Стефан АпостоловД-р Стефан Апостолов е организационен консултант в Комплексно лидерство ЕООД. Той е с над 35 години опит като мениджър, лидер и консултант на екипи и фирми от 40 до 3200 човека. Бил е изпълнителен директор и член на УС в държавни и чужди фирми. Консултира големи енергийни компании и е технологичен съветник на инфраструктурни и ИКТ компании, работещи в областта на иновативните решения. Създател и фасилитатор на Лидерски общности за подкрепа и развитие в София и Пловдив за собственици и управители на малки, средни и големи компании. Интересува се от подкрепа и развитие на хора и екипи. Според  него е особено важно  предприемачът в „новото нормално“ да бъде адаптивен, за да бъде успешен. Съветва участниците в BASE програмата да продължат с постоянство и упоритост да работят за сбъдване на мечтата си за свой бизнес и да запазят като ценен ресурс това сигурно пространство, което са създали благодарение на обучението.

Деян ПоповДеан Попов е Commercial Excellence Manager в Астра Зенека България, има лекарска и дългогодишна търговска практика в областта на фармацевтичните продукти. Сред интересите му са психология на общуването, иновации и технологии в управлението на взаимоотношенията с клиентите, нови търговски канали, дигитален маркетинг. Да бъде лектор в BASE програмата го мотивира възможността да помогне на всички участници в изграждането на умения, които са ключови не само за осъществяването на успешни сделки, но и в ежедневното им общуване с хората. Според него най-важното качество за един предприемач в „новото нормално“ е  гъвкавостта и  вярва, че колкото си по-гъвкав и подвижен, толкова си по-успешен. Неговото послание към участниците в програмата е да се отнасят към асертивността като към качество, което могат да изградят успешно, ако се вслушват в клиентите и себе си, включват редовно “обратната връзка” и се стремят да бъдат партньори със всички, гледайки на света с техните очи.

Tina AtanasovaТина Атанасова е Директор Човешки ресурси във ВОСС Аутомотив България. Има повече от 13 години опит в областта на Управление на човешките ресурси основно в производствени компании, както и повече от 10 години мениджърски опит. Професионалните й интереси са насочени към изграждане на работодателска марка на green-field инвестиции в индустрията и прилагането на Lean management в административните процеси и конкретно в управлението на човешките ресурси. Като лектор в Програма BASE се стреми да предаде убеждението си, че хората задвижват всички системи във фирмата, и че откритата и навременна комуникация стои в основата на успешното предприемачество, а рецептата за успешното израстване на предприемачите включва непрекъснато тестване на границите им на комфорт.  Смята, че със „старото нормално“ си заминава подхода едно решение е подходящо за всички страни (one- size- fits- all), докато „новото нормално“ предполага решения, подходящи за конкретни хора и организации, както и че успех ще имат организации с флуидна, дори имагинерна структура.

Гергана ИвановаГергана Иванова е основател и партньор на комуникационната група The Smarts, в която влизат творческата агенция The Smarts, медиа агенция IQMedia, ПР агенция Параграф 42 и продуцентското студио Shoot!. Има над 20 години опит в българската комуникационна индустрия. През 2008 година заедно със своя колега Радо Бимбалов основават The Smarts, независима творческа агенция, която днес е сред водещите на пазара. Сред клиентите на групата са редица големи български и чужди рекламодатели и техните марки. The Smarts подкрепя безвъзмездно и редица каузи в три основни направления – защитата на деца в неравностойно положение, Борбата с тютюнопушенето и развитието на изкуството у нас. През 2017 година The Smarts слагат официалното начало на Практика, програма за обучение и вдъхновение в областта на комуникациите. Агенцията е многократно награждавана за рекламна ефективност на конкурса Effie Bulgaria, носител е на три награди ЕPICA от международния конкурс EPICA AWARDS, както и  на награди от националния фестивал за реклама ФАРА. Гергана Иванова е член на УС на Съвета на Жените в Бизнеса в България и на УС на БДВО. Възпитаник e на  Английската езикова гимназия гр. Бургас и Историческия факултет на Софийския университет Св Климент Охридски. Управленския си опит затвърждава в Executive Management Program към BEIED (2006-2007 г.). През 2017-2018 година завършва Executive Transition Program на ESMT Berlin.

Ivaylo BurkovАдвокат Ивайло Бурков завършва юридическото си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2016 г. Притежава над десетгодишен опит в медийния сектор, който натрупва в работата си като старши юрисконсулт в „БТВ Медиа Груп“ ЕАД и като правен съветник в „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО“.  Специализира в областта на интелектуалната собственост, медийното право и рекламата, дружественото право, вещното право, семейното право и защитата на личните данни. Притежава богата практика във воденето на граждански и административни дела. Медиатор, вписан в списъка с медиаторите към Министерство на културата, Дирекция „Авторско право“.  Сертифициран за Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД/DPO). Хоноруван преподавател към УНСС по дисциплината “Правен режим, съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуалната собственост”.

Pancho RadevАдвокат Панчо Радев е завършил е Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“– специалност „Право“ през 1982 г.  Член на Софийска Адвокатска колегия от 1993 година. Притежава богат професионален опит в областта на облигационното и търговското право, семейното и наследственото право, трудовото и вещното право. Участва в различни форми на обучение, свързани с динамичните законодателни промени, включително защита на личните данни, мерките против изпирането на пари и други. Притежава богата практика в процесуалното представителство по граждански и административни дела, както и дела, свързани с данъчното право. Представител по индустриална собственост към Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO).

Maria MiroslavovaМария Мирославова е част от екипа на Лидл от началото на 2010 г., още преди стартирането на бизнес дейността на Лидл в България. Започва в Лидл Германия, след това продължава в Лидл Австрия и в началото на 2011 се завръща в  България, за да стане част от екипа на отдел Търговски промоции нехранителни стоки. Пет години е Ръководител асортимент, а през последните 5 години ръководи отдела „Търговски промоции нехранителни стоки“ за България. Преди да стане част от екипа на Лидл България е работила в международна HR компания.  Смята, че освен да познаваш отлично процесите, за успеха е изключително важно да си адаптивен, стратегически ориентиран и да знаеш как ефективно функционира даден механизъм.