„Лидерска академия” 2018/2019  –  КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА!

 

Тази година ще поставим акцент върху участието на дами предприемачи от малък и среден бизнес с мотивация за усъвършенстване и принос за развитието на бизнеса. Каним за участие и мениджъри на средно управленско ниво с желание за развитие на лидерски качества, отвореност към опита и учене, както и осъзнаване на качествата и изграждане на самочувствие за израстване на лидерски позиции.

 

Кандидатстването за ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ 2018/2019 включва няколко етапа:

Първи етап:  Кандидатстване по документи: Ще очакваме Вашите онлайн кандидатури, включващи автобиография и мотивационно писмо. Използвайте формата на мотивационното  писмо, за да ни убедите, че Вие сте подходящия участник, като отговорите на следните въпроси:

  • Защо искате да участвате в ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ 2018/2019?
  • Какви умения и компетенции считате, че ще може да развиете или подобрите с участието си в академията?
  • Какъв специфичен опит/знание или умения считате, че другите участнички в академията биха почерпили от вас?
  • По какъв начин считате, че участието Ви в ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ 2018/2019 ще повлияе на:
    • Вашето развитие;
    • развитието на Вашия бизнес/на организацията, в която работите.

Втори етап: Преминалите първия етап ще поканим да отговорят на допълнителни въпроси, с които да опознаем в по-голям детайл тяхната вътрешна мотивация и личностни характеристики.

Трети етап: Ако изборът ни се окаже труден, както и очакваме, ще Ви поканим да се свържете с нас, за да проведем няколкоминутно видео интервю, което ще ни помогне в крайния избор на участниците в ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ 2018/2019

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 31 ЮЛИ 2018 г.

„Лидерска академия” 2018/2019  –  КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА!