Представяне

„Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери. Със своите над 100 корпоративни и индивидуални членове, сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.

„Съветът на жените в бизнеса в България” провежда от 2014г безплатна обучителна програма Лидерска академия „Успяваме в България”, която подготвя ежегодно 40 дами на средни мениджърски позиции и собственици и управители на малък и среден бизнес за следващите стъпки в професионалното им развитие. Модулите са насочени към развиване на лидерски умения, които насърчават инициативността и предприемаческия дух на участничките. В обученията, споделяйки своя ценен професионален опит, се включват и членовете на Съвета.

От 2015г „Съветът на жените в бизнеса в България” провежда Национална стажантска инициатива „Оставаме в България”, насочена към най-младите бъдещи професионалисти, да докажат своите качества и умения, да навлязат в света на бизнеса и да получат възможност за развитие, подходяща среда и стимул за реализация в България. Инициативата включва разнообразни обучения и фирмени и институционални посещения, предоставени от членовете на Съвета.

„Съветът на жените в бизнеса в България” организира Глобален форум на жените лидери, който събира жени лидери в сферата на бизнеса, политиката, социалната и културна сфера от цял свят. Форумът предоставя на участниците платформа, на която да обсъдят актуалните тенденции в овластяването на жените и равенството между половете и да се потърсят начини за подкрепа и подобряване на ролята на жените в бизнеса и обществото. Форумът има две издания през 2016г и през 2018г, като основната цел е да представи вдъхновяващи модели за подражание за бъдещите поколения жени лидери.