Официално приветствие от Президента на Република България 
г-н Росен Плевнелиев

Глобален форум на жените лидери

Официално откриване

Национална художествена галерия

18 май, 2016 г.

София

Официално приветствие от Президента на Република България
г-н Росен Плевнелиев

                               

Уважаеми г-жо Генерален директор на ЮНЕСКО,

г-жо Председател на Съвета на жените в бизнеса в България,

г-жо министър-председател на Бангладеш,

г-жо кмет на Столична община,

г-жо вицепремиер и министър на образованието и науката,

Уважаеми дами и господа министри,

Ваши превъзходителства,

Дами и господа,

Изключително удоволствие e за мен да поздравя всички Вас – изявени лидери и високопоставени личности от страната, от целия свят. Вие се събрахте на настоящия форум с желанието и готовността да допринесете за  подобряване на ролята на жените в обществото, в бизнеса и политиката.
Поздравявам ЮНЕСКО за неговата световна мисия и визия и генералния директор г-жа Бокова за нейното лидерство. Поздравявам Съвета на жените в бизнеса в България – изключително активни жени, които водят със своята мисия, които организираха поредица от мероприятия и тази изключително важна международна конференция.
Провеждането й през месец май е много знаково. Преди 60 години,  на 17 май 1956 година България се присъедини към ЮНЕСКО – това беше един знак за визия, ясен знак, че страната ни споделя ценностите на тази уникална организация. Защото ЮНЕСКО ни учи да уважаваме човешкото достойнство, да насърчаваме равенството между хората, да се справяме с предизвикателствата чрез диалог и компромис и че само чрез сътрудничество и само заедно можем да постигнем този свят, който искаме да завещаем на децата си.  60 години минаха от тогава. България е много напред, а днес води тази организация.

Скъпи приятели,

Равнопоставеността между половете е не само основно човешко право, но и съществено и незаменимо условие за създаването на устойчиви и мирни общества по света. Тя има своя трансформиращ потенциал за по-справедливо, приобщаващо и устойчиво развитие на държавите по света. Неслучайно през 2008 г. равнопоставеността се превърна в глобален приоритет на ЮНЕСКО и се запази като такъв и до днес. Приетата през 1995 г. Пекинска платформа за действие постави високи цели и обхвана безпрецедентно широк кръг въпроси за премахване на основните предизвикателства пред жените. Двадесет и една години по-късно много от предизвикателствата в 12-те проблемни области от Програмата за действие, продължават да съществуват. Отговорихме на редица от тях, подобрихме много, но предстои още дълъг път, за да се постигне действително равноправие на жените.
Днес преминаваме през период на световни турболенции. Рекордният брой кризи и тяхното взаимодействие, тероризмът, огромната бежанска вълна правят международната среда несигурна и непредсказуема. И тя става все по-безмилостна към най-беззащитните – жените и децата. Въпреки усилията ни продължаваме да сме свидетели на ежедневно нарушаване на правата на човека. Това налага да преосмислим качеството на политиките, да се обединим и да дадем комплексен отговор на съвременните – и стари, и нови предизвикателства.
Ето защо, в Ню Йорк, на Срещата на глобалните лидери по въпросите на равнопоставеността на половете и овластяването на жените през 2015 г., аз бях много горд държавен глава, защото всички постигнаха пълно съгласие за препотвърждаване на ангажиментите за ускоряване на премахването на неравенството между половете. Също така бях щастлив, защото България изключително активно съдейства за разработването на новия Дневен ред за развитие до 2030 г. Ние бяхме член на работната група, изковала тези уникални цели, които искаме заедно да постигнем.
В тези цели равенството между половете и овластяването на жените имат приоритетна роля. Заложени са не само като самостоятелна цел, но и като основен фактор за постигане на останалите цели. На сесията на ООН изразих категоричния ангажимент на страната да допринесе за цялостното изпълнение на тази амбициозна програма.
България реализира значителен и стабилен напредък за гарантиране на равни права и еднакво участие на жените и мъжете във всички сфери на живота. Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете и ежегодните планове за действие създават необходимите условия и предпоставки за осъществяване на единна, устойчива държавна политика в тази област. Новоприетият Закон за равнопоставеност на жените и мъжете осигурява интегрирането на равнопоставеността във всички политики като задължително условие за ефективно упражняване на правата на жените и момичетата. Решени сме да премахнем напълно разликата в заплащането, както и да развием допълнителни политики за борба с всички форми на насилие срещу жени. България постигна много. България даде пример. Но моята благодарност е към  всички силни неправителствени организации, които утвърдиха водещата роля на българската жена. Ясното осъзнаване на ролята на жените доведе до по-засиленото им участие в политическия и обществения живот. Председателят на Народното събрание, двама заместник министър-председатели, кметът на столицата, заместник-председателят на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси са жени. Начело на ЮНЕСКО също стои българка, която днес се бори и за престижното място на Генерален секретар на ООН.
Дами и господа,

Международните договорености са солидна основа, която задава посоката за решителни и целенасочени действия на национално и глобално равнище. България е в центъра и има своята амбиция да следва своя дневен ред. Нека всички ние никога не забравяме, че от съвместните ни усилия зависи да изградим свят на справедливост, толерантност и равни възможности.
Във връзка с това Ви пожелавам ползотворни дискусии, намиране на отговори на най-важните въпроси и предизвикателства, за да подготвите своите бъдещи действия, да обедините усилия и да вдъхновите нови последователи и лидери!

На добър час!

18 май 2016 г.

Росен Плевнелиев

ПРЕЗИДЕНТ на република българия

IMG_9366

Споделяне

Коментари

Последни новини

Второто издание на “СЖББ Калейдоскоп” предстои на 25 април
Второто издание на нетуъркинг събитието “СЖББ Калейдоскоп”, което дава възможност на 10 компании-членове на организацията да предстaвят дейността си, ще се проведе на 25 април от 17:00 до 19:30 в NV Tower на бул. Г.М....
Прочетете повече
Боряна Манолова от УС на СЖББ ще участва в международната конференция Equal Pay Day
Д-р инж. Боряна Манолова, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна, ще бъде лектор в 15-ата международна конференция Equal Pay...
Прочетете повече
„Даване и получаване на обратна връзка“ е темата на предпоследният модул на Лидерска академия
На 21 и 22 март в Международния център на УниКредит Булбанк се проведе петият модул от юбилейното десето издание на Лидерска академия. Темата – „Даване и получаване на обратна връзка“, водена от Ирена Жотева, управляващ директор...
Прочетете повече