Месечни срещи

Срещи на Съвета на жените в бизнеса

Срещи през 2016 г.:

Среща на Съвета на жените в бизнеса с г-н Дидие Щосел – главен изпълнителен директор на Nova Broadcasting Group

През септември специален гост на Съвета беше г-н Дидие Щосел. Срещата с главния изпълнителен директор на Nova Broadcasting Group беше повод за дискусия за тенденциите в развитието на съвременните медии и за пресечната точка между медийното съдържание и очакванията на аудиторията.
Част от разговора с него бяха и съветите му към мениджърите за поведението им по време на медийни изяви. Той обърна специално внимание и на кризисната комуникация и на поведението при кризисни ситуации – какво трябва да бъде то, за да минимизира потенциалния негативен ефект върху имиджа на дадена компания.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Медея Лончар – главен изпълнителен директор на Siemens Словения


През август специален гост на Съвета беше г-жа Медея Лончар – главен изпълнителен директор на Siemens Словения. Богатият й професионален опит беше основа за интересна и ползотворна дискусия, а основният въпрос, който присъстващите на срещата обсъдиха с г-жа Лончар, беше постигането на баланс между професионалния и личен живот. Медея Лончар сподели конкретни мениджърски ситуации от своето бизнес ежедневие, както и начинът, по който се е справила с предизвикателствата в тях. Тя даде и съвети на дамите за това как да подобрят баланса между работа и личен живот.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Теменужка Петкова

Министърът на енергетиката в 43-то Народно събрание Теменужка Петкова разказа за своя личен и професионален път, за трудностите и предизвикателствата, с които се е сблъскала начело на едно от най-важните министерства, по време на традиционния обяд, който е част от вече станалите традиция срещи на Съвета с водещи представители от света на политиката, бизнеса и неправителствения сектор.
На срещата, на която присъстваха членове и приятели на СЖББ, бяха обсъдени широк спектър от въпроси, свързани с енергийната инфраструктура, инвестициите в сектора, либерализацията на пазара на енергия, диверсификацията на енергийните източници. Министър Петкови разказа за мерките, предприети от нейния екип в тези сфери, и бъдещите проекти на министерството.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с представители на Европейския парламент и Европейската комисия

По време на визитата си в Европейския парламент и Европейската комисия през юни 2016 г. делегацията на Съвета на жените в бизнеса се срещна с вицепрезидента на ЕК и еврокомисар за бюджета и човешките ресурси – г-жа Кристалина Георгиева.
Сред основните дискутирани с нея теми беше равенството между половете. Г-жа Георгиева подчерта, че равнопоставеността е гарант за по-ефективни европейски институции и сподели, че една от целите на ЕК във връзка с това е до 2019 г. поне 40% от представителите на високото управленско ниво да бъдат жени.
Темата за равенството беше водеща и по време на останалите срещи на високо равнище от програмата на Съвета на жените в рамките на двудневната им визита в Брюксел. Те имаха възможност за дискусии със заместник-председателя на ЕП Мейрийд Макгинес, евродепутатите Мартина Длабайова и Ангелика Ниблер, председателя на мрежата по равенство на половете на АЛДЕ Фло Клукас, еврокомисаря за вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и малкия и среден бизнес г-жа Елжбета Биенковска.
Посещението на Съвета на жените в Брюксел беше по покана на евродепутатите Мария Габриел и Ева Паунова (ЕНП), Филиз Хюсменова и Искра Михайлова (АЛДЕ).

Среща на Съвета на жените в бизнеса с председателя на НС г-жа Цецка Цачева

През март Съветът на жените в бизнеса се срещна с председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. Тема на разговора беше „Жените в политиката и в бизнеса“, като в него се включиха и жени – представители на различни парламентарни групи.
След представяне на проектите, по които Съветът работи, г-жа Цачева поздрави дамите за стремежа им да привличат и включват млади хора в инициативите, които реализират, като по този начин им показват и възможностите за професионална реализация и развитие в България. Членовете на Съвета и депутатите се обединиха около идеята, че инвестициите в образованието и повишаването на квалификацията са важен приоритет за страната ни.
В края на срещата председателят на Съвета на жените в бизнеса в България д-р инж. Боряна Манолова връчи на г-жа Цачева сертификат за почетно членство в организацията.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с г-жа Ейлин Уилкинсън – регионален вицепрезидент на Shell

Темата за равенството между половете беше акцент в срещата на Съвета с 
г-жа Ейлин Уилкинсън – регионален вицепрезидент на Shell в направление „Добив”. Тя представи инициативите на своята компания, свързани с гарантирането на равни възможности за двата пола, сред които различни социални придобивки, гъвкаво работно време, подпомагане връщането на работа след раждането на дете в семейството, специалните менторски и лидерски програми. Г-жа Ейлин Уилкинсън сподели своето убеждение, че в основата на постигането на това равенство е промяната на обществените нагласи по отношение ролята на половете. Тя обърна внимание и на ролята и подкрепата на семейството като важен фактор за професионалното израстване на жените.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с г-жа Мария Габриел – евродепутат, двукратен носител на приза „Евродепутат на годината“

През м. февруари официален гост на Съвета беше г-жа Мария Габриел – евродепутат, координатор на ЕНП в Комисията по права на жените и равенство между половете на Европейския парламент, както и двукратен носител на наградата „Евродепутат на годината“.
Срещата беше повод за дискусия на важни теми като равнопоставеността на жените в бизнеса и политиката, както и равнопоставеност в заплащането, предлагането на добри условия за развитие на образованите млади българи у нас, програми срещу домашното насилие, върху които Мария Габриел работи.
По време на срещата г-жа Габриел беше приета за почетен член на Съвета на жените в бизнеса в България.

