Добрият пример или как компаниите подпомагат развитието на жените

  • Siemens развива инициативите GROW2GLOW и GLOW@Technology & Innovation
  • ПРЕСТИЖ и силата на жените-посланици на фирмената култура

Всяка година на 8-ми март светът отбелязва Международния ден на жената и отдава дължимото уважение за всички личностни и професионални постижения на дамите. Тази дата носи експресивния заряд, символизиращ значението на жените, но съвсем не е единственият ден, в който те трябва да бъдат ценени, подпомагани и стимулирани да израстват. Съветът на жените в бизнеса в България споделя убеждението, че развиването на потенциала, ученето и усвояването на нови знания и умения и инвестицията в самите нас е постоянен процес, който не се ограничава само до един ден. Същото мнение изповядват и нашите компании-членове, много от които развиват вътрешнокорпоративни програми в подкрепа на жените. Практиката показва, че това са работещи модели, чиито резултати са от полза не само за жените, но и за самите организации.

СЖББ с удоволствие си партнира с една такава вътрешнокорпоративна програма чрез форума „Жените-таланти в бизнеса – Невероятната Ти“. СЖББ го организира съместно с Hewlett Packard Enterprise, която развива вътрешноресурсовата група Women@Work. Признание за ефективността и смисъла на подобни форуми бе първото място, което той спечели в категорията „Инвеститор в човешкия капитал“ на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.

Днес ви представяме как две от компаниите-основателки на Съвета на жените в бизнеса в България инвестират в своите служители жени, по какъв начин им показват, че оценяват капитала и потенциала, който те носят и как ги стимулират да се развиват.

Siemens и неговите инициативи GROW2GLOW и GLOW@Technology & Innovation

GrowКато една високоотговорна компания, Siemens развива различни програми в подкрепа на своите служители. Една от тях е GROW2GLOWвътрешна коучинг организация, която работи като гъвкава самоорганизирана мрежа, подпомагаща професионалното израстване на жените в компанията. В GROW2GLOW членуват професионалисти от Siemens от различни области, които са квалифицирани коучове, чиято основна цел е да подкрепят колегите си жени в тяхното професионално и личностно развитие.

GROW2GLOW се основава на убеждението, че всеки е експерт в управлението на своя собствен живот и притежава необходимите умения да преодолява препятствията в живота си. Инициативата подкрепя дамите в Siemens, помагайки им да добият яснота относно предизвикателствата и целите си. За целта се организират коучинг сесии и се използват различни коучинг похвати, въз основа на които потърсилите консултация да изготвят своя стратегия и следващи стъпки и действия.

Инициативата стартира през 2016 г. и е подкрепяна от Янина Кугел – главен директор „Човешки ресурси“ и член на Управителния съвет на Siemens AG. Към настоящия момент в GROW2GLOW членуват повече от 140 коуча от целия свят, като броят им непрекъснато се увеличава.

Glow@CT-2Втората инициатива, насочени към жените-служители в Siemens, е GLOW@Technology & Innovation. Global Leadership for Women (GLOW@CT) – Глобално лидерство за жените е в рамките на звеното „Корпоративни технологии“ на Siemens, което се занимава с научно-изследователска дейност и иновационни разработки. Инициативата е създадена през 2010 г. Основната цел на GLOW@CT е да привлича към научно-изследователското звено на Siemens талантливи млади дами, които се интересуват от технологии, както и да насърчава и подпомага кариерното развитие на жени, които вече работят в тази сфера.

GLOW@CT помага на жените да осъзнаят своя потенциал и да го използват. Затова инициативата насърчава дамите да дефинират по-ясно и активно своите професионални цели, да се развиват и да добиват лидерски умения. За целта GLOW@CT предлага курсове и програми, тренинги и обучения за придобиване на лидерски умения, съобразени с тенденциите на бъдещето и с цялостната стратегия на Siemens за дигитализацията.

 Силата на жените-посланици на фирмената култура в ПРЕСТИЖ

ПрестижПРЕСТИЖ е сред най-големите работодатели във Велико Търново и региона, като за компанията работят над 550 човека. Гордеем се, че 65 % от всички служители  в компанията са жени, а 50% са жените в компанията на високи ръководни позиции.

