В последващите видеа ще чуете част от участничките завършили Лидерска академия “Успяваме в България”, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България.

Евгенния Стаменова

Evgeniya Stamenova

Дими Илиева

Dimi Ilieva

Десислава Кисьова

Десислава Кисьова

Виктория Иванова

Виктория Иванова

Таня Генова

Tanya Genova

Елена Пенева

Elena Peneva

Елина Вардева-Николова

Elina Vardeva-Nikolova

Здравка Ненова

Zdravka Nenova

Ивелина Трифонова

Ivelina Trifonova

Красимира Карабашева

Krasimira Karabasheva

Мария Пеева

Mariya Peeva

Ружа Караатанасова

Ruzha Karaatanasova

Стефка Атанасова

Stefka Atanasova