Изказване на Ирина Бокова по случай церемонията по закриване на Форума

Глобалeн форум на жените лидери

20 май 2016 г. 

Гранд Хотел, София

Изказване на Ирина Бокова,

Генерален директор на ЮНЕСКО

по случай церемонията по закриване на Форума 

Ваше Превъзходителство г-жо Мехер Афрозе, Държавен министър по въпросите на жените и децата на Народна Република Бангладеш,

Ваше Превъзходителство г-жо Амината Туре, бивш премиер на Сенегал, специален пратеник на президента на Сенегал,

Уважаема г-жо Фандъкова, кмет на София,

Уважаема д-р Манолова, изпълнителен директор на Сименс България, председател на Съвета на жените в бизнеса в България,

Уважаеми дами и господа,

Сега, когато Глобалният форум на жените лидери завършва, бих искала да поздравя всички модератори, лектори и участници за техния принос.

През изминалите дни бяхме свидетели на вдъхновяващо събитие, като този форум, който събра политици, общественици и експерти, за да споделят най-добрите практики на жените-лидери в различни области на живота.

Форумът прие Декларация за лидерството на жените и равенството между половете, която, според мен, има много важен принос за укрепването на обществените политики, определянето на обща визия и поемането на ясни ангажименти.

Декларацията, приета преди 21 години на Конференцията на ООН за жените в Пекин, ясно показа промяната на обществените нагласи. Постоянната борба за равенство на половете доказа необходимостта и от декларацията, която ние приехме.

Всички сме наясно с необходимостта от международно споразумение, като Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация на жените, за да се ускори желаната промяна.

Преди една година, в Гранд Хотел София, на форум, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България и Международната кампания за правата на жените, обсъждахме въпроса за жените на ръководни длъжности.

Тогава отбелязахме, че има значителен напредък, но всички знаем, че той не е достатъчен.

Не можем да приемем, че само 20% от световните лидери са жени.

Не можем да приемем, че жените получават възнaграждения с 10 до 30 % по-малко от мъжете за една и съща работа.

Не можем да приемем, че 1.6 милиона жени живеят в държави, в които те не могат да заемат определени позиции и професии.

Не можем да приемем факта, че 38 милиона момичета по света нямат достъп до училищни занятия и, че половината от всички деца извън образователната система в страните на юг от Сахара, никога няма да посещават училище.

В Южна и Западна Азия, 80 % от момичетата твърде вероятно никога няма да получат образование, в сравнение с 16 % от момчетата.

Това е загубено поколение от бъдещи лидери.

Факт е, че лидерството не е даденост, то трябва да се възпитава, поддържа и насърчава.

Всеки може да стане лидер в своята област, ако притежава необходимите умения, ако има благоприятна среда и ролеви модели, които да го вдъхновяват и поощряват.

Ето защо ЮНЕСКО стартира програмата Глобално партньорство за образование на жените и момичетата през 2011 г.

Затова сме и партньори с L’Oréal, за да подпомагаме приноса на талантливите жени в областта на науката.

В Сенегал, ЮНЕСКО работи в сътрудничество с Проктер и Гембъл за насърчаване на образованието и грамотността при момичетата. Спомням си срещата с едно младо момиче, Рокхая Соу при посещението ми в Центъра по грамотност на ЮНЕСКО в Пикине, предградие на Дакар, която сподели, че програмата й е помогнала да остане в училище. И аз съм сигурна, че тя би могла да бъде една от бъдещите жени лидери на Сенегал.

Днес ЮНЕСКО осъществява най-мащабните образователни програми за момичета в Пакистан и в Афганистан, които обхващат 600 000 души.

Ние си сътрудничим с другите организации от системата на ООН, с ООН-Жените, с Фонда на ООН за населението, с частния сектор за даване на равни възможности на девойки и млади жени чрез образование.

Декларацията, която приемаме днес, може да допринесе съществено за успеха на общите ни усилия.

Наблегнахме на ключови области, които трябва да бъдат изведени на преден план.

Обсъдихме положението на жените в политиката и управлението.

Разгледахме настоящите и бъдещите тенденции и насоки на участието на жените в бизнеса.

Подчертахме важността на образованието и обучението за бъдещите жени-лидери.

И по-важно, осъзнахме, че не е достатъчно да променим личностното поведение – нуждаем се от политики, равни възможности и закони срещу дискриминацията.

Спомням си думите на проф. Ирис Боне от Университета „Харвард“, която наскоро представи книгата си в ЮНЕСКО: „Предразсъдъците по отношение на пола съществуват у всички нас, мъже и жени, и дори когато мислим, че не сме пристрастни, всъщност ние сме.“ Тя даде пример с подбора на музиканти при съставяне на един оркестър. Проведен експеримент е показал смайващи резултати – когато диригентите не прослушват  музикантите лице в лице, съставът на оркестъра е коренно различен.

Не можем да позволим бъдещето на равенството на половете да зависи от индивидуалното поведение или добрата воля – то изисква непредубеденост на институциите – от училищната стая до борда на директорите – систематични и целенасочени действия от всички участници в процеса.

Това е постижимо! По време на този форум ние станахме свидетели на изключително богатство на инициативи и идеи за изграждане на системи за обучение на жени, включително обучение за вземане на решения.

Можем да поставим специфични цели и да повишим участието на жените в официалния трудов пазар и да окуражим тяхното присъствие в консултативните съвети и други платформи. Всички изследвания показват, че най-ефективните компании са тези със значително участие на жени.

Трябва да насърчим и развитието на механизмите, които отразяват проблемите на жените в медиите.

Всички тези мерки в образованието и обучението – за преодоляване на предразсъдъците в културната, медийната и научната сфера – са в основата на мандата на ЮНЕСКО за промяна на статуквото, за промяна на отношението, за достойнство и равенство.

Това е морално задължение и бизнес потребност, но престои още много работа!

Сега, когато закриваме форума, призовавам държавите – членки и всички партньори да обединим сили за постигането на равенство на половете във всяко едно общество.

То е гаранция за установяване на справедливост, устойчиво развитие и траен мир.

Благодаря Ви!

DSC_9168

Споделяне

Коментари

Последни новини

Новото издание на нетуъркинг формата „Сутрешно кафе със СЖББ“ предстои на 5-ти декември
Нa 5-ти декември, 2023 г. предстои поредно издание на новия, но вече успешен нетуъркинг формат “Сутрешно кафе със СЖББ”. Темата, която ще дискутират членовете на Съвета и Алумни клуба, е „Дигитализацията в HR дейностите“ и...
Прочетете повече
Участниците в бизнес академията BASE в Перник научиха как се създават и развиват предприемаческите идеи
Модул 2 на Бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE в гр. Перник, провел се на 15 ноември, бе посветен на темата за развитието на предприемаческата идея. Лекторът Соня Демирева е бивш директор Продажби на Уникредит Булбанк...
Прочетете повече
Съветът на жените в бизнеса в България взе участие в световния конгрес на FCEM в Париж
Съветът на жените в бизнеса в България участва в световния конгрес на FCEM – Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales, провел се от 15 до 17 ноември, 2023 г. в Париж. FCEM e първата организация в Европа,...
Прочетете повече