За нас

„Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери. Със своите над 150 корпоративни, индивидуални и асоциирани членове, сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.

„Съветът на жените в бизнеса в България“ се ръководи от Управителен съвет, състоящ се от 11 дами на ръководни позиции в структуроопределящи за икономиката сектори.
Председател на УС е д-р инж. Боряна Манолова, Главен изпълнителен директор на Siemens България и Северна Македония.
Изпълнителен директор е инж. Ваня Кънева-Минкова. Организационно дейността на „Съвета на жените в бизнеса в България“ се подпомага от три работни групи – Комуникации, Човешки ресурси и Нетуъркинг.

През 2020г по инициатива на дипломиралите се в Лидерска академия „Успяваме в България“ е създаден Алумни клуб, чиито членове са асоциирани членове на „Съвета на жените в бизнеса в България“.


„Съветът на жените в Бизнеса в България“ е член на  Икономическия и социален съвет, като членът на УС на СЖББ – инж. Лидия Шулева е заместник-председател на Икономическия и социален съвет (ИСС) от групата на гражданските организации.

„Съветът на жените в бизнеса в България” провежда от 2014г безплатна обучителна програма Лидерска академия „Успяваме в България”, която подготвя ежегодно 40 дами на средни мениджърски позиции и собственици и управители на малък и среден бизнес за следващите стъпки в професионалното им развитие. Модулите са насочени към развиване на лидерски умения, които насърчават инициативността и предприемаческия дух на участничките. В обученията, споделяйки своя ценен професионален опит, се включват и членовете на Съвета.

От 2015г „Съветът на жените в бизнеса в България” провежда Национална стажантска инициатива „Оставаме в България”, насочена към най-младите бъдещи професионалисти, да докажат своите качества и умения, да навлязат в света на бизнеса и да получат възможност за развитие, подходяща среда и стимул за реализация в България. Инициативата включва разнообразни обучения и фирмени и институционални посещения, предоставени от членовете на Съвета.

 „Съветът на жените в бизнеса в България” организира Глобален форум на жените лидери, който събира жени лидери в сферата на бизнеса, политиката, социалната и културна сфера от цял свят. Форумът предоставя на участниците платформа, на която да обсъдят актуалните тенденции в овластяването на жените и равенството между половете и да се потърсят начини за подкрепа и подобряване на ролята на жените в бизнеса и обществото. Форумът има две издания през 2016г, в партньорство с ЮНЕСКО и през 2018г, в партньорство с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, като основната цел е да представи вдъхновяващи модели за подражание за бъдещите поколения жени лидери.

„Съветът на жените в бизнеса в България” организира Дискусионни форуми, посветени на значими теми като „Сигурност и устойчивост“ през 2018г, „Жени, бизнес и законодателство“, в партньорство със Световната банка през 2019г и „Предизвикателствата пред бизнеса“ през 2020г и 2021г.

През 2020г „Съветът на жените в бизнеса в България“ в партньорство с Фондация „Америка за България“ започна реализацията на проекта BASE – Бизнес Академия за стартиращи предприемачи, които се обучават да стартират и развиват свой бизнес. В 13-седмичното обучение мениджъри и предприемачи от „Съвета на жените в бизнеса в България“ предават своите знания и умения като лектори и ментори, а бизнес плановете на стартиращите предприемачи се състезават за парични награди, чрез които да осъществят своята идея. Първото издание на BASE се проведе, с подкрепата на Общински съвет Ловеч и с участието на 30 мотивирани участника.

През 2021 стартира проект на „Съвета на жените в бизнеса в България“, в партньорство с HP Enterprise INCREDIBLE US – УСПЕШНИ ЗАЕДНО. В рамките на проекта 11 доказани в бизнеса дами-лидери ще работят с 11 членове на Алумни клуб на Лидерска академия на „Съвета на жените в бизнеса в България“, които ще работят в продължение на една година за личностно и професионално развитие, за развитие на лидерски умения, за повишаване на мотивацията и генериране на нови идеи.