Модул 5 – ЖЕНИТЕ, МИР, СИГУРНОСТ И РАЗВИТИЕ: ЖЕНИТЕ И ЛИДЕРСТВОТО В ИЗГРАЖДАНЕ НА МИР

Жените, мир, сигурност и развитие: жените и лидерството в изграждане на мир

Конфликтите имат опустошително въздействие и правят липсата на равнопоставеност между мъжете и жените още по-голяма. Жените често разполагат с много по-малко ресурси, за да защитят себе си и децата си, в повечето случаи представляват мнозинство в бежанските вълни. Военните тактики като сексуално насилие неизбежно ги засягат. Същевременно, въпреки че жените са в основата на ръководенето на движенията за мир и възстановяването на обществото след конфликт, те почти не присъстват в процеса на мирните преговори. Те нямат равен достъп до възможностите за възстановяване, за осигуряване на справедливост и зачитане на човешките права, както и за участие в създаването на законите и в публичните институции.

Това бяха само част от темите, дискутирани по време на панела „Жените, мир, сигурност и развитие: жените и лидерството в изграждане на мир”. Негов модератор беше г-жа Гюлсер  Корат, директор на Отдела за равенство на половете към кабинета на генералния директор на ЮНЕСКО. В панела участваха представители на международни организации: г-жа Дубравка Симонович – специален докладчик на ЮНЕСКО по въпросите за насилието над жени, г-жа Г-жа Шиаочо Зоу – член на Комитета  за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените, г-жа Кармен Морено – изпълнителен секретар на Интерамериканската комисия за жените.  Представител на сектора на неправителствените организации беше г-жа Елизабет Декрей Варнер  – основател и президент на организацията Geneva call. Тя сподели пред аудиторията своя личен опит по тази тема. В панела участва и г-жа Невена Митева – лейтенант полковник,  главен експерт „Двустранно сътрудничество и регионални инициативи“ в дирекция „Отбранителна политика“ на Министерство на отбраната.

Участниците в панела бяха категорични, че включването на жените в постигането и поддържането на мира е жизненоважно, тъй като е доказано, че те са носители на промяна. През 2000 г. Съветът за сигурност на ООН  приема историческа Резолюция 1325 за жените, мира и сигурността. Тя насърчава участието на жените в процесите по установяването на мир, защита на техните права, премахване на дискриминацията, гарантиране на справедлив достъп до услуги.

Въпреки че съществуват международни и регионални норми и стандарти против насилието като  Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW), Планът за действие от Пекин, Декларацията за елиминиране насилието над жени (DEVAW), Резолюцията 1325 за сигурност на ООН и произтичащите от нея резолюции, конвенцията Belem do Para, Протоколът Maputo  и конвенцията от Истанбул, все още липсва цялостен подход  за преодоляването му,  коментира специалният  докладчик на ЮНЕСКО по въпросите за насилието над жени г-жа Дубравка Симонович.

В същото време жените са изключително ангажирани с  въпросите за войната и насилието.  В целия свят те работят активно, за да намерят и предложат решения за преодоляването на военните конфликти.  Историята доказва, че постигането на мир и сигурност са възможни само когато жени също участват в тези процеси.

Споделяне

Коментари

Последни новини

СЖББ е партньор в конференция за женското предприемачество
Форумът „Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще“ събира топ експерти от Европа и България Лидия Шулева, член на УС на СЖББ, ще е един от панелистите в предстоящия форум за...
Прочетете повече
СЖББ участва в инициативата „Жените в бизнеса“
СЖББ участва за втора поредна година в инициативата „Жените в бизнеса“ по покана на Стопанската камара на Австрия – Advantage Austria. Събитието се състоя на 18-ти май и събра представители на австрийското посолство и активни...
Прочетете повече
Милена Драгийска се включи в първото издание на Women’s network@dbihk
Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България и член на УС на СЖББ, се включи в дискусиите в първото издание на инициативата Women‘s network@dbihk, организирана от Германо-Българска индустриално-търговска камара. Целта на събитието, провело се...
Прочетете повече