Чуйте част от участничките завършили Лидерска академия „Успяваме в България“, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България.

 

ЛИДЕРСКАТА АКАДЕМИЯ „УСПЯВАМЕ В БЪЛГАРИЯ“ представлява едногодишно обучение в няколко отделни еднодневни модула, посветени на развитието на личните и професионални умения (“Soft skills”) на участничките.

ЛИДЕРСКАТА АКАДЕМИЯ „УСПЯВАМЕ В БЪЛГАРИЯ“ стартира през 2014 г. като програма на Съвета на жените в бизнеса в България за обучение в лидерски умения, насочена към професионалното развитие и израстване на жени на средни мениджърски позиции или със самостоятелен бизнес. Инициативата се провежда под патронажа на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова и от началото до сега 170 дами са завършили успешно програмата.

През 2016 г. Лидерската академия беше отличена от Българския форум на бизнес лидерите с първа награда в категорията „ИНВЕСТИТОР В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ“.

Участието в програмата е напълно безплатно за дамите благодарение на компаниите, които членуват в Съвета на жените в бизнеса в България.

По време на програмата участничките имат възможност да научат съвременни практики, свързани с личностното и лидерско развитие, и да почерпят от опита на дамите, членове на Съвета, които активно се включват в различните модули на програмата.

Програмата на Лидерската академия „Успяваме в България“ през изминалите 5 издания включваше модули като Емоционална интелигентност – Учене за истинския живот, Design thinking, Кариерно консултиране – Бизнес моделът ти, Даване и получаване на обратна връзка, Маркетинг и реклама -„Създаване и управление на марка“, Кризисна комуникация, Презентационни умения и др. За издание 2019 подготвяме нова програма с 5 модула, която ще включва някои от познатите модули и ще бъдат добавени нови, които отговарят на изикванията на съвремената бизнес среда.

Кандидатстването за издание 2019 на Лидерската академия „Успяваме в България“ е затворено.