Присъедини се към Съвета на жените в бизнеса

Кандидатът за член на Съвета може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението, в това число:

 • ЕТ, Управител, Изпълнителен директор, член на Управителен съвет, член на Надзорен съвет, както и мениджър на ниво „Борд – 1”, например от HR отдел;
 • Кандидатът може да бъде и юридическо лице, което би допринесло за добрите практики в корпоративната култура;
 • Кандидатът (физическо и юридическо лице) подава през Председателя на Управителния съвет до Управителния съвет:
  • Заявление за членство (по образец);
  • Мотивация за участие в свободен текст;
  • Препоръка от член на Съвета;
  • Препоръка от член на УС.
 • Молбата на юридическите лица следва да е придружена и с документи, които удостоверяват представителната власт на лицето, подписало молбата.Подписано и заверено с подпис заявление за членство можете да изпратите на имейл office@womeninbusienss.bg, за да бъде представено от Председателя на Управителния съвет на следващата среща на Управителния съвет.
  Управителният съвет има редовна среща път месечно.

Управителният съвет провежда среща с кандидата. На приетите членове се издава документ за членство, утвърден от Управителния съвет.