Срещи през 2015 г.:

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Лиляна Павлова

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова сподели своя опит на жена в политиката със Съвета на жените в бизнеса през 2015 г. Тя е първата жена-министър в сферата на строителството от 1878 г. насам. Нейният богат опит в ръководенето на проекти включва работа като началник на отдел в дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите („Финансово управление, контрол и сертификация на средствата от ЕС“), експерт в дирекция „Национален фонд” в МФ, финансов мениджър към програма ФАР BG 9315 „Програма за обучение на мениджъри“ и други.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Ирина Бокова

Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова бе гост по време на една от срещите на Съвета на жените в бизнеса. Нейният професионален опит в областта на политиката включва заеманите от нея позиции заместник-министър (1996) и Министър на външните работи от БСП в правителството на Жан Виденов (1996-1997), посланик във Франция и Монако и постоянен представител на Република България в ЮНЕСКО.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Посланик Хелена Пилсас Алин

Актуални въпроси и тенденции, свързани с равенството на половете в България и Швеция, бяха обсъдени по време на традиционната среща на Съвета на жените в бизнеса в България с изтъкнати представителки на бизнеса и политиката от страната и чужбина. Почетен гост на събитието бе Хелена Пилсас Алин, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция, която сподели добри практики и политики от своята страна, насочени към затвърждаване на равенството между мъжете и жените.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Ева Паунова

Съветът на жените в бизнеса в България се срещна с Ева Паунова, евродепутат, носител на престижната титла в категория категория “Най-добър новодошъл евроепутат” на списание „Парламент“. Г-ца Паунова стана почетен член на Съвета.  Участниците в срещата се обединиха около тезата, че държавата трябва приоритетно да инвестира в образование. Съветът на жените в бизнеса е убеден в необходимостта от реформа в образованието, както и че бизнесът трябва да подкрепи този процес чрез идеи и предложения за нови форми на преподаване и учене. Ева Пунова е патрон на Национална стажантска програма на Съвета на жените в бизнеса.

Срещи, проведени през 2014 г.:

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк


Главният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян е и председател на Асоциацията на банките в България (АББ) и член на УС на БОРИКА. Понастоящем е член на Управителния съвет на Института за пазарна икономика, председател на Настоятелството на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси и член на Настоятелството на City University of Seattle в България. Левон Хампарцумян е и заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
През 2014 г. той се срещна със Съвета на жените в бизнеса, за да обсъди развитието и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за подкрепа за връщане на младите специалисти в България.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Екатерина Захариева, заместник министър-председател, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране в служебното правителство на проф. Георги Близнашки


Екатерина Захариева е бивш заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Бойко Борисов и главен секретар на Президента в периода януари 2012 – март 2013 г. В периода март-май 2013 г. е заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройство в състава на служебното 88-мо правителство на Република България. На 29 май 2013 г. с президентски указ на Росен Плевнелиев Екатерина Захариева е назначена за началник на Кабинета на президента.
Акцент по време на състоялата се среща между Екатерина Захариева със Съвета на жените в бизнеса беше увеличаването на подкрепата за проекти и начинания, които имат за цел утвърждаване в бизнеса и развитие на успешни професионалисти в различни сфери.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Антонела Чакети, национален вицепрезидент на AIDDA (Сдружение на жените предприемачи в Италия)


Антонела Чакети е национален вицепрезидент на професионалната организация на жените в бизнеса AIDDA, която функционира на територията на Италия още от началото на 60-те години на миналия век. AIDDA е организация, създадена с цел изграждане на равни трудови права за жените. В днешно време, при настоящата променена обстановка, организацията е насочена повече към публичното признание на качествата на жените. Освен това AIDDA работи за изграждане на нов начин за правене на бизнес и за по-голямо въздействие от страна на жените в бизнеса върху правителствата и публичните решения.
По време на срещата си със Съвета на жените в бизнеса г-жа Чакети представи мисията, ценностите и проектите на AIDDA. Бяха обсъдени и възможностите за съвместни дейности на AIDDA и Съвета на жените за подпомагане и развиване на ползотворни взаимоотношения в бъдеще.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

Йорданка Фандъкова е първата жена, която заема поста кмет на Столична община. Тя e на тази позиция от ноември 2009 г. Преди това Йорданка Фандъкова е заместник-кмет на Столичната община по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ (2005-2009) и министър на образованието, младежта и науката (от 27 юли 2009 г.)


Споделянето на добри практики за начините, по които една жена може успешно да управлява голяма организация и същевременно да подпомага нейното развитие, както и това на служителите, беше основен фокус на срещата със Съвета на жените в бизнеса през 2014 г. Тя сподели опит от своето професионално развитие и обмени идеи с дамите от Съвета за начините, по които могат да бъдат утвърдени и популяризирани добрите практики в кариерното развитите на жените в България.

Среща на Съвета на жените в бизнеса с Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК.Председателят на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова има дългогодишен опит в банковия сектор, където заема различни ръководни позиции повече от 40 години.


Към днешна дата Виолина Маринова е заместник-председател на УС на Асоциацията на банките в България, председател на Надзорния съвет на Пенсионно-осигурителна компания ДСК „Родина“, както и заместник-председател на Съвета на директорите на „Банксервиз“.


По време на срещата на Съвета на жените в бизнеса с Виолина Маринова бяха обсъдени възможностите за развитие на програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в бизнеса и тяхното израстване на ръководни позиции.