацията си? Финансиране на проекти. Къде да търсим информация и как да се подготвим?
22.11.2023 Александър Грозданов
създател и собственик на Dextrophobia Rooms
IV.Проучване на пазара
Верни ли са моите очаквания? Кои са моите клиенти? Идеалният клиент. Карта за поведение на клиента.Какво е моето послание? Кои са моите конкуренти? Социални мрежи
29.11.2023 Боряна Великова
съосновател на АКВАБАР
V.Продажби
Къде е пунктът ми за продажби ? Как да го избера, организирам и устоя? Набиране на потенциални клиенти и продажби.
06.12.2023 Калина Станчева
предприемач, собственик на консултантска компания за европейско и др. грантово финансиране
VI.Финансово планиране на бизнеса. Финансиране и финансови инструменти. Достъп до финансиране и финансови инструменти. Бизнес план.
Прогноза за продажбите, отчитане и анализ на продажбите. Печалба, разпределение на печалбата, рентабилност. Ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност. Кредити и финансиране, лични финанси. Вземане на правилни финансови решения.
13.12.2023 Надя Захариева
програмен директор Бизнес, предприемачество и технологии, Америка за България  
VII.Цени и ценообразуване
Коя е добрата цена? Как да я определя? Ценови тактики и принципи.Минимална и максимална продажна цена. Как да си определим цената ? Организация на производството.
10.01.2024 Таня Цветкова
социален предприемач, основател на Ателие ДЕКОР – социално предприятие, консултант по разработване и управление на европейски проекти
VIII.Маркетинг и реклама
Изграждане на моята марка. Маркетингов план. Как да рекламирам продукта или услугата си? Дигитални инструменти. Маркетингова кампания. 
17.01.2024 Гери Иванова           
управляващ сътрудник The SMARTS, член на УС на СЖББ
IX.Правни аспекти
Избор на юридическа форма. Регистриране, права и задължения на дружеството. Закриване, ликвидиране на търговско дружество. Работа с институциите. Регистрационни и разрешителни режими. 
24.01.2024 адв. Габриела Велинова        управляващ съдружник в Адвокатско сдружение Фортекс Лигъл Сървисис, председател на Алумни клуба на СЖБ
X.Счетоводство на фирмата и данъци.
Защо е важна да сте наясно с счетоводството. Задължения за водене на счетоводство. Счетоводни документи и съхранение на счетоводна информация. Заплати и социално осигуряване. Видове данъци и данъчни облекчения. Възвращаемост.
31.01.2024 Евелина Макрис, Валентин Манев
ТЕД КОНСУЛТИНГ
XI.Човешки ресурси
Кои са хората от които се нуждая, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Управление на времето.
07.02.2024 Зоя Паунова
генерален почетен консул на Швеция и бивш генерален директор на Астра Зенека за България
XII.Презентационни умения
Умения за водене на преговори. Техники за представяне и защити на проекти. Представяне на проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.  
14.02.2024Кристина Крънчева 
oсновател и управител на CM Consulting 
XIII.Представяне и защита на бизнес плановете пред експертно жури. Излъчване на победители. Награждаване. Какво следва?28.02.2024 Организатор Соня Демирева административен директор СЖББ