Програма 2024

Наименование на модулаДата на провежданеМясто на провежданеЛектори

Модул 1:
Въведение в темата за Разнообразие и приобщаване.
19 януари 2024Офис на Lidl, Бизнес парк София,
сграда 3
Лектор д-р инж.Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, Северна Македония и Украйна и председател на Съвета на жените в бизнеса в България от създаването на организацията до юни 2022 и Румяна Парушева, ръководител отдел “Комуникации и връзки с институциите” и Мениджър Устойчиво развитие в Siemens България

Модул 2:
Ползи от разнообразието и приобщаването
2 февруари 2024Офис на Lidl, Бизнес парк София,
сграда 3
Лектори: Жаклин Цочева, директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в „Кока-Кола ХБК България“, Антоанета Герджикова, правен съветник в Dundee Precious Metals, keynote speaker – д-р Шърли Ноулс, главен директор “Разнообразие и приобщаване”, Progress

Модул 3:
Преодоляване на неосъзнатите различия (привилегии, микроагресия, biases, техники за преодоляване)
16 февруари 2024Офис на Lidl,
Бизнес парк София,
сграда 3
Лектор Гергана Манолова, Директор международно сътрудничество и бизнес отношения в М-Газ ЕООД, председател на комуникационната група на СЖББ и докторант на Софийския Университет, Веси Деянова, фасилитатор на групови процеси, консултант по многообразие, приобщаване и принадлежност, Радослава Петкова, глаблен програмен мениджър в Хюлет Пакард Ентерпрайз

Модул 4:
Подробно за равнопоставеността и правни аспекти
1 март 2024Офис на Lidl,
Бизнес парк София,
сграда 3
Лектор доц. Д-р Иван Ангелов, работи в катедра Стопанско управление на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, преподавател по “Основи на управлението”, „Стратегическо управление”, „Международен мениджмънт”, „Международни бизнес стратегии” и адв. Милеслава Богданова, част от трудовоправната практика на Адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и съдружници”, председател на правната група на СЖББ

Модул 5:
Включваща комуникация
15 март 2024Офис на Lidl,
Бизнес парк София,
сграда 3
Лектори Гергана Иванова, Основател и партньор в Рекламна агенция The Smarts, както и в останалите три компании от комуникационната група: Медиа агенция IQMedia, ПР агенция Параграф 42 и продуцентското студио Shoot! и доц. д-р Александър Христов, комуникационен специалист и университетски преподавател. Управляващ директор е на Параграф 42 – ПР агенция, част от голямото семейство на The Smarts и Галина Чулева, главен директор „Управление на хора и култура“ в Yettel България 

Модул 6:
Включващо лидерство
29 март 2024Офис на Lidl,
Бизнес парк София,
сграда 3
Лектор доц. д-р Ия Петкова-Гурбалова, работи в катедра Стопанско управление на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Дисциплини: Управление на човешките ресурси, Организационно поведение, Лидерство в мултикултурна среда, Национални и организационни култури, Управление и развитие на организационната култура), Виктория Блажева, Директор “Маркетинг и комуникации“ за Централна и Източна Европа на УниКредит Груп, Камелия Славейкова, председател на борда на директорите на Shell България, Ива Монова, експерт “Човешки ресурси”, Shell България

Модул 7:
Как се въвежда проект за разнообразие и приобщаване в голяма компания. Ролята на НПО
12 април 2024Офис на Lidl,
Бизнес парк София,
сграда 3
Валерия Дойчева, старши консултант „Обучение и развитие“ от Lidl България
и Станимира Георгиева, Интерланг

Модулите ще се проведат присъствено, на български език. Модулите ще започват от 9:00 и ще продължават до 16:30 с две кафе паузи и почивка за обяд. Всеки модул включва както лекционна, така и практическа част, време за въпроси и отговори, както и тест в края.

Присъствието в минимум 6 модула от общо 7 е задължително за получаване на сертификат.