2020 03 18 Методика за реализация на най-важните цели

 

 

2020.02.26 Комуникация и Харизма

 

 

2020.01.29 Управление на веригата за доставки