В ПРЕСТИЖ ценим разнообразието и даваме възможност за изява на мъже и жени, на хора с различни националности и с различен опит – тук заедно работят хора с 15-20 години трудов стаж и млади хора, които току-що са завършили училище или университет. В ПРЕСТИЖ вярваме, че разнообразието има принос за креативността на нашия екип, за предприемчивостта ни и за екипния дух на победители!

Най-силното конкурентно предимство за ПРЕСТИЖ, което влияе върху ефективността и успеха, е нашият дух и фирмена култура. Духът на победители е притегателна сила за таланти, сплотява и дава сили на хората да преодолеят всяко препятствие по-добре от конкурентите, дава поле за изява, предприемчивост, творчество и иновации.

Сред служителите на ПРЕСТИЖ бяха избрани Посланици, ключови фигури от екипа, които да обясняват защо е важно да градим ефективна фирмена култура. Бяха въвлечени неформални лидери, които могат да демонстрират свободно и естествено онова поведение, основано на принципите на ефективност, продуктивност и доверие. Промяната на фирмената култура е много дълъг процес и изисква визия, но и конкретни действия, непоколебима вяра, постоянство и безкомпромисност в някои решения. Фирмената култура не става факт с това, че дефинираме няколко ценности и принципа на хартия. В ПРЕСТИЖ я живеем ежедневно. Това не е трудно, ако човек истински вярва в принципите, за които говори. Представяме ви част от ЖЕНИТЕ ПОСЛАНИЦИ в ПРЕСТИЖ и техните ПОСЛАНИЯ за „пълноценен живот, изпълнен с честност, справедливост и човешко достойнство“, основан на принципите за ефективност, продуктивност и доверие.

Анна ПавловаАнна Попова – специалист човешки ресурси и администрация

ПОСЛАНИК на темата ЕФЕКТИВНОСТ

Нейното послание

„Аз вярвам, че едно от най-насърчаващите неща е безспорната способност на човек да променя живота си чрез съзнателни усилия. „Прилагайки принципите на Седемте навика на високоефективните хора, можем да постигнем  това, за което мечтаем.“

 

Тамара Папикян – Регионален мениджър продажбиТамара

ПОСЛАНИК на темата ПРОДУКТИВНОСТ

Нейното послание

„Можем да постигнем изключителна продуктивност, като:

  1. Определим кое е важното за вас;
  2. Определим нашите роли в живота и си поставим цели;
  3. Първо да отделим време и внимание на важните неща;
  4. Използваме възможностите на технологията;
  5. Отделяме време за себе си.“

ТихомираТихомира Генева –  Младши технолог развитие на нови продукти

ПОСЛАНИК на тема ДОВЕРИЕ

Нейното послание

„Доверието е съвкупност от личностни качества, компетенции и  характер. Изграждането на доверие е важен двупосочен процес. Изгражда се от хората, от техните действия и взаимоотношения. Степента на доверие между хората се отразява върху цялостната им работа и върху ефективността им.  Доверието е плод на целенасочени усилия.

Ключовото послание на  темата е, че доверието е кумулативно и се разпростира като първо тръгва от самите нас, така както капката образува вълни след падането си във водата.“

 

 

Споделяне

Коментари

Последни новини

Второто издание на “СЖББ Калейдоскоп” предстои на 25 април
Второто издание на нетуъркинг събитието “СЖББ Калейдоскоп”, което дава възможност на 10 компании-членове на организацията да предстaвят дейността си, ще се проведе на 25 април от 17:00 до 19:30 в NV Tower на бул. Г.М....
Прочетете повече
Боряна Манолова от УС на СЖББ ще участва в международната конференция Equal Pay Day
Д-р инж. Боряна Манолова, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна, ще бъде лектор в 15-ата международна конференция Equal Pay...
Прочетете повече
„Даване и получаване на обратна връзка“ е темата на предпоследният модул на Лидерска академия
На 21 и 22 март в Международния център на УниКредит Булбанк се проведе петият модул от юбилейното десето издание на Лидерска академия. Темата – „Даване и получаване на обратна връзка“, водена от Ирена Жотева, управляващ директор...
Прочетете повече