Дигитализацията на работните процеси обсъдиха членовете на СЖББ с министър Гълъб Донев

  • Министърът на труда и социалната политика подчерта ролята на Съвета за развитието на програми за насърчаване на професионалното израстване на жените
  • Държавата и бизнесът трябва да работят ръка за ръка, за да помогнат за задържане на младите хора в България

Държавата и бизнесът трябва да работят ръка за ръка, за да помогнат за задържане на младите хора в България и за привличане на завършилите в чужбина. Около това мнение се обединиха членовете на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на работен обяд.

На срещата бяха обсъдени актуални теми, свързани с тенденциите на пазара на труда в България и по света, недостига на работни кадри в определени сектори, навлизащата дигитализация на работните процеси и предизвикателствата, които тя създава. Членовете на Съвета повдигнаха въпроси, свързани с трудностите, с които българският бизнес се сблъсква при прилагане на част от европейските директиви.

Министър Донев подчерта ролята на Съвета на жените за развитието на програми за насърчаване на професионалното израстване на жените в малкия и среден бизнес. “Вашата организация заслужава адмирации предвид факта, че в нея членуват компании, които осигуряват 10 на сто от БВП на България”, посочи той.

Председателят на СЖББ и главен изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова представи инициативата на Съвета за създаване на платформа за връщане на младите хора, живеещи и учещи в чужбина. Тя отбеляза, че т.нар. Национална кауза „Успяваме в България” е насочена към младежи, живеещи понастоящем извън България, които биха искали да се реализират професионално в страната ни, включително тези, завършили или завършващи образованието си в чужбина. „Идеята е да създадем връзка между българите в чужбина и бизнеса, която да им даде възможност за кариера във водещи български фирми, както и да представим успешни практики на вече реализирали се младежи в нашите компании”, подчерта д-р инж.Манолова.

Министър Донев отбеляза, че това е много добра идея, като даде за пример Ирландия, където подобни политики за насърчаване на завръщането на емигрантите в родината са довели до много добри резултати.

Министърът запозна Съвета на жените в бизнеса в България с възможностите за подкрепа на предприемачеството, които дава оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Той добави, че България е приела Закон за равнопоставеност на жените и мъжете и представи приоритетите в актуализираната Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете и предвидените в нея мерки за засилване на участието на жените на пазара на труда и намаляване на разликите в заплащането между половете.

По думите му България е сред първите пет държави в света по отношение на равенството на половете в бизнеса. Страната ни е на 5-о място по най-голям дял на жените (22%), участващи в бордове на директори. Той цитира данни от международно изследване, проведено от консултантската компания EY и Института за международна икономика “Питърсън” сред 22 000 компании в 91 държави.

Участниците в срещата обсъдиха предизвикателствата, които дигитализацията на работните процеси поставя и ще продължи да поставя пред една немалка част от работната ръка и в частност жените. „Дигитализацията на трудовите процеси повдига много въпроси на пазара на труда. Като всяка революция, нещата се случват много бързо и хората невинаги са подготвени”, подчерта Лидия Шулева, управляващ партньор на консултантска къща „Бизнес Интелект” и бивш министър на труда и социалната политика, която е член на СЖББ. В отговор министър Донев посочи, че държавата също трябва да помисли как да подпомогне този преход от гледна точка на социалното осигуряване.

Членовете на Съвета и министър Донев се обединиха около идеята за необходимостта от насърчаване и промяна на нагласите по отношение на образованието и преквалификацията през целия живот. Те обсъдиха и недостига на кадри в различните професионални сектори, като изтъкнаха, че са необходими незабавни и целенасочени усилия за преодоляване на този проблем.

Споделяне

Коментари

Последни новини

Представители на Съвета на жените в бизнеса в България се срещнаха с партньорски организации в Милано
Представители на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) от 23 до 25 юни бяха на посещение във бизнес столицата на Италия – Милано за участие в серия от срещи с партньорски организации, които...
Прочетете повече
Над 30 дами предприемачи се дипломираха в юбилейното десето издание на Лидерска академия „Успяваме в България“
Емблематичната програма на Съвета на жените в бизнеса в България е подпомогнала кариерното развитие на над 400 жени в бизнеса у нас На официална церемония в София, провела се на 20 юни, над 30 дами...
Прочетете повече