Присъедини се към Съвета на жените в бизнеса

Информация за видовете членства

 

Корпоративно членство:

Кандидат за корпоративен член на Съвета може да бъде всяко юридическо лице, което подкрепя целите на Сдружението и би допринесло за добрите практики в корпоративната култура. Юридическото лице определя свой представител, който да го представлява в дейността на Съвета.

Представителите на членовете-юридически лица могат да участват в програми, конференции, панели, дискусии, обучения и нетуъркинг събития, организирани от Съвета както като участници, така и като лектори, като получават приоритетно настаняване. Те могат да бъдат избирани като членове или председатели на Управителния съвет и на Комитети към Съвета.

Членовете-юридически лица имат възможност да присъстват на уеб страницата и в социалните медии с представяне, лого, рекламно позициониране, СЕО интервю и коментар по актуална тема.

 

Индивидуално членство:

Кандидат за индивидуален член на Съвета може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура,  който подкрепя целите на Сдружението, в това число Собственик, Управител, Изпълнителен директор, член на Управителен съвет, член на Надзорен съвет, както и мениджър на ниво „Борд – 1” /например Финансов директор, Търговски директор, директор Комуникации, директор отдел Човешки ресурси/.

Членовете-физически лица могат да участват в програми, конференции, панели, дискусии, обучения и нетуъркинг събития, организирани от Съвета както като участници, като могат да бъдат поканени в някои програми и като лектори. Те могат да участват като членове на Комитети към Съвета.

Членовете-физически лица имат възможност да присъстват на уеб страницата и в социалните медии с представяне, рекламно позициониране и коментар по актуална тема.

 

Асоциирано членство:

Кандидат за асоцииран член на Съвета може да бъде физическо лице, преминало през обучителните програми на Сдружението /например Лидерска академия, Бизнес обучения, Стажантска инициатива, Жените-таланти в бизнеса/.

Асоциираните членове могат да участват в програми, конференции, панели, дискусии, обучения и нетуъркинг събития, организирани от Съвета както като участници. Те могат да участват като членове на Комитети към Съвета.

Асоциираните членове имат възможност да присъстват на уеб страницата и в социалните медии с коментар по актуална тема.

 

Кандидатът за членство подава чрез Председателя на Управителния съвет до Управителния съвет:

  • Заявление;
  • Препоръка (устна или писмена) от член на Съвета и
  • Препоръка (устна или писмена) от член на УС.

 

Молбата на юридическите лица следва да е придружена и с документи, които удостоверяват представителната власт на лицето, подписало молбата.

При необходимост, членовете на Управителния съвет провежда среща с кандидата.

На членовете се издава документ за съответния вид членство, утвърден от Управителния съвет.