За нас

„Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за равнопоставеност между жените и мъжете, насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери.

Със своите над 180 корпоративни, индивидуални и асоциирани членове сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета. От създаването си през месец декември 2013 г. през всичките години на своето развитие „Съветът на жените в бизнеса в България” изгражда политики, развива дейности и проекти с основна цел – подпомагане в национален план на равнопоставеността на жените и мъжете.

„Съветът на жените в бизнеса в България“ се ръководи от Управителен съвет, състоящ се от 11 дами на ръководни позиции в структуроопределящи за икономиката сектори. Председател на УС е Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк. Административен Директор е Соня Демиревa.

Организационно дейността на „Съвета на жените в бизнеса в България“ се подпомага от пет работни групи – Комуникации, Човешки ресурси, Нетуъркинг, Право и регулации и Международно сътрудничество. През 2020 г. по инициатива на дипломиралите се в Лидерска академия „Успяваме в България“ е създаден Алумни клуб, чиито членове са асоциирани членове на „Съвета на жените в бизнеса в България“.

„Съветът на жените в Бизнеса в България“ е член на  Икономическия и социален съвет, като членът на УС на СЖББ – инж. Лидия Шулева е заместник-председател на Икономическия и социален съвет (ИСС) от групата на гражданските организации.

„Съветът на жените в бизнеса в България” провежда от 2014 г. ежегодна безплатна обучителна програма Лидерска академия „Успяваме в България”, която подготвя 40 дами от цялата страна, заемащи средни мениджърски позиции или собственици и управители на малък и среден бизнес, за следващите стъпки в професионалното им развитие. До момента над 300 дами от цялата страна са взели участие в програмата. Модулите са насочени към развиване на лидерски умения, които насърчават инициативността и предприемаческия дух на участничките. В обученията, споделяйки своя ценен професионален опит, се включват и членовете на Съвета. Водещ партньор на програмата е Уникредит Булбанк.

През 2021 г. стартира проект на „Съвета на жените в бизнеса в България“, в партньорство с HP Enterprise INCREDIBLE US – УСПЕШНИ ЗАЕДНО, като продължение на Лидерска академия „Успяваме в България”. В рамките на проекта 11 доказани в бизнеса дами лидери работят в рамките на една година с 11 членове на Алумни клуб на Лидерска академия на „Съвета на жените в бизнеса в България“ за личностно и професионално развитие, за развитие на лидерски умения, за повишаване на мотивацията и генериране на нови идеи. Проектът приключи в края на 2021 г., като има амбицията да се превърне в ежегодна менторска програма и развие системата за менторство като основен подход за стимулиране и мотивиране на младите дами в пътя им за кариерно и професионално развитие. През 2022 стартира второто издание на програмата с 15 двойки.

От 2015 г. „Съветът на жените в бизнеса в България” провежда Национална стажантска инициатива „Оставаме в България”, с водещ партньор А1. Програмата е насочена към най-младите бъдещи професионалисти, да докажат своите качества и умения, да навлязат в света на бизнеса и да получат възможност за развитие, подходяща среда и стимул за реализация в България. Инициативата включва разнообразни обучения и фирмени и институционални посещения, предоставени от членовете на Съвета. В програмата участват стажанти от цялата страна, като всяка година между 20% и 25% от тях остават на постоянна работа в компаниите-членове на Съвета.

„Съветът на жените в бизнеса в България” организира Глобален форум на жените лидери, който събира жени лидери в сферата на бизнеса, политиката, социалната и културна сфера от цял свят. Форумът предоставя на участниците платформа, на която да обсъдят актуалните тенденции в овластяването на жените и равенството между половете и да се потърсят начини за подкрепа и подобряване на ролята на жените в бизнеса, политиката и обществото. Форумът има две издания с международни лектори и участници от целия свят – през 2016 г., в партньорство с ЮНЕСКО и през 2018 г., в партньорство с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, като основната цел е да представи вдъхновяващи модели за подражание за бъдещите поколения жени лидери. Лектори на Глобалния форум са представители на бизнеса, правителствения и неправителствен сектор, култура, медии, които акцентират върху равнопоставеността и овластяването на жените. Третият форум се проведе през 2021.

„Съветът на жените в бизнеса в България” организира Дискусионни форуми, посветени на значими теми като „Сигурност и устойчивост“ през 2018 г., „Жени, бизнес и законодателство“, в партньорство със Световната банка през 2019 г., „Smart Work. Бъдещето е тук“ през 2020г, „Предизвикателствата пред бизнеса. Как ще еволюира бизнеса и какви са прогнозите за устойчив растеж“ през 2020 г. и 2021 г. и „Градивната сила на жените в бизнеса и обществото“ с изявени дами от Велико Търново през 2021г.

От 2020 г. „Съветът на жените в бизнеса в България“ в партньорство с Фондация „Америка за България“ реализира проекта BASE – Бизнес Академия за стартиращи предприемачи, които се обучават да стартират и развиват свой бизнес. В 13-седмичното обучение мениджъри и предприемачи от „Съвета на жените в бизнеса в България“ предават своите знания и умения като лектори и ментори, а бизнес плановете на стартиращите предприемачи се състезават за парични награди, чрез които да осъществят своята идея.Програмата има три издания – в Ловеч през 2020 г., в Троян през 2021 г. и във Велико Търново през 2021 г., с подкрепата на местните общини, бизнес и културна общност. Предстоят още издания в различни населени места в страната.

През 2021 г. „Съветът на жените в бизнеса в България“ в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер“ реализира проекта NEW NORMAL FOR WOMEN @ LIFE AND WORK, който изследва и оцени влиянието на COVID-19 в живота и работата на жените, представи POST COVID измеренията и подготви участниците в проекта с необходимите методи и инструменти за управление на промяната, както и в екипност, мотивация и лидерство в новите условия.

През месец ноември 2021г. „Съветът на жените в бизнеса в България“ в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер“ организира конференцията NEW NORMAL FOR WOMEN @ LIFE AND WORK, на която представи резултатите от проекта, както и добрите бизнес практики и модели за справяне с кризата.