Добрият пример или как компаниите подпомагат развитието на жените

  • Siemens развива инициативите GROW2GLOW и GLOW@Technology & Innovation
  • ПРЕСТИЖ и силата на жените-посланици на фирмената култура

Всяка година на 8-ми март светът отбелязва Международния ден на жената и отдава дължимото уважение за всички личностни и професионални постижения на дамите. Тази дата носи експресивния заряд, символизиращ значението на жените, но съвсем не е единственият ден, в който те трябва да бъдат ценени, подпомагани и стимулирани да израстват. Съветът на жените в бизнеса в България споделя убеждението, че развиването на потенциала, ученето и усвояването на нови знания и умения и инвестицията в самите нас е постоянен процес, който не се ограничава само до един ден. Същото мнение изповядват и нашите компании-членове, много от които развиват вътрешнокорпоративни програми в подкрепа на жените. Практиката показва, че това са работещи модели, чиито резултати са от полза не само за жените, но и за самите организации.

СЖББ с удоволствие си партнира с една такава вътрешнокорпоративна програма чрез форума „Жените-таланти в бизнеса – Невероятната Ти“. СЖББ го организира съместно с Hewlett Packard Enterprise, която развива вътрешноресурсовата група Women@Work. Признание за ефективността и смисъла на подобни форуми бе първото място, което той спечели в категорията „Инвеститор в човешкия капитал“ на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.

Днес ви представяме как две от компаниите-основателки на Съвета на жените в бизнеса в България инвестират в своите служители жени, по какъв начин им показват, че оценяват капитала и потенциала, който те носят и как ги стимулират да се развиват.

Siemens и неговите инициативи GROW2GLOW и GLOW@Technology & Innovation

GrowКато една високоотговорна компания, Siemens развива различни програми в подкрепа на своите служители. Една от тях е GROW2GLOWвътрешна коучинг организация, която работи като гъвкава самоорганизирана мрежа, подпомагаща професионалното израстване на жените в компанията. В GROW2GLOW членуват професионалисти от Siemens от различни области, които са квалифицирани коучове, чиято основна цел е да подкрепят колегите си жени в тяхното професионално и личностно развитие.

GROW2GLOW се основава на убеждението, че всеки е експерт в управлението на своя собствен живот и притежава необходимите умения да преодолява препятствията в живота си. Инициативата подкрепя дамите в Siemens, помагайки им да добият яснота относно предизвикателствата и целите си. За целта се организират коучинг сесии и се използват различни коучинг похвати, въз основа на които потърсилите консултация да изготвят своя стратегия и следващи стъпки и действия.

Инициативата стартира през 2016 г. и е подкрепяна от Янина Кугел – главен директор „Човешки ресурси“ и член на Управителния съвет на Siemens AG. Към настоящия момент в GROW2GLOW членуват повече от 140 коуча от целия свят, като броят им непрекъснато се увеличава.

Glow@CT-2Втората инициатива, насочени към жените-служители в Siemens, е GLOW@Technology & Innovation. Global Leadership for Women (GLOW@CT) – Глобално лидерство за жените е в рамките на звеното „Корпоративни технологии“ на Siemens, което се занимава с научно-изследователска дейност и иновационни разработки. Инициативата е създадена през 2010 г. Основната цел на GLOW@CT е да привлича към научно-изследователското звено на Siemens талантливи млади дами, които се интересуват от технологии, както и да насърчава и подпомага кариерното развитие на жени, които вече работят в тази сфера.

GLOW@CT помага на жените да осъзнаят своя потенциал и да го използват. Затова инициативата насърчава дамите да дефинират по-ясно и активно своите професионални цели, да се развиват и да добиват лидерски умения. За целта GLOW@CT предлага курсове и програми, тренинги и обучения за придобиване на лидерски умения, съобразени с тенденциите на бъдещето и с цялостната стратегия на Siemens за дигитализацията.

 Силата на жените-посланици на фирмената култура в ПРЕСТИЖ

ПрестижПРЕСТИЖ е сред най-големите работодатели във Велико Търново и региона, като за компанията работят над 550 човека. Гордеем се, че 65 % от всички служители  в компанията са жени, а 50% са жените в компанията на високи ръководни позиции.

В ПРЕСТИЖ ценим разнообразието и даваме възможност за изява на мъже и жени, на хора с различни националности и с различен опит – тук заедно работят хора с 15-20 години трудов стаж и млади хора, които току-що са завършили училище или университет. В ПРЕСТИЖ вярваме, че разнообразието има принос за креативността на нашия екип, за предприемчивостта ни и за екипния дух на победители!

Най-силното конкурентно предимство за ПРЕСТИЖ, което влияе върху ефективността и успеха, е нашият дух и фирмена култура. Духът на победители е притегателна сила за таланти, сплотява и дава сили на хората да преодолеят всяко препятствие по-добре от конкурентите, дава поле за изява, предприемчивост, творчество и иновации.

Сред служителите на ПРЕСТИЖ бяха избрани Посланици, ключови фигури от екипа, които да обясняват защо е важно да градим ефективна фирмена култура. Бяха въвлечени неформални лидери, които могат да демонстрират свободно и естествено онова поведение, основано на принципите на ефективност, продуктивност и доверие. Промяната на фирмената култура е много дълъг процес и изисква визия, но и конкретни действия, непоколебима вяра, постоянство и безкомпромисност в някои решения. Фирмената култура не става факт с това, че дефинираме няколко ценности и принципа на хартия. В ПРЕСТИЖ я живеем ежедневно. Това не е трудно, ако човек истински вярва в принципите, за които говори. Представяме ви част от ЖЕНИТЕ ПОСЛАНИЦИ в ПРЕСТИЖ и техните ПОСЛАНИЯ за „пълноценен живот, изпълнен с честност, справедливост и човешко достойнство“, основан на принципите за ефективност, продуктивност и доверие.

Анна ПавловаАнна Попова – специалист човешки ресурси и администрация

ПОСЛАНИК на темата ЕФЕКТИВНОСТ

Нейното послание

„Аз вярвам, че едно от най-насърчаващите неща е безспорната способност на човек да променя живота си чрез съзнателни усилия. „Прилагайки принципите на Седемте навика на високоефективните хора, можем да постигнем  това, за което мечтаем.“

 

Тамара Папикян – Регионален мениджър продажбиТамара

ПОСЛАНИК на темата ПРОДУКТИВНОСТ

Нейното послание

„Можем да постигнем изключителна продуктивност, като:

  1. Определим кое е важното за вас;
  2. Определим нашите роли в живота и си поставим цели;
  3. Първо да отделим време и внимание на важните неща;
  4. Използваме възможностите на технологията;
  5. Отделяме време за себе си.“

ТихомираТихомира Генева –  Младши технолог развитие на нови продукти

ПОСЛАНИК на тема ДОВЕРИЕ

Нейното послание

„Доверието е съвкупност от личностни качества, компетенции и  характер. Изграждането на доверие е важен двупосочен процес. Изгражда се от хората, от техните действия и взаимоотношения. Степента на доверие между хората се отразява върху цялостната им работа и върху ефективността им.  Доверието е плод на целенасочени усилия.

Ключовото послание на  темата е, че доверието е кумулативно и се разпростира като първо тръгва от самите нас, така както капката образува вълни след падането си във водата.“

 

 

Споделяне

Коментари

Последни новини

СЖББ е партньор в конференция за женското предприемачество
Форумът „Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще“ събира топ експерти от Европа и България Лидия Шулева, член на УС на СЖББ, ще е един от панелистите в предстоящия форум за...
Прочетете повече
СЖББ участва в инициативата „Жените в бизнеса“
СЖББ участва за втора поредна година в инициативата „Жените в бизнеса“ по покана на Стопанската камара на Австрия – Advantage Austria. Събитието се състоя на 18-ти май и събра представители на австрийското посолство и активни...
Прочетете повече
Милена Драгийска се включи в първото издание на Women’s network@dbihk
Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България и член на УС на СЖББ, се включи в дискусиите в първото издание на инициативата Women‘s network@dbihk, организирана от Германо-Българска индустриално-търговска камара. Целта на събитието, провело се...
Прочетете